Bejelentkezés


Hózsa Éva: A novella Vajdaságban

Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2009.
272 oldal
ISBN: 978-86-85245-16-9
COBISS-ID 238344455

Hózsa Éva: A novella Vajdaságban (PDF)

 

A novella Vajdaságban 1918-tól napjainkig tekinti át az esztétikai szempontból értékes novellákat, rövidprózai szövegeket. Minden egyes fejezete tudományos problémafelvetésekkel és kulcsfogalmakkal teszi nyitottá és strukturálttá a tájékozódást. A kiadvány végén Szövegmutatvány cím alatt a vajdasági novellairodalomból vett illusztris válogatás található. A kötet a legújabb termésre összpontosítva értékeli át a hagyományt, kiemeli a legfontosabb szakirodalmat, a novellaelméleti és az összehasonlító irodalomtudományi szempontokat, és mai befogadói horizontból értelmezi novellairodalmunkat - mindezáltal fejlesztvén a szövegértés kultúráját.