Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

A felróható előmagatartások szerepe a büntetőjogban Agócs Petra Márta
A Kalocsai Királyi Törvényszék kísérlete a családi béke megteremtésére - az özvegyi jog korlátozása a bírósági gyakorlatban a dualizmus időszakában Forgó Zsanett
Az "OnlyFans" kihívásai a büntetőjogi szabályozórendszerben Laskai Fanni
Az árdrágító visszaélések múltja, jelene, jövője Varga Benedek
Az előkészület fogalmi határainak vizsgálata Gyurik Zita
Csanád vármegye és községei az 1886:XXII. tc. hatályba lépését követően. A községek feletti felügyelet gyakorlati tapasztalatai Papp Csaba István
Digitális jogászok, avagy az online oktatás hatása a szegedi jogász képzésre Sűrű Cintia
Jogellenes gyermekelvitel a szerb és a magyar jogban Király Ibolya
Kalocsai Törvényszék bírói gyakorlata a Schmerling-provizórium időszakában Szabó István
Új típusú szexuális bűncselekmények a digitális világban Kalmár Anett
A VAJDASÁGI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MARKETINGESZKÖZ-HASZNÁLATA Szabó Zsuzsanna
Az online marketing, valamint a különböző generációk (baby boomer, X, Y, Z) online vásárlási szokásai Pataki Valentina
PROMETHEE- ÉS TOPSIS-módszerek alkalmazása mezőgazdasági gépek vásárlásakor Korhecz Réka
„ELŐRELÉPÉS” - avagy Biztos Életpálya-építési Kompetenciák Elősegítése egy alternatív társasjáték segítségével Gloviczki Sarolta
30 év egy ormánsági kisiskolában. Oktatáspolitikai beavatkozások és hatásaik Hajdu Noémi
A „Tanítsunk Magyarországért!" mentorprogram hatásai a mentorokra: A mentori élmények és fejlődés megítélésének vizsgálata Horváth Gergely
A digitális kompetencia és a távoktatást befolyásoló tényezők vizsgálata egyetemi oktatók körében Mecserik Vivien
A testnevelő tanár hallgatók kiégésének és motiváltságának longitudinális vizsgálata Sarus Tamás
A VAJDASÁGI TÖBBSÉGI PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÜLTSÉGE A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK OKTATÁSÁRA Móricz Virág Kinga
Irodalomterápia a magyarórán Kalmár Edina
Magyarországi óvodások szociálisprobléma-megoldása – egy nagymintás mérés eredményei Szitás Teodóra
Tanártípusok, tanári tekintély és a sikeres tanári pálya Huszár Anna
Zelk Zoltán meséinek alkalmazhatósága tanulásban akadályozott diákok fejlesztésében Samu Lilla
A néptánc, népi játékok szerepe a gyermekek fejlődésében Csapó Zsófia
A vajdasági kétnyelvűség, az empátia és az érzelmi intelligencia kapcsolata Tóth Johanna
Az utcák sorai - Három utcai lap hajléktalanság-reprezentációjának kvalitatív tartalomelemzése Müller Tündér Éva
Pszichoanalízis és az anyaság mítosza Rottler Lili
A topolyai TSC labdarúgó csapat játékosainak állóképessége Angyal Nándor
A reflexív impotencia jelenségének vizsgálata magyar fiatalok felnőttek körében Kopunovic Dávid