Bejelentkezés


Habitus
Irodalom- és nyelvtudományi, pszicholingvisztikai, művészetelméleti és interdiszciplináris kutatások

(konTEXTUS KÖNYVEK 6.)
Szerk. Csányi Erzsébet
Bölcsészettudományi Kar - Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2012.

253 oldal
Kötés: papír
ISBN: 978-86-6065-104-6
 

Vajdasági magyar irodalom – kontextusok – identitáskódok (2011-2014) című, a Tartományi Tudományügyi és Technológiafejlesztési Titkárság által támogatott projektum keretében a jelen kötet irodalom- és nyelvtudományi, pszicholingvisztikai, művészetelméleti és interdiszciplináris kutatásokat fog egybe.

A tanulmányok kérdésfelvetései Tolnai Ottó, Gion Nándor, Ladik Katalin, Juhász Erzsébet, Mirnics Gyula, Balázs Attila, Szajkó István, Weiner Sennyei Tibor és Bálint Péter műveire, elméleti problémákra és a DNS folyóiratra irányulnak.

A konTEXTUS könyvek 6. darabja folytatja a sorozat keretében kialakult gyakorlatot, miszerint a vajdasági szerzők mellett a környező régiók tudományos szereplőit is bevonja a vajdasági művészeti eredmények, jelenségek, kérdéskörök kutatásába, ezúttal a habitus kifejezés – egyrészt külső megjelenési formára utaló, másrészt szokásra, viselkedésre, magatartásra vonatkozó – jelentésmezejének tág horizontja alá rendezve.