Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

A gazdasági büntetőjog elmélete és előzményei a két világháború közötti Magyarországon Varga Benedek
A kínai jog fejlődése a XX. században Soma Iván
A magyar igazságszolgáltatási szervezet modernizilásának bemutatása az 1869. évi IV. törvénycikk alapján Szabó István
A mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei és kihívásai a jog világában Kardos Vivien
Az Európai Unió elektronikus kereskedelem felé irányuló törvényalkotása- Az Európai Parlament és a Tanács 2019/770 Irányelve a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól Lócz Eszter
Ferenc Ferdinánd a béke fejedelme Levstok Benedikt
Mennyit ér az ember?! - Kártérítés a common law-ban vs a kontinentális jogban Soós Erik
Örökkön örökké? Majd a jog eldönti Majzik Vivien
A mogyorótermesztés pénzügyi elemzése Korhecz Réka
Online marketing, valamint az X és Y generáció online vásárlási szokásai Pataki Valentina
A digitális kompetencia, valamint a tanulásra szánt idő és a távoktatás során nyújtott teljesítmény összefüggés vizsgálata Mecserik Vivien
A közösségi média működése és hatása az emberre Szabó Ledényi Nikolett
AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A ZENEOKTATÁSRA Szarvas Bernadett
Gyermekek részvétele a környezettervezésben Bursán Miklós Sándor
Interdiszciplinaritás a magyarórán, a dal tanítása Bács Ágnes
Játékosítás az irodalomórán Szabó Tímea
Jelen és jövő – Egy mentorprogram diákjainak jövőképe egy kvalitatív kutatás alapján Horváth Gergely
Modern világunk megmentői, vagyis az állatok Kálmán Barbara
Óvodások szociálisprobléma-megoldása a szülők és pedagógusok véleményei alapján Szitás Teodóra
Szülőkkel való kapcsolattartás a mentori eredményesség tükrében Csonka Dániel
Távoktatás az általános iskola felső osztályos diákjai és tanárai szemszögéből Adán Peckó Egon
Videójátékok, melyek a pedagógusok segítségére lehetnek a tudásátadás folyamatában Dudás Viktor
1. dolgozat: A Medvetánc-S kérdőív validitásának vizsgálata szerb ajkú populáción, 2. dolgozat: Az újvidéki egyetemisták szorongásos és depresszív tüneteinek változása stresszhelyzetben, a Big Five személyiségvonásainak függvényében. Tóth Johanna
A bomlás – avagy a mobbing pszichoszociális és szervezeti korrelátumai a pandémia idején Csapó Gyöngyvér
A halogatás jelensége a vajdasági magyar egyetemisták körében Polyákovity Lehel
A mandalák kapcsolata a Selbst-tel C. G. Jung elméletében, ennek terápiás alkalmazása szenvedélybetegekkel Rayman Judit
Az analitikus kognitív stílus és a kognitív flexibilitás kapcsolata a paranormális hiedelmekkel Csonka Otília
Az Ígéretes fiatal nő (2020) a szexuális trauma tükrében - A nemi erőszak popkulturális reprezentációja Rottler Lili
Mentális egészség vajdasági magyar felnőtt férfiaknál és nőknél Körtvélyesi Viktória
Munkahelyi stressz az egészségügyi dolgozók körében Csabai Orsolya
Öt magyarországi nonprofit szervezet demokráciához való viszonyának vizsgálata a kvalitatív tartalomelemzés módszerével Müller Tündér Éva
Romantikus kapcsolatok szétesése a pszichológia tükrében Kálmán Barbara