Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Dombrovszki Áron A fiktív karakterek és a lehetséges világok metafizikája
Juhász Péter A kritika kritikája - avagy rehab az epikus színházi néző felszabadulásáról
Szögi Henrietta
Szögi Henrietta „Vadnak születtünk" A lázadás motívuma Fenyvesi Ottó költészetében
Patyerek Réka „Én ordítoztam a dobozban” A női és a férfi szexualitás Tolnai Ottó műveiben
Kovács Hédi A műfajok átjárhatóságának aspektusai és az individuummá válás lehetetlenségének tényezői Háy János prózájában
Lábadi Dávid A művészet szerepe a 20-21. századi utópisztikus szövegekben és az irodalomtanítás távlatai
Kulcsár Sarolta A SZERETET ÖSVÉNYÉN JÁRVA… – Az örökbefogadott gyermek életútja Tóth Krisztina meséje nyomán
Branczeiz Anna Aligha több, mint egy „kapcsolati háló”. Az amerikai vallomásos iskoláról
Slezák Lázár Apokalipszisképzetek Pilinszky János lírájában
Rizsányi Attila Az idegenségtapasztalat Bethlen Miklós peregrinációjának elbeszélésében
Palásthy Krisztina Bizonnyal esmérjük-e?
Szalma Judit Épülő önarckép
Kocsis Lenke Exotextuális marker-háló Térey János A Legkisebb Jégkorszak című verses regényében
Domokos Gyöngyi Horatius narratívái
Kecskés Ildikó Intertextuális alakzatok, ekvivalencia, idegenség ‒ Végel László Neoplanta című városregényének szerb fordítása
Vörös Eszter J. D. Salinger "The Catcher in the Rye" című regénye mint Bildungsroman
Szarvas Melinda Kísérlet a vajdasági magyar irodalom kezdetének vizsgálatára a kulturális evolúció elméletén keresztül
Radnai Dániel Szabolcs Központok és összekötők a Bágy mentén - A jó palócok hálózata
Rétfalvi P. Zsófia Megbízhatatlan álmok
Csáki Edina Várakozások hálójában
Zelena dr. András Az újmédia-web2.0 és a közösségi gyász
Antalovics Péter A disztópia tárgya. Arthur C. Clarke Földfény c. regényének és Duncan Jones Hold c. filmjének összehasonlító elemzése
Csondor Soma Férfi kezek a női intim szférában
Ternovácz Dániel Múlt-reprezentáció, narráció, identitás a kortárs szerb filmben
Dudás Viktor Széchenyi István Szerbiában
Medve Anikó Széchenyi István Szerbiában
Horváth Klaudia Varázsgemmák Aphrodité ábrázolásával
Szabó Dorottya Fandomok online jelhasználata
Sörös Mónika Horgosi karácsonyfák állításának a szokása - Egy néprajzi kutatás eredményeinek használata
Szitás Teodóra Horgosi karácsonyfák állításának a szokása – Egy néprajzi kutatás eredményeinek alaklmazása
Sós Nóra Horgosi karácsonyfák állításának a szokása – Egy néprajzi kutatás eredményeinek alkalmazás
Fehér Viktor Rákóczi behálózva! (II. Rákóczi Ferenc kultuszának történelmi és jelenkori megnyilvánulási formái egy Facebook-idővonal példáján)
Rákóczi behálózva! (II. Rákóczi Ferenc kultuszának történelmi és jelenkori megnyilvánulási formái egy Facebook-idővonal példáján)
Szalma Brigitta A "Szeretet himnuszának" diakrón elemzése a magyar bibliafordításokban
Čekić Teodóra A monológok és a dialógusok szerepe Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című kisregényében
Čekić Teodóra A monológok és a dialógusok szerepe Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című kisregényében
Karácsonyi Krisztina A pre-D nem birtokosi pozíció
Sági Lívia A szórend elsajátítása magyar nyelvben
Ouma Linda AZ UNIVERZÁLIS SORREND MEGSÉRTÉSE A MORFOLÓGIÁBAN
Pápista Zsolt KI VAGY TE NEKEM? A NÉMET, MAGYAR ÉS SZERB ROKONSÁGI TERMINOLÓGIA KOGNITÍV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSBEN
Surányi Emese MAGYARTANÍTÁS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ASPEKTUSÁBÓL
Hörigh Szilvia Melyik nyelvet választhatom? - A hivatali nyelvválasztás vizsgálata Zsérén és Nagykéren
Józó Andrea Szójátékok a reklámban
Várdai Levente A levente és a cserkészet hasonló és eltérő elemei
Mogyorósi Renátó Manuel Kelet-Közép-Európa dinasztikus kapcsolatrendszere a visegrádi királytalálkozó tükrében
Ignácz Ágoston Trónok harca - A Képes Krónika két fejezetének elemzése néhány kortárs forrás tükrében
Trónok harca - A Képes Krónika két fejezetének elemzése néhány kortárs forrás tükrében
Pálfi Ádám Valóság, netán fikció? - Pannonia inferior amphiteatrumai az újabb kutatások tükrében