Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

Varga Benedek A gazdasági büntetőjog elmélete és előzményei a két világháború közötti Magyarországon
Soma Iván A kínai jog fejlődése a XX. században
Szabó István A magyar igazságszolgáltatási szervezet modernizilásának bemutatása az 1869. évi IV. törvénycikk alapján
Kardos Vivien A mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei és kihívásai a jog világában
Lócz Eszter Az Európai Unió elektronikus kereskedelem felé irányuló törvényalkotása- Az Európai Parlament és a Tanács 2019/770 Irányelve a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól
Levstok Benedikt Ferenc Ferdinánd a béke fejedelme
Soós Erik Mennyit ér az ember?! - Kártérítés a common law-ban vs a kontinentális jogban
Majzik Vivien Örökkön örökké? Majd a jog eldönti
Korhecz Réka A mogyorótermesztés pénzügyi elemzése
Pataki Valentina Online marketing, valamint az X és Y generáció online vásárlási szokásai
Mecserik Vivien A digitális kompetencia, valamint a tanulásra szánt idő és a távoktatás során nyújtott teljesítmény összefüggés vizsgálata
Szabó Ledényi Nikolett A közösségi média működése és hatása az emberre
Szarvas Bernadett AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A ZENEOKTATÁSRA
Bursán Miklós Sándor Gyermekek részvétele a környezettervezésben
Bács Ágnes Interdiszciplinaritás a magyarórán, a dal tanítása
Szabó Tímea Játékosítás az irodalomórán
Horváth Gergely Jelen és jövő – Egy mentorprogram diákjainak jövőképe egy kvalitatív kutatás alapján
Kálmán Barbara Modern világunk megmentői, vagyis az állatok
Szitás Teodóra Óvodások szociálisprobléma-megoldása a szülők és pedagógusok véleményei alapján
Csonka Dániel Szülőkkel való kapcsolattartás a mentori eredményesség tükrében
Peckó Egon Távoktatás az általános iskola felső osztályos diákjai és tanárai szemszögéből Adán
Dudás Viktor Videójátékok, melyek a pedagógusok segítségére lehetnek a tudásátadás folyamatában
Tóth Johanna 1. dolgozat: A Medvetánc-S kérdőív validitásának vizsgálata szerb ajkú populáción, 2. dolgozat: Az újvidéki egyetemisták szorongásos és depresszív tüneteinek változása stresszhelyzetben, a Big Five személyiségvonásainak függvényében.
Csapó Gyöngyvér A bomlás – avagy a mobbing pszichoszociális és szervezeti korrelátumai a pandémia idején
Polyákovity Lehel A halogatás jelensége a vajdasági magyar egyetemisták körében
Rayman Judit A mandalák kapcsolata a Selbst-tel C. G. Jung elméletében, ennek terápiás alkalmazása szenvedélybetegekkel
Csonka Otília Az analitikus kognitív stílus és a kognitív flexibilitás kapcsolata a paranormális hiedelmekkel
Rottler Lili Az Ígéretes fiatal nő (2020) a szexuális trauma tükrében - A nemi erőszak popkulturális reprezentációja
Körtvélyesi Viktória Mentális egészség vajdasági magyar felnőtt férfiaknál és nőknél
Csabai Orsolya Munkahelyi stressz az egészségügyi dolgozók körében
Müller Tündér Éva Öt magyarországi nonprofit szervezet demokráciához való viszonyának vizsgálata a kvalitatív tartalomelemzés módszerével
Kálmán Barbara Romantikus kapcsolatok szétesése a pszichológia tükrében