Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Tórizs Eszter "A költészet szentsége, mely fölöttünk ragyog, 32 évesen Szárszón itt is hagyott." Balatonszárszó és József Attila, avagy egy regionális kultusz természetrajza
Kiss Georgina A „tárgyias” költészet jelene
Ferenczy Zsófia A gipszangyal barátai és üzletfelei – szemelvények a giccs történetéből
Zsupos Norbert A hó hallgatása - A kulturális emlékezet és a művészi interpretáció viszonya a Hó című regényben
Heizinger Anita A komikum megjelenési módozatai és a szimbólumok szerepe Semptei Névtelen Az Béla királyrul való és Bankó leányárul széphistória című művében
Novák Anikó A legnépszerűbb gömb (Megjegyzések a fociirodalomról)
Szakál Katalin A mágikus realista olvasat lehetőségei Alessandro Baricco Novecento című regényében
Bikkes Orsolya A szemüveg kulturális szimbolikája
Vigh Bence A szubjektum meg(nem)határozottsága Rejtő Jenő ponyvaparódiáiban, különös tekintettel a Piszkos Fred, a kapitányra
Bencsik Orsolya A VIDÉK ÉS A HALÁL TALÁLKOZÁSA KÉT MŰKEDVELŐBEN
Raska Szabina Alternatív mentőcsónak irodalomtanároknak
Mohácsi Balázs Az "új komoly" poétikáról. Jegyzetek a fiatal magyar költészet egy jelentősnek tűnő irányzatához
Szabó Marietta AZ ÉNKÉP MEGKONSTRUÁLÁSA POLCZ ALAINE: ASSZONY A FRONTON C. MŰVÉBEN
András Csaba Az összeesküvés-elméletek poétikája
Takács Tímea Darvasi László vándorló elbeszélői
Bozsoki Petra Ecsetre komponált sorok (Weöres Sándor ekphrasziszairól)
Görcsi Péter Elbizonytalanító effektusok Martin McDonagh A Párnaember című művében
Koncsos Kinga Fény/forrás. Nemes Nagy Ágnes Ekhnáton-ciklusáról
Márjánovics Diána Garaczi László prózapoétikájának változásairól – különös tekintettel az identitás kérdésére
Lábadi Lénárd Geometriai formák Sziveri János hermetikus költészetében
Vass Dorottea HATALMI SZUBLIMÁCIÓ-ÜBERFROSCH
Tokos Bianka Homérosz nyomában
Kovács Krisztina Rita Hősnők az ókorban. Jellem és motiváció megjelenése Euripidész Élektra és Szophoklész Antigoné című drámájában
Hegedűs Norbert Medialitás és szövegszerűség Orbán Ottó költészetében
Főfai Rita Menekülés a fogsággá vált erénytől. A devianciára való hajlam vizsgálata R. L. Stevenson Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete című művében.
Varga Kitti Meseszociológia
Vizniczki Anita Minden egész ólomgömb...
Husvéth Veronika Műfajok és írói fogások Stephen King regényeiben
Rakoncza Anikó Műfajok paródiája Rejtő Jenő A tizennégy karátos autó c. művében
Forrai Katalin Nyelv – epifánia – test. Robert Musil: Törless iskolaévei
Demeter Izabella Önreprezentációk az új médiumokban
Pálfy Eszter Pécsi Lukács Elmélkedései az ágostoni hagyomány tükrében
Branczeiz Anna Radnóti Miklós költészetének vallomásos jellege
Jaksa Csaba Történetek a történeti balladák történeteiből
Gémes Noémi Változatok ismétlésalakzatokra: Bodor Ádám regénypoétikájának egy fejezete
Bús Natália Zeneiség és hangzás a költészetben
Kovács Benedek A GLOBÁLIS FALUTÓL A CYBERMETROPOLISZIG
Szarvák Gabriella KÖRKÉPTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS KISEBBSÉGPOLITIKAI SZEMPONTBÓL
Zsolt Nagy Próba
Radócz Csaba Web 2.0: teremtett vagy spontán valóság?
Várkonyi Mihály A pszichedelikus pszichoterápia
Simon Attila Hogyan és miért tegyük érzékennyé a diákokat a nyelvi manipulációra?
Számel Petra Márai Sándor művei a filmvásznon
Szabó Réka Őfelsége... és a film
AZ ÓMORAVICA REFORMÁTUS OKTATÁS TÖRTÉNETE 1920-IG
Mohácsi Huba AZ ÓMORAVICAI REFORMÁTUS OKTATÁS TÖRTÉNETE 1920-IG
AZ ÓMORAVICAI REFORMÁTUS OKTATÁS TÖRTÉNETE 1920-IG
Kovács Hédi Gömbbe zárt ego
Tóth Alisa Grafikusok mint a zentai csata “fotóriporterei” a 17. században
Kulcsár Sarolta GÖMBÖC-VÍZIÓK (avagy A kis gömböc című népmese interpretációs lehetőségei)
Samu Veronika A japán onomatopoetikus szavak vizsgálata párhuzamos szépirodalmi korpuszon
Berta Irma A KÖRNYEZETNYELV IDEGENSÉGÉNEK KÖRNYEZETÉBEN
Pápista Zsolt A módbeli segédigék kontrasztív elemzése német-magyar viszonylatban
Szollár Anna A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok hatása a vajdasági magyarok nyelvi tudatának erősítésére
Szabó Krisztina Alexandra A XVI. századi magyar kódexek írásképe és a női scriptorok munkássága
Farkas Lívia Az irányjelölő igekötők és az unifikációs kategoriális nyelvtan
Tóth Tímea Embert barátjáról, nyelvtanárt az órájáról
Bunford Brigitta Eufemizmusok és politikai korrektség az angol és magyar nyelvben
Munjin Andrea NEOLOGIZMUSOK AZ ANGOL NYELVBEN
Bilász Boglárka NYELVI IDEOLÓGIÁK KÉTNYELVŰ SZLOVÁKIAI KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN
Németh Dániel Szerepnyelvek
Németh Dániel Szerepnyelvek
Csorba Gábriel Tető alá zárt gyerekek – Kalandozások a kínai írásjelek mesebeli világában
Szabó Hunor AMIENS-I PÉTER ÉS A SZEGÉNYEK HADJÁRATA
Valent Veronika Az Amerikai Egyesült Államok elnökének kigúnyolása fél évszázaddal ezelőtt
Pfeiffer Attila Egy nemzetiség sorsa 1941-1948
Valent Ákos Ez Amerikai Egyesült Államok elnökének kigúnyolása fél évszázaddal ezelőtt
Hajdú Anikó Fegyelmi iratok egy törvénycikk végrehajtásának értékeléséhez
Hajdú András Hajdúk és huszárok a határokon
Magyar Attila Hatalomreprezentáció a térben. A budai királyi palota és a bécsi Magyar Udvari Kancellária palotája Mária Terézia idején