Bejelentkezés


jelHÁLÓ
Összehasonlító irodalomtudományi, nyelvészeti és médiaközi kutatások

(konTEXTUS KÖNYVEK 2.)
Szerk. Csányi Erzsébet
Bölcsészettudományi Kar - Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2008.

221 oldal
Kötés: papír
ISBN: 978-86-85245-13-8
 
A Kontextus Könyvek második kötetében tovább bogozódik az a régióközi háló, amelynek központi halmazát a vajdasági magyar kulturális kódok képezik. A tanulmányok egy sajátos alakulástörténeti horizont kirajzolásához járulnak hozzá.
Az irodalmi, nyelvészeti, médiaközi, kommunikációelméleti, képzőművészeti jelnyelv természetének és összefüggéseinek kutatása a vajdasági, maribori, pécsi, eszéki szerzők (Andrić Edit, Beke Ottó , Csányi Erzsébet, Fekete J. József, Horváth Futó Hargita, Hózsa Éva, Ispánovics Csapó Julianna, Lábadi Zsombor, Novák Anikó, Roginer Oszkár, Rudaš Jutka, Samu János Vilmos, Thomka Beáta, Utasi Csilla) révén egy alakuló, implicit érzelmi-érvelési folyamat megképződésének áramába kapcsolják be az olvasót.