Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

A disszenzuális fikció - Egy lehetséges elmélet a metafora kritikai mibenlétéért Juhász Péter
A korai alethikus primitivizmus lehetséges változatai Ónya Balázs
A szabadság és a modernitás tapasztalata Hannah Arendt politikai egzisztencializmusában Császár Andrea Mária
"Értelmezzék, ahogy akarják" Julian Barnes A világ története 10 és 1/2 fejezetben című regényének történelemkoncepciója Horváth Cintia
„Lövésünk sem volt, mi a világvége” Trauma és nosztalgia Orcsik Roland Fantomkommandó című regényében Hovanyec Judit
A detektívtörténetek színeváltozása Gandis Csongor
A követ szíve. A személyesség helyei egy kora újkori dokumentumban (Borsos Tamás feljegyzései) Domokos Zsófia
A Mondolat forrásai, avagy a kortárs kontextus rekonstrukciója Szolnoki Anna
A tabutörés Hernyák Zsóka Morze című művében Patyerek Réka
A trauma elbeszélései Cseres Tibor Hideg Napok című művében Horváth Kálmán Péter
A vámpír vampirizációja Miskolci Krisztina
Avantgárd és ideológia Fenyő Dániel
AZ „ÉLŐ” KACATOK METAMORFÓZISAI Az (át)változásban rejlő lehetőségek Csík Mónika Szekrénylakók című mesefüzérében Kulcsár Sarolta
Az idegenség alakzatai Szvoren Edina novelláiban Tomić Glória
Bolondok-e Kosztolányi bolondjai? Nagy Hilda
Emi kontra Lidércke Rétfalvi P. Zsófia
Emi kontra Lidércke Rétfalvi P. Zsófia
Gondolatritmus és mondatritmus Gogol Holt Lelkek című művében Kobetits Dénes
Lírai szégyen a kortárs magyar költészetben Branczeiz Anna
Magyarázatok utcáin Az irónia megközelítése Petri György verseiben Csíkos Dániel
Menekülő emlékezet. A dögeltakarító groteszksége. Fehér Miklós
Regionalitás, irodalomtörténet-írás és a 19. századi magyar irodalom Radnai Dániel Szabolcs
Testek gyűjteményei – Tóth Krisztina Pixel és Szvoren Edina Pertu című prózaköteteinek komparatív elemzése – Gaál Gabriella
Tündér-diskurzus a kortárs irodalomban Berec Krisztina
Ösztönzés a grafikus kommunikáció segítségével Szabolcski Erik
A „valóság” határmezsgyéje – Narratív rétegződés és beágyazás vizsgálata experimentális dokumentumfilmekben Simor Kamilla
Feleségek, gyermekek és rabszolgák. Az Efezusiakhoz írt levél két református fordításának összehasonlító elemzése Pásztor Kicsi Gergely
Fejes Teri emlékezete Nagy Szabina
Kollektív identitásképzés Ljubiša Ristić Madách-kommentárok (1985) című rendezésében Oláh Tamás
Migrációs narratívak székelykevén Csuvárdity Tamara
Migrációs narratívák Székelykevén Szalai Lilla
Migrációs narratívak székelykevén Csuvárdity Tamara
MIGRÁCIÓS NARRATÍVÁK SZÉKELYKEVÉN Fehér Viktor
A reprezentációs magyar főnevek szintaktikai szerkezete Karácsonyi Krisztina
A szív metaforái magyar és angol frazémákban- kognitív megközelítés Serfőző Réka
Az online tanulást befolyásoló tényezők Urbán Dorottya
Beszédfelismerés zaj jelenlétében vajdasági magyar alanyoknál Deák Iréna
Betű- és szemantikusfluencia-vizsgálat 10 és 14 éves diákoknál Kemény Orsolya
Nyelvi attitűdök a temerini magyar anyanyelvű beszélők körében - Az életkor hatása a nyelvi attitűd változására Čekić Teodóra
Óvodás gyermekek nyelvhasználatának jellemzői regionális és köznyelvi vonatkozásban Csantavéren Fekecs Emese
Reciprok tanítási módszer Rampasek Lídia
Színmegnevezés-vizsgálat kétnyelvű fiataloknál Bicók Lilla
Szívvel kapcsolatos frazeologizmusok a magyar és az angol nyelvben Bálizs Ágnes
Vajdasági magyar nyelvhasználat a Facebookon Mándity Flóra
„A múltat kutatni pedig szükséges…” - Szécsi Dénes középkori magyar főpap pályafutása Pálfi Ádám
A magyar fasizmus időszemlélete Orsós György
A magyar kormány és az országban élő nemzeti kisebbségek viszonya az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején Radakov Alen
A pénz nem vész el, csak jó helyen kell keresni - Ménfőcsanak római érméi Németh Roland
A Putyin-korszak birodalmi külpolitikája a Krím-félsziget annektálásának tükrében Mogyorósi Renátó Manuel
A Tanácsköztársaság propaganda plakátjai Bacsa Ildikó Eszter
Egy krónika, egy legenda és egy levél tanulságai Ignácz Ágoston
John Richards angol hadmérnök útinaplójának kézirata (1699-1700) Tóth Tibor
Teóriák a 104. Zsoltár és az Aton-himnusz kapcsolatáról Gyuri Georgina