Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

Agócs Petra Márta A felróható előmagatartások szerepe a büntetőjogban
Forgó Zsanett A Kalocsai Királyi Törvényszék kísérlete a családi béke megteremtésére - az özvegyi jog korlátozása a bírósági gyakorlatban a dualizmus időszakában
Laskai Fanni Az "OnlyFans" kihívásai a büntetőjogi szabályozórendszerben
Varga Benedek Az árdrágító visszaélések múltja, jelene, jövője
Gyurik Zita Az előkészület fogalmi határainak vizsgálata
Papp Csaba Csanád vármegye és községei az 1886:XXII. tc. hatályba lépését követően. A községek feletti felügyelet gyakorlati tapasztalatai
Sűrű Cintia Digitális jogászok, avagy az online oktatás hatása a szegedi jogász képzésre
Király Ibolya Jogellenes gyermekelvitel a szerb és a magyar jogban
Szabó István Kalocsai Törvényszék bírói gyakorlata a Schmerling-provizórium időszakában
Kalmár Anett Új típusú szexuális bűncselekmények a digitális világban
Szabó Zsuzsanna A VAJDASÁGI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MARKETINGESZKÖZ-HASZNÁLATA
Pataki Valentina Az online marketing, valamint a különböző generációk (baby boomer, X, Y, Z) online vásárlási szokásai
Korhecz Réka PROMETHEE- ÉS TOPSIS-módszerek alkalmazása mezőgazdasági gépek vásárlásakor
Gloviczki Sarolta „ELŐRELÉPÉS” - avagy Biztos Életpálya-építési Kompetenciák Elősegítése egy alternatív társasjáték segítségével
Hajdu Noémi 30 év egy ormánsági kisiskolában. Oktatáspolitikai beavatkozások és hatásaik
Horváth Gergely A „Tanítsunk Magyarországért!" mentorprogram hatásai a mentorokra: A mentori élmények és fejlődés megítélésének vizsgálata
Mecserik Vivien A digitális kompetencia és a távoktatást befolyásoló tényezők vizsgálata egyetemi oktatók körében
Sarus Tamás A testnevelő tanár hallgatók kiégésének és motiváltságának longitudinális vizsgálata
Móricz Virág Kinga A VAJDASÁGI TÖBBSÉGI PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÜLTSÉGE A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK OKTATÁSÁRA
Kalmár Edina Irodalomterápia a magyarórán
Szitás Teodóra Magyarországi óvodások szociálisprobléma-megoldása – egy nagymintás mérés eredményei
Huszár Anna Tanártípusok, tanári tekintély és a sikeres tanári pálya
Samu Lilla Zelk Zoltán meséinek alkalmazhatósága tanulásban akadályozott diákok fejlesztésében
Csapó Zsófia A néptánc, népi játékok szerepe a gyermekek fejlődésében
Tóth Johanna A vajdasági kétnyelvűség, az empátia és az érzelmi intelligencia kapcsolata
Müller Tündér Éva Az utcák sorai - Három utcai lap hajléktalanság-reprezentációjának kvalitatív tartalomelemzése
Rottler Lili Pszichoanalízis és az anyaság mítosza
Angyal Nándor A topolyai TSC labdarúgó csapat játékosainak állóképessége
Kopunovic Dávid A reflexív impotencia jelenségének vizsgálata magyar fiatalok felnőttek körében