Bejelentkezés

1. VMTDK Beköszöntő


 

I. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia
    Szabadka, 2002. november 15., 16., 17.

ELSŐ KÖRLEVÉL - BEKÖSZÖNTŐ

     A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (VMFK) és a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete (VMDKSZ) 2002 novemberében Szabadkán megszervezi a vajdasági magyar egyetemi hallgatók, magisztranduszok és fiatal kutatók közös tudományos diákköri konferenciáját, az I. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát (VMTDK).

Tudományos pódium
     A VMTDK célja, hogy serkentse a fiatal vajdasági magyar kutatók önálló tudományos kutatásait, elősegítse az egyes tudományágak kreatív igényű művelését, lehetőséget teremtsen a hallgatóknak eddig elért eredményeik bemutatására, elismertetésére, és az egymás közti megmérettetésre.

Tervszerű káderképzés
     A VMTDK a fiatal kutatógeneráció kinevelésének fontos tényezőjévé válhat: egy olyan felsőoktatási tudományos fórummá, amely a vajdasági magyar ifjúsági tudományosság és kutatómunka helyzetére és perspektíváira mutat rá. Ez a seregszemle egyben a tervszerű káderképzés igényét is hordozza. Helyzetképet nyújt a tehetséges és aktív fiatalokról, és lehetővé teszi hátrányaik és előnyeik megfogalmazását.

Nemzetközi felzárkózás, versenyszellem
     Az ilyen konferenciák a szereplési, ismerkedési és tapasztalatszerzési lehetőség mellett egy sajátos interdiszciplináris szakmai kommunikációt létesítenek diákok, tanárok, szakemberek és közvéleméy között, ami nélkül elképzelhetetlen a XXI. század nemzetközi tudományos életéhez való felzárkózás. A konferencia meghívott vendégeiként jelen lesznek és dolgozattal fellépnek a környező országok hasonló intézményeinek diákjai is.

Magyarul művelni a tudományokat
     A konferencia nyelve magyar. Fontos hangsúlyozni, hogy a Vajdaságban tanuló egyetemi hallgatók túlnyomó többsége nem anyanyelvén tanulja szakmáját, s ezért külön gondot kell fordítani arra, hogy önképzéses alapon elsajátítsák a magyar szakterminológiát, hogy magyar nyelvhasználatuk ne rekedjen meg a konyhanyelvi szinten. Ez a rendezvény a magyar szaknyelv felértékelésére, közéleti gyakorlására nyújt kitűnő ösztönzést és lehetőséget.

Publikálási lehetőség
     A konferencia résztvevői által benyújtott, eredményesen megvédett írásbeli dolgozatok a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium Professzori Tanácsának recenzióival ellátva tudományos kiadványként, konferenciakötetben fognak megjelenni, amelyben a magyar nyelvű munkákat idegen nyelvű rezümé foglalja össze. A VMTDK ezáltal a fiatal kutatókat első publikációikhoz is hozzásegíti.

Motiváció
     Mindazonáltal, a bizonytalan létalapú diáklét szempontjából hol lehet konkrétan kamatoztatni a VMTDK-án való részvételt? Elsősorban ösztöndíjakra, kutatói projektumokra, tanulmányi utakra való pályázások esetén, s végül munkahelyek elnyerésekor is a szakmai életrajz fontos adatává minősül a konferencián való sikeres szereplés és a publikálás is.

     Mivel a tudományos kutatómunkával foglalkozó vajdasági egyetemi hallgatók, fiatal szakemberek kevés magyar nyelvű megmutatkozási lehetőséggel rendelkeznek, biztosak vagyunk benne, hogy a VMTDK hasznos rendezvény, amely a vajdasági magyar egyetemi hallgatók életében közösségteremtő, versenyszellemet kialakító, sikerorientáló intézménnyé válhat.

Fővédnökök:
     A szegedi „Esély a stabilitásra” Közalapítvány
     A tartományi oktatási és művelodési titkárság
     A szabadkai Műszaki Főiskola
     Szabadka város önkormányzata

 

A szervező bizottság