Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

Koós Gabriella A harmadik országbeliek migrációs vonulatának jogi vetületei
Lőrincz Mónika A KÉPVISELET HELYISÉGEIRE VONATKOZÓ DIPLOMÁCIAI KIVÁLTSÁGOK ÉS MENTESSÉGEK KÉRDÉSE – A TEHERÁNI AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG ESETE
Pétervári Máté A magyar csődjog alakulása az 1840. évi 22. tc. tükrében
Mihalek Ágnes A NEMZETKÖZI GYERMEKRABLÁS MEGAKADÁLYOZÁSA POLGÁRJOGI ESZKÖZÖKKEL
Gácsi dr. Anett Erzsébet A terhelt (beismerő) vallomása "krisztálytiszta" bizonyítási eszköz?
Beszédes Árpád Államilag garantált nyelvi jogok a Vajdaságban és Dél-Tirolban
Kovács Marianna Az egyenlö banasmod követelmenye az Europai Birosag gyakorlataban
Kovács Anna Katarina AZ INTERNET ÉS POSTAI SZOLGÁLTATÁS ALAPJOGI KÉRDÉSEI FINNORSZÁGBAN
Kávássy Tamás Flexicurity Európában és Magyarországon
Szabó Lality Dóra LÁTHATATLAN JOGOK A MUNKAJOGBAN
Klenanc dr. Miklós LISSZABONI SZERZŐDÉS: GYÓGYÍR AZ EU DEMOKRATIKUS DEFICITJÉRE? – A FRANCIA, A NÉMET ÉS A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG “LISSZABONI DÖNTÉSEINEK” ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE –
Czibula Ádám A gazdasági válság hatásainak elemzése a kilábalási lehetőségek szempontjából
Czékus Ábel Az EU-szerb gazdasági kapcsolatok
Erdélyi Tivadar A színház, mint a kristály csillanása
Lajkó Bernadetta A színház, mint a kristály csillanása
Sebők Timea Mentalitásunk tükre - a Palicsi tó
Kovács Cintia A DIGITÁLIS BEVÁNDORLÓK ÉS A DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VESZÉLYES HÁLÓJÁBAN
Bognár Renáta A DIGITÁLIS BEVÁNDORLÓK ÉS A DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VESZÉLYES HÁLÓJÁBAN
Kalmár Andrea A magyar hanghasználati karakter
Vörös Flóra A SMART INTERAKTÍV TÁBLÁK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A HAGYOMÁNYOS OKTATÁSI KÖRNYEZETTEL SZEMBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ OSZTÁLYAIBAN
Sterbik Sarolta A SMART INTERAKTÍV TÁBLÁK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A HAGYOMÁNYOS OKTATÁSI KÖRNYEZETTEL SZEMBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ OSZTÁLYAIBAN
Matijevics Anikó A tudatalatti beépülése a tudatos cselekedetekbe, azaz a kisiskoláskori szokások függőséggé formálódása
Kulcsár Sarolta A tudatalatti beépülése a tudatos cselekedetekbe, azaz a kisiskoláskori szokások függőséggé formálódása
Vicsai Nóra-Csilla A civilek és az önkormányzat. Civil-önkormányzati együttműködés Kolozsváron
Horváth László A KORMÁNYKÖZI MAGYAR–SZERB ÉS MAGYAR–HORVÁT KISEBBSÉGI VEGYES BIZOTTSÁG SZEREPÉRŐL, ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS
Šabić Norbert Befektetés a tudományba - Összehasonlító elemzés Horvátország, Szerbia és Szlovénia között
Mátyus Ákos Határon túli magyar pártok szerepe és szerep felfogása
Szabó Tímea A "pacsirta" és "bagoly" típusú emberek közötti különbségek a szenzoros élménykeresés mértékében és a kontrollhely elvárásban
A megbocsátás intra- és interperszonális hatásai
Juhász Dóra A nemi különbségek hatása az implicit készség tanulásra
Grabovac Beáta AZ ÉRZELMI STROOP-EFFEKTUS VAJDASÁGI VONATKOZÁSAI
Sarnyai Laura Az önmegbocsátás intra-és interperszonális hatásai
Ladányi Enikő Az összetett szavak megértési folyamatai
Volosin Márta MoCA versus MMSE – A kognitív leépülés mérőeljárásai
Szabó Mária AZ ISKOLAI TÁBOROK, TANFOLYAMOK HATÁSAI A SPORTTURIZMUSRA (SZENC,JÓKA)
Bogár Mónika Fizikai aktivitás a Selye János Egyetem Tanárképző Kar első éves hallgatói körében
Horvath Virag Szerbiában tanuló egyetemisták egészségmagatartásának jellemzője és helye a pszichoszociális egészségben
Göncöl Csilla A kisebbségi lét és a munkaerőpiaci érvényesülés összefüggései a vajdasági fiatal felnőttek körében
Számel Petra A TÖMEGEMBER SZÜLETÉSE ÉS HATÁSA A KULTÚRÁRA
Mohácsi Huba A VAJDASÁGI MAGYAR EGYETEMISTÁK MIGRÁCIÓS HAJLAMA
Verebes Sára Transznacionális kapcsolatok, migrációesetek a szerb-magyar határtérségben