Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Szabó Andrea A FÉLELMETES TE
Mikes Géza A BEOWULF ÉRTELMEZÉSEI A SZÁZADFORDULÓN
A bűn alakja Weöres Sándor XX.századi freskó című versében
D. Horváth Gábor A család-allegória mint a nemzeti Oidipusz-komplexum eszköze
Boros Mónika Az ünnep mint határszituáció a mesékben
Turi Tímea Élet, irodalom és más művészetek Szomory Dezső műveiben
Kasza Zsolt Teolgia? Vilagi Tudomany? A Bod-Benko lexikon
Novák Anikó „A CSIGOLYAFORMA MINT OLYAN HATÁSA ALÁ KERÜLTEM”
Xantus Boróka-Kinga A bohémség fogalmának értelmezhetőségi lehetőségei
András Csaba A főkönyvtáros vallomásai
Zelena András A JÓZSEF ATTILA-KUTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
Tülkös Terézia A parabolikus olvasásmód határai Mészöly Miklós prózájában
Palkó László A spleen, mint nyugati jelenség prózapoétikája a XIX. század második felének magyar irodalmában
Ferenczy Zsófia A tabuvá szuggerált igazság
Sinka Annamária A VESSZŐ EDDIG HIÁNYZOTT: LÁNY, REGÉNY VS: LÁNYREGÉNY
Berényi Emőke Arcon-élés
Burján Orsolya Az erdélyi magyar színészet évszázados jubileuma
Beowulf értelmezések a századfordulón
Fodor Hedviga Kolozsvár képei. A város ábrázolása az 1870-es évek tárcáiban
Vörös Judit Laodameia a küszöbön
Kovács Krisztina Megjegyzések a vonat rituális teréhez a modernség magyar irodalmában
Gémes Noémi Nádas Péter drámakoncepciójának radikalizálódása - Temetés
Csönge Tamás Narratológiai problémák bemutatása az Adaptáció című film példáján keresztül
Hajnal Anna Önéletírói hagyomány és változó elbeszélői szerepkörök a vajdasági magyar irodalomban
Markó István SZABÓ LŐRINC KELETI ESZMETÁRSAI
Roginer Oszkár Sziveri jugoszlávizmusa
Balogh-Auer Zita Távolságot tolmácsolni
Dányi Ágnes Trivulzió tér[v]iszonyai
Baráth Csilla Vári fábián lászló munkásságának hatása a jelenkori kárpátaljai irodalomra
Vanger Laslo - László A digitális kód tapinthatósága
Sinkovics Norbert Vajdaság statútuma a regionális és országos lefedettségű napilapokban
Bús Natália Az Egyszálének Rouge nyomában
Mándity Krisztina Őskép és képmás problémája: Vajda Lajos ikonos korszakában és az ortodox művészetben
Utasi Andrea Törökfalu mint a tanyavilág központja
Szügyi Edit A szerelem sötét verem?
Csorba Gábriel A szubjektivizációs tendencia számítógépes vizsgálata a fordításban
Gábrity Eszter A vajdasági egyetemisták nyelvhasználata
Kartag Sarolta SZERÉMSÉG A KORA KÖZÉPKORBAN
Báló Zoltán SZABADKAI MÚZEUMBAN FELLELHETŐ DOHÁNYZÁSI KÉSZSÉGEK
Gazdag Olga Az Egyesült Államok szerepe a boszniai háborúban
Szeghő Patrik Szerbia megítélésének változó szempontjai Nagy-Britanniában, 1898–1918