Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

A fiktív karakterek és a lehetséges világok metafizikája Dombrovszki Áron
A kritika kritikája - avagy rehab az epikus színházi néző felszabadulásáról Juhász Péter
Szögi Henrietta
„Vadnak születtünk" A lázadás motívuma Fenyvesi Ottó költészetében Szögi Henrietta
„Én ordítoztam a dobozban” A női és a férfi szexualitás Tolnai Ottó műveiben Patyerek Réka
A műfajok átjárhatóságának aspektusai és az individuummá válás lehetetlenségének tényezői Háy János prózájában Kovács Hédi
A művészet szerepe a 20-21. századi utópisztikus szövegekben és az irodalomtanítás távlatai Lábadi Dávid
A SZERETET ÖSVÉNYÉN JÁRVA… – Az örökbefogadott gyermek életútja Tóth Krisztina meséje nyomán Kulcsár Sarolta
Aligha több, mint egy „kapcsolati háló”. Az amerikai vallomásos iskoláról Branczeiz Anna
Apokalipszisképzetek Pilinszky János lírájában Slezák Lázár
Az idegenségtapasztalat Bethlen Miklós peregrinációjának elbeszélésében Rizsányi Attila
Bizonnyal esmérjük-e? Palásthy Krisztina
Épülő önarckép Szalma Judit
Exotextuális marker-háló Térey János A Legkisebb Jégkorszak című verses regényében Kocsis Lenke
Horatius narratívái Domokos Gyöngyi
Intertextuális alakzatok, ekvivalencia, idegenség ‒ Végel László Neoplanta című városregényének szerb fordítása Kecskés Ildikó
J. D. Salinger "The Catcher in the Rye" című regénye mint Bildungsroman Vörös Eszter
Kísérlet a vajdasági magyar irodalom kezdetének vizsgálatára a kulturális evolúció elméletén keresztül Szarvas Melinda
Központok és összekötők a Bágy mentén - A jó palócok hálózata Radnai Dániel Szabolcs
Megbízhatatlan álmok Rétfalvi P. Zsófia
Várakozások hálójában Csáki Edina
Az újmédia-web2.0 és a közösségi gyász Zelena dr. András
A disztópia tárgya. Arthur C. Clarke Földfény c. regényének és Duncan Jones Hold c. filmjének összehasonlító elemzése Antalovics Péter
Férfi kezek a női intim szférában Csondor Soma
Múlt-reprezentáció, narráció, identitás a kortárs szerb filmben Ternovácz Dániel
Széchenyi István Szerbiában Dudás Viktor
Széchenyi István Szerbiában Medve Anikó
Varázsgemmák Aphrodité ábrázolásával Horváth Klaudia
Fandomok online jelhasználata Szabó Dorottya
Horgosi karácsonyfák állításának a szokása - Egy néprajzi kutatás eredményeinek használata Sörös Mónika
Horgosi karácsonyfák állításának a szokása – Egy néprajzi kutatás eredményeinek alaklmazása Szitás Teodóra
Horgosi karácsonyfák állításának a szokása – Egy néprajzi kutatás eredményeinek alkalmazás Sós Nóra
Rákóczi behálózva! (II. Rákóczi Ferenc kultuszának történelmi és jelenkori megnyilvánulási formái egy Facebook-idővonal példáján) Fehér Viktor
Rákóczi behálózva! (II. Rákóczi Ferenc kultuszának történelmi és jelenkori megnyilvánulási formái egy Facebook-idővonal példáján)
A "Szeretet himnuszának" diakrón elemzése a magyar bibliafordításokban Szalma Brigitta
A monológok és a dialógusok szerepe Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című kisregényében Čekić Teodóra
A monológok és a dialógusok szerepe Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című kisregényében Čekić Teodóra
A pre-D nem birtokosi pozíció Karácsonyi Krisztina
A szórend elsajátítása magyar nyelvben Sági Lívia
AZ UNIVERZÁLIS SORREND MEGSÉRTÉSE A MORFOLÓGIÁBAN Ouma Linda
KI VAGY TE NEKEM? A NÉMET, MAGYAR ÉS SZERB ROKONSÁGI TERMINOLÓGIA KOGNITÍV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSBEN Pápista Zsolt
MAGYARTANÍTÁS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ASPEKTUSÁBÓL Surányi Emese
Melyik nyelvet választhatom? - A hivatali nyelvválasztás vizsgálata Zsérén és Nagykéren Hörigh Szilvia
Szójátékok a reklámban Józó Andrea
A levente és a cserkészet hasonló és eltérő elemei Várdai Levente
Kelet-Közép-Európa dinasztikus kapcsolatrendszere a visegrádi királytalálkozó tükrében Mogyorósi Renátó Manuel
Trónok harca - A Képes Krónika két fejezetének elemzése néhány kortárs forrás tükrében Ignácz Ágoston
Trónok harca - A Képes Krónika két fejezetének elemzése néhány kortárs forrás tükrében
Valóság, netán fikció? - Pannonia inferior amphiteatrumai az újabb kutatások tükrében Pálfi Ádám