Bejelentkezés
Szerző: Pápista Zsolt

Dolgozat címe: Ellentétek szerkezete: А képi sémák szerepe az élettel és a hallállal kapcsolatos frazémák metaforikus jelentésalkotásában
Szekció: Nyelvtudományok

Feltöltött fájlok:
Figyelem!
Egyenlőre csak a szervezők által kijavított, és .pdf formátumban feltöltött dolgozatok láthatóak az oldalon!
A bejelentkezett felhasználók láthatják a saját, összes feltöltött fájljaikat, más jelentkező profilján viszont csak a már kijavított dolgozatokat.