Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

Nacsa Mónika A gazdasági lehetetlenülés szabályozása és rendszertani helye Magyarország Magánjogi Törvénykönyvének Javaslatában
Sánta Dóra A kártérítés intézményének fejlődése és szabályozása az 1861- es Ideiglenes Törvénykezési Szabályok után
Bakos Eszter A kiskorú fogyasztók védelme az audiovizuális kereskedelmi közleményekkel szemben
Beszédes Árpád Az Európai Unió, és az Európai Unióba vezető út Szerbia számára
Mihalek Ágnes JOGTÖRTÉNETI JEGYZET A DUNA BIZOTTSÁGHOZ
Kereki Ádám A bírói függetlenség alaptörvényének országgyűlési vitája és gyakorlata
Auer Ádám A corporate governance részvényesi joggyakorlással kapcsolatos kérdései
Koós Gabriella A Magyar Nemzeti Tanács érdekérvényesítési lehetőségei napjainkban
Bankovics Joachim Géza A magyar társasági jog reformja és európai integrációja - Az 1930. évi V. törvénycikk
Kecskés Tamás A vajdasági jogterület büntetőjoga és annak magyar gyökerei (1918-1929)
Nagy Kornél A vasút jog ma és annak fejlődési irányai
Mihalek Ágnes Jogtörténeti jegyzet a Duna Bizottsághoz
Dr. Bakos Kitti Kérdőjelek a gazdasági társaságok átalakulásának magyar szabályozásában
Hambalkó Orsolya MiFID felülvizsgálat 2010
Klenanc dr. Miklós Takeover-szabályozás Európában: egy tagállam, egy tagjelölt és egy leendő tagjelölt szemszögéből
Horváth Tibor MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY EGY MAGYAR HŐSZIVATTYÚGYÁR LÉTESÍTÉSÉHEZ – TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAINK GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA
Székács Tamás A TERVEZETT MUNKANÉLKÜLISÉG
Sebők Timea A dunamenti németek Bácskában – társadalomföldrajzi áttekintés a betelepítéstől az elűzésig
Simon Levente Háromszéki civil szervezetek hálózata
Kovács Katalin A GYERMEKEK SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGÉNEK ALAKULÁSA A LAKÓHELY FÜGGVÉNYÉBEN
Vörös Flóra A SMART INTERAKTÍV TÁBLÁK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATI LEHETŐSÉGEI AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ OSZTÁLYAIBAN
Kask József, PaedDr. Háromszög, a számítógépes tudástesztelés Adatbázis orientált univerzális edukációra szolgáló rendszer
Kalmár Andrea ZÖNGÉTLENÍTÉS ÉS HALLÁSI DISZKRIMINÁCIÓ
Szabó Szabolcs Vass Dorottea A SZABADKAI ÉS NAGYBECSKEREKI KÖZSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINAK SZÜNIDEI TEVÉKENYSÉGE
Magyar Aletta A TERMÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTANÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK EGY SZEGMENSE (INKLÚZIÓ)
Tóth Karolina Tanulási nehézséggel küzdő gyermek fejlesztése
Varga Orsolya Szubszidiaritás
Sztupkai Kristóf A VALLÁSOS MEGTÉRÉS HATÁSA A TÁRSAS KAPCSOLATOKRA
Az értelmiségi lét felé haladó roma fiatalok identitásalakulása
Győri-Dani Dóra, Rokszin Adrienn A VIZUÁLIS KATEGORIZÁCIÓS FOLYAMATOK ELEKTROFIZIOLÓGIAI KORRELÁTUMAI
Török Róbert AZ EGYETEMI HALLGATÓK HOMOSZEXUÁLISOKKAL SZEMBENI ELŐÍTÉLETEINEK VISZONYA AZ AUTORITARIZMUSSAL, VALLÁSOSSÁGGAL ÉS POLITIKAI IRÁNYULTSÁGGAL
Az erőforrások szerepe a társas kapcsolatokban
Barta Bernadett AZ ISKOLAI CSALÁS PREDIKTORAINAK EGYÉNI, SZITUATÍV ÉS TÁRSADALMI SZINTJEI
Lukács Lilla Tápai Dorina Ikrek és genetika – A kognitív funkciók örökletessége
Minek hiszünk jobban: a kezünknek vagy a szemünknek?
Polner Bertalan Tudattalan tanulás hipnózisban
Jánvári Miriam, Salamon János Versengés és csalás a felsőoktatásban
Benedek Dániel A tervezett munkanélküliség
Lajkó Brigitta Asszimilációkutatás a szabadkai magyar végzős középiskolások körében
Mohácsi Huba Együttélési hajlandóság a Duna-menti Vajdaság felnőtt lakossága körében
Erdélyi Tivadar Létezik-e dunai-identitás a divat terén?