Bejelentkezés

ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

Tarján Tobolka Albina Érdekeltek feltárása az erdőgazdálkodásban: a "Kovilji-Péterváradi rét" Különleges Természeti Rezervátum példáján
Kognitiv funkciók növelése céljából végzett szerfogyasztás az Újvidéki Egyetem hallgatói körében
Csernus Emőke Kognitiv funkciók növelése céljából végzett szerfogyasztás az Újvidéki Egyetem hallgatói körében
Pejin Andrea Az independens komponens analízis jelentősége az eloquens agyterületeket érintő daganatok preoperatív tervezésében
Mihalek Nóra HIPEROXIA OKOZTA VÁLTOZÁSOK AZ ARTÉRIÁS VÉRNYOMÁST ÉS A SZÍV HEMODINAMIKAI PARAMÉTEREIT ILLETŐEN
Terhes Emil PATKÁNY VÉKONYBÉL HÁMSEJT MITOKONDRIUMOK FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA
Hajnal Beáta A cukorgyártásban használt újgenerációs dezinficiensek hatása az extrahált répaszeletekre préselés következtében
Tósaki Ágnes A ZENTAI KERTEK MÚLTJA ÉS JELENE
Tósaki Ferenc A ZENTAI KERTEK MÚLTJA ÉS JELENE
Vajda Szilvia A zentai kertek múltja és jelene
Vajda Lívia A zentai kertek múltja és jelene
Czékus Borisz Alternatív szervestrágya hatása a konyhakerti növények hozamára
Hallgató Tünde Az antibiotikumok ismerete és használata a páciensek körében Topolya községben
Salamon Pál A pro-apoptótikus SMAC/Diablo rekombináns humán fehérje fúziója EGFP-vel, expressziója és tisztítása
Cank Kristóf A Spiraea nemzetség növénykémiai vizsgálata
Kovács Norbert Borsosmenta minták mentofurán- és pulegontartalmának vizsgálata
Lőrinczi Bálint Hidroxilált kinurénsav-származékok szintézise és továbbalakítása
Murényi Tihamér Patulinszennyeződés meghatározása különböző almalevekben
Rumex fajok antibakteriális szűrővizsgálata és a Rumex aquaticus hatásért felelős vegyületeinek izolálása
Stefkó Dóra Rumex fajok antibakteriális szűrővizsgálata és a Rumex aquaticus hatásért felelős vegyületeinek izolálása
Rumex fajok antibakteriális szűrővizsgálata és a Rumex aquaticus hatásért felelős vegyületeinek izolálása
Koncz Karolina A MARTONOSI ISKOLA TANULÓINAK TESTTÖMEGINDEX VIZSGÁLATA
Marinkov Jelena A szubletális réz (Cu) koncentráció hatása a glutation S-transzferáz genetikai expressziójára háziméhek esetében laboratóriumi körülmények között
Sós Nóra Az emberi fej kvalitatív jellemzőinek vizsgálata
Margit Adrianna Az érzékszervek kvalitativ tulajdonságainak elemzése Vajdaságban
Szitás Teodóra Néhány domináns-recesszív öröklődésű tulajdonság vizsgálata két vajdasági mintában