Bejelentkezés


konTEXTUS
Összehasonlító irodalomtudomány

(konTEXTUS KÖNYVEK 1.)
Szerk. Csányi Erzsébet
Bölcsészettudományi Kar - Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2007.

185 oldal
Kötés:papír
ISBN:8685245087
 
A vajdasági irodalom interkulturális diszkurzusa az egymást átható, egymásba áttűnő kulturális kódok furcsa torkolatát képezi.
A kötet összehasonlító irodalomtudományi tanulmányokban foglalkozik Vajdasággal mint a kulturális kódok deltavidékével. Tolnai Ottó a delta fogalmát önleíró metaforaként használja mint a kisebbségi kultúrát meghatározó sokgyökerű identitás, plurális kódrendszer emblémáját. Számára Vajdaságot mint kulturális olvasztótégelyt a balkáni-mediterrán-bácskai komponensek határozzák meg. E torkolatban minden formáját veszíti, ágas-bogassá válik, miközben sós és édes víz egybeörvénylik, kavarog, s e metamorfózisban a folyó átminősül tengerré, átadva kincseit valami újat teremt. A delta az a pont, ahol érintkezik vég és kezdet. A határ maga is deltaszituáció: felbomlás, identitásvesztés, önmegkérdőjelezés, önmegszüntetés, szinte a halál átlépése és valami többlettudással való újjászületés. Ingalét az Én és a Másik, az otthon és az idegen, a forrás és a cél, a periféria és a centrum, a marginalitás-minoritás és a dominancia között.
A vajdasági magyar irodalom interkulturális kontextualizációja című tartományi tudományos projektum köré szerveződő kutatócsoport vajdasági, pécsi és maribori tagjai (Beke Ottó, Csányi Erzsébet, Fekete J. József, Horváth Futó Hargita, Hózsa Éva, Ispánovics Csapó Julianna, Novák Anikó, Rudaš Jutka, Samu János Vilmos, Thomka Beáta, Utasi Csilla) Tolnai Ottó, Domonkos István és Gion Nándor műveivel foglalkoznak.