Bejelentkezés

4. VMTDK Információk, tanácsok


 

Mit kell tenned, ha a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián akarsz szerepelni?
 1. elolvasni a pályázati felhívást (újságban, honlapon, röpcédulán)
 2. szerezni egy adatlapot
 3. kompjúteren kitölteni és e-mailben elküldeni
 4. összeállítani a dolgozat rövid összefoglalóját a megadott minta szerint és elküldeni szintén e-mailban
 5. témavezető tanárt találni
 6. elvégezni a kutatást és elkészíteni a dolgozatot
 7. készülni az eloadásra

Jótanácsok a TDK-s dolgozat formai és tartalmi kialakításához

 • Jó, ha választott témád időszerű és fontos, mert akkor a kutatás várható eredményei is jelentősek!
 • Jó, ha ismered a szakirodalmat és a forrásokat, ha ezeket jól fel tudod használni a saját munkád érdekében. Légy következetes a hivatkozások technikai jegyeinek kialakításában, az irodalomjegyzék összeállításában, a jegyzetapparátus kezelésében!
 • Vigyázz, hogy a szaknyelvet lehetőleg helyesen használd!
 • Célravezető, ha az elméletedhez illő kutatási módszert illesztesz, mert ez megemeli a feldolgozás színvonalát.
 • A dolgozat szövegének kívánatos szerkezeti felépítése:
  a) bevezetés, kérdésfelvetés
  b) vizsgálati anyag és módszerek
  c) a kutatási folyamat leírása
  d) az eredmények bemutatása, a célkitűzés megvalósításának sikeressége
  e) következtetések, azok érvekkel való alátámasztása
 • Stílusod, helyesírásod legyen igényes!
 • A dolgozat szemléletességére, az illusztrációkra is figyelj!
  Munkád ne legyen hosszabb 16 gépelt oldalnál (A4-es méretu lap, 12-es betunagyság, másfeles sorköz), s ebbe beletartoznak az esetleges táblázatok és ábraanyag is, valamint a szakirodalom. A szakirodalom összeállítása a dolgozat végén ABC sorrendben, megszámozva történik. Csak azokat a muveket tüntesd fel, amelyekre a dolgozatban hivatkozás történt!