Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

A FÉLELMETES TE Szabó Andrea
A BEOWULF ÉRTELMEZÉSEI A SZÁZADFORDULÓN Mikes Géza
A bűn alakja Weöres Sándor XX.századi freskó című versében
A család-allegória mint a nemzeti Oidipusz-komplexum eszköze D. Horváth Gábor
Az ünnep mint határszituáció a mesékben Boros Mónika
Élet, irodalom és más művészetek Szomory Dezső műveiben Turi Tímea
Teolgia? Vilagi Tudomany? A Bod-Benko lexikon Kasza Zsolt
„A CSIGOLYAFORMA MINT OLYAN HATÁSA ALÁ KERÜLTEM” Novák Anikó
A bohémség fogalmának értelmezhetőségi lehetőségei Xantus Boróka-Kinga
A főkönyvtáros vallomásai András Csaba
A JÓZSEF ATTILA-KUTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Zelena András
A parabolikus olvasásmód határai Mészöly Miklós prózájában Tülkös Terézia
A spleen, mint nyugati jelenség prózapoétikája a XIX. század második felének magyar irodalmában Palkó László
A tabuvá szuggerált igazság Ferenczy Zsófia
A VESSZŐ EDDIG HIÁNYZOTT: LÁNY, REGÉNY VS: LÁNYREGÉNY Sinka Annamária
Arcon-élés Berényi Emőke
Az erdélyi magyar színészet évszázados jubileuma Burján Orsolya
Beowulf értelmezések a századfordulón
Kolozsvár képei. A város ábrázolása az 1870-es évek tárcáiban Fodor Hedviga
Laodameia a küszöbön Vörös Judit
Megjegyzések a vonat rituális teréhez a modernség magyar irodalmában Kovács Krisztina
Nádas Péter drámakoncepciójának radikalizálódása - Temetés Gémes Noémi
Narratológiai problémák bemutatása az Adaptáció című film példáján keresztül Csönge Tamás
Önéletírói hagyomány és változó elbeszélői szerepkörök a vajdasági magyar irodalomban Hajnal Anna
SZABÓ LŐRINC KELETI ESZMETÁRSAI Markó István
Sziveri jugoszlávizmusa Roginer Oszkár
Távolságot tolmácsolni Balogh-Auer Zita
Trivulzió tér[v]iszonyai Dányi Ágnes
Vári fábián lászló munkásságának hatása a jelenkori kárpátaljai irodalomra Baráth Csilla
A digitális kód tapinthatósága Vanger Laslo - László
Vajdaság statútuma a regionális és országos lefedettségű napilapokban Sinkovics Norbert
Az Egyszálének Rouge nyomában Bús Natália
Őskép és képmás problémája: Vajda Lajos ikonos korszakában és az ortodox művészetben Mándity Krisztina
Törökfalu mint a tanyavilág központja Utasi Andrea
A szerelem sötét verem? Szügyi Edit
A szubjektivizációs tendencia számítógépes vizsgálata a fordításban Csorba Gábriel
A vajdasági egyetemisták nyelvhasználata Gábrity Eszter
SZERÉMSÉG A KORA KÖZÉPKORBAN Kartag Sarolta
SZABADKAI MÚZEUMBAN FELLELHETŐ DOHÁNYZÁSI KÉSZSÉGEK Báló Zoltán
Az Egyesült Államok szerepe a boszniai háborúban Gazdag Olga
Szerbia megítélésének változó szempontjai Nagy-Britanniában, 1898–1918 Szeghő Patrik