Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Juhász Péter A disszenzuális fikció - Egy lehetséges elmélet a metafora kritikai mibenlétéért
Ónya Balázs A korai alethikus primitivizmus lehetséges változatai
Császár Andrea Mária A szabadság és a modernitás tapasztalata Hannah Arendt politikai egzisztencializmusában
Horváth Cintia "Értelmezzék, ahogy akarják" Julian Barnes A világ története 10 és 1/2 fejezetben című regényének történelemkoncepciója
Hovanyec Judit „Lövésünk sem volt, mi a világvége” Trauma és nosztalgia Orcsik Roland Fantomkommandó című regényében
Gandis Csongor A detektívtörténetek színeváltozása
Domokos Zsófia A követ szíve. A személyesség helyei egy kora újkori dokumentumban (Borsos Tamás feljegyzései)
Szolnoki Anna A Mondolat forrásai, avagy a kortárs kontextus rekonstrukciója
Patyerek Réka A tabutörés Hernyák Zsóka Morze című művében
Horváth Kálmán Péter A trauma elbeszélései Cseres Tibor Hideg Napok című művében
Miskolci Krisztina A vámpír vampirizációja
Fenyő Dániel Avantgárd és ideológia
Kulcsár Sarolta AZ „ÉLŐ” KACATOK METAMORFÓZISAI Az (át)változásban rejlő lehetőségek Csík Mónika Szekrénylakók című mesefüzérében
Tomić Glória Az idegenség alakzatai Szvoren Edina novelláiban
Nagy Hilda Bolondok-e Kosztolányi bolondjai?
Rétfalvi P. Zsófia Emi kontra Lidércke
Rétfalvi P. Zsófia Emi kontra Lidércke
Kobetits Dénes Gondolatritmus és mondatritmus Gogol Holt Lelkek című művében
Branczeiz Anna Lírai szégyen a kortárs magyar költészetben
Csíkos Dániel Magyarázatok utcáin Az irónia megközelítése Petri György verseiben
Fehér Miklós Menekülő emlékezet. A dögeltakarító groteszksége.
Radnai Dániel Szabolcs Regionalitás, irodalomtörténet-írás és a 19. századi magyar irodalom
Gaál Gabriella Testek gyűjteményei – Tóth Krisztina Pixel és Szvoren Edina Pertu című prózaköteteinek komparatív elemzése –
Berec Krisztina Tündér-diskurzus a kortárs irodalomban
Szabolcski Erik Ösztönzés a grafikus kommunikáció segítségével
Simor Kamilla A „valóság” határmezsgyéje – Narratív rétegződés és beágyazás vizsgálata experimentális dokumentumfilmekben
Pásztor Kicsi Gergely Feleségek, gyermekek és rabszolgák. Az Efezusiakhoz írt levél két református fordításának összehasonlító elemzése
Nagy Szabina Fejes Teri emlékezete
Oláh Tamás Kollektív identitásképzés Ljubiša Ristić Madách-kommentárok (1985) című rendezésében
Csuvárdity Tamara Migrációs narratívak székelykevén
Fehér Viktor MIGRÁCIÓS NARRATÍVÁK SZÉKELYKEVÉN
Csuvárdity Tamara Migrációs narratívak székelykevén
Szalai Lilla Migrációs narratívák Székelykevén
Karácsonyi Krisztina A reprezentációs magyar főnevek szintaktikai szerkezete
Serfőző Réka A szív metaforái magyar és angol frazémákban- kognitív megközelítés
Urbán Dorottya Az online tanulást befolyásoló tényezők
Deák Iréna Beszédfelismerés zaj jelenlétében vajdasági magyar alanyoknál
Kemény Orsolya Betű- és szemantikusfluencia-vizsgálat 10 és 14 éves diákoknál
Čekić Teodóra Nyelvi attitűdök a temerini magyar anyanyelvű beszélők körében - Az életkor hatása a nyelvi attitűd változására
Fekecs Emese Óvodás gyermekek nyelvhasználatának jellemzői regionális és köznyelvi vonatkozásban Csantavéren
Rampasek Lídia Reciprok tanítási módszer
Bicók Lilla Színmegnevezés-vizsgálat kétnyelvű fiataloknál
Bálizs Ágnes Szívvel kapcsolatos frazeologizmusok a magyar és az angol nyelvben
Mándity Flóra Vajdasági magyar nyelvhasználat a Facebookon
Pálfi Ádám „A múltat kutatni pedig szükséges…” - Szécsi Dénes középkori magyar főpap pályafutása
Orsós György A magyar fasizmus időszemlélete
Radakov Alen A magyar kormány és az országban élő nemzeti kisebbségek viszonya az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején
Németh Roland A pénz nem vész el, csak jó helyen kell keresni - Ménfőcsanak római érméi
Mogyorósi Renátó Manuel A Putyin-korszak birodalmi külpolitikája a Krím-félsziget annektálásának tükrében
Bacsa Ildikó Eszter A Tanácsköztársaság propaganda plakátjai
Ignácz Ágoston Egy krónika, egy legenda és egy levél tanulságai
Tóth Tibor John Richards angol hadmérnök útinaplójának kézirata (1699-1700)
Gyuri Georgina Teóriák a 104. Zsoltár és az Aton-himnusz kapcsolatáról