Bejelentkezés

VMFK ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2023


A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (VMFK)

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET

Feltételek:

·       a pályázó valamely állami egyetem (nem főiskola!) másod- ill. harmadéves hallgatója

·       az összesített tanulmányi eredménye legalább 8,00 (mellékelni kell a hivatalos bizonylatot)

·       állami költségen  tanul

·       nem ismételt évet.

A kollégium nem bentlakásos.

A pályázat 10 nyertese – az anyaországi folyósítástól függően – három évig tartó anyagi támogatásban részesül és a kollégium által kinevezett tutor segítségével bekapcsolódik a tudományos kutatómunkába, a diákköri tevékenységbe, valamint szerepel a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon (VMTDK, www.vmtdk.edu.rs) minden év novemberében.

A kollégiumi ún. tutoriális képzés a rendes tanulmányokkal párhuzamosan folyik három éven át.

A kollégium célja a tudományos/művészeti utánpótlás, leendő egyetemi tanárok, kutatók, művészek kinevelése, ezért a bizottság végérvényes döntését ezzel a célkitűzéssel összhangban hozza meg, figyelembe véve – a fenti feltételeken túl – a hiányszakmákat, a szakterületi lefedettséget, az oktatás nyelvét, az átlagot és a választott szak nehézségét is.

Kivételesen magánegyetem ill. főiskola hallgatója is bekerülhet a kollégiumi rendszerbe.

 

A pályázó a pályázaton való részvételével elfogadja a döntéshozó szerv illetékességét, ill. hogy a döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség. 

Pályázni a 2023. december 25-ig lehet az e célra készült jelentkezési űrlapon, amely a következő linken található:

https://docs.google.com/document/d/1M5dyhhZq_5WK3qWzvJ9TKtjruRHWWf6rCN36ZB_uvJI/edit

 

A kitöltött űrlap elektronikus úton (vamafelkol@gmail.com) avagy a VMFK székhelyén (cím: Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 21000 Újvidék, Vojvode Mišića 1.) nyújtható be határidőn belül (leadható megcímzett borítékban a portán). A hiányos, pontatlan, olvashatatlan ill. késve beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A kollégium az elbírálás érdekében szóbeli meghallgatásra is behívhatja a pályázókat.

A kollégium az eredményről minden pályázót mailben értesít.

 

VMFK