Bejelentkezés

Ösztöndíjpályázati felhívás (2013)


A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 


 ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET

Feltételek:

·         a pályázó valamely állami egyetem másodéves ill. harmadéves hallgatója

·         az összesített tanulmányi eredménye legalább 8,5 (mellékelni a hivatalos bizonylatot)

·         állami költségen  tanul

·         nem ismételt évet.

 A kollégium nem bentlakásos.

A pályázat 10 nyertese – az anyaországi folyósítástól függően – három évig tartó anyagi támogatásban részesül és a kollégium által kinevezett tutor segítségével bekapcsolódik a tudományos kutatómunkába, a diákköri tevékenységbe, valamint szerepel a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon (VMTDK-kon) minden év novemberében.

A kollégiumi ún. tutoriális képzés a rendes tanulmányokkal párhuzamosan folyik három éven át.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium az egyéni képzés mellett a tanév folyamán közösségi programokat kínál Újvidéken, a Tudósklubban (Forum-ház).

A kollégium célja a tudományos/művészeti utánpótlás, leendő egyetemi tanárok, kutatók, művészek kinevelése, ezért a bizottság végérvényes döntését ezzel a célkitűzéssel összhangban hozza meg, figyelembe véve - a fenti feltételeken túl - a hiányszakmákat, a szakterületi lefedettséget, az oktatás nyelvét, az átlagot és a választott szak nehézségét is. A pályázó a pályázaton való részvételével elfogadja a döntéshozó szerv illetékességét, ill. hogy a döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség. 

 Pályázni 2013. október 25-ig, az e célra készült jelentkezési űrlapon lehet. Az űrlap letölthető a www.vmtdk.edu.rs honlapról, a Képzési rendszer/2013 ösztöndíjpályázat címről.

A kitöltött adatlap és a felmérő kérdőív ajánlott postai küldeményként nyújtható be határidőn belül. A hiányos, pontatlan, olvashatatlan ill. késve beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A kollégium az eredményről minden pályázót levélben értesít.