Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

A smithi tükör fenomenológiai értelmezése? Soós Kinga
"Sok kis és nagy Canudos volt már". Az Ítélet Canudosban című regény helye a Márai-életműben Ferenczy Nikolett
„Ki szól e Fekete Képben?” Cigányok ábrázolása protestáns iskoladrámákban Bartók Zsuzsánna
„TÍZEZER ÉVE TARTÓ BOTRÁNY A TÖRTÉNELEM SAKKTÁBLÁJÁN”. Elsa Morante A történelem című regényéről Szakál Katalin
A bomlás hatalma - A hatalom és egyén viszonya Bodor Ádám Verhovina madarai című regényében Zsupos Norbert
A haldoklás poétikája Lábadi Lénárd
A koncentrációs tábor élménye Kertész Imre Sorstalanság és Aleksandar Tišma Knjiga o Blamu című regényében Tóth Tímea
A kortárs magyar verses regény vizuális szempontú megközelítési lehetőségei Kocsis Lenke
A körből négyszög esetei - XX. századi amerikai versfordítás-antológiák Paszmár Lívia
A magyar jakobinus mozgalom a francia forradalom tükrében Béres Norbert
A nemzeti uralkodó iránti vágy Jósika Miklós két regényében (A csehek Magyarországban; Zrínyi a költő) Horváth Gábor
A romantikus irónia mint játék Pálfy Eszter
A transzfikcionalitás szerepe Martin McDonagh drámáiban Görcsi Péter
A tükör mint az (ön)értelmezés katalizátora. Vágó Márta: József Attila – az emlékezés lehetőségei és stratégiái József Attila alakja körül Tórizs Eszter
A tükörgyár szeméttelepe Novák Anikó
Átültetés. Závada Pál regényadaptációi Neichl Nóra
Az erőszak koreográfiája. A kínzások rendszerének vizsgálata Sade márki művein keresztül. Főfai Rita
Balassi és a virágének fogalma Szalma Judit
Drogon lógó marionettbábok. Kubiszyn Viktor Foglaltház című regényének logoterápiás olvasata Gondos Mária Magdolna
Fordítás szuahéli nyelvre Ouma Linda
Herczeg Ferenc "tündöklése és bukása". Az író megítélésének változása kortársai szemszögéből Szávold Brigitta
Idő a Tükörben Bilibók Renáta
Kétszer négykezes Fehér Dorottya
Kétszer négykezes Kelemen Emese
Ketten a képen - Paul Klee Tandori Dezső műveinek tükrében Éles Árpád
Ketten a képen - Paul Klee Tandori Dezső műveinek tükrében
Öntükröző eljárások Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban János Erzsébet Piroska
Pálcika és Kisgömböc a XXI. század tükrében Kulcsár Sarolta
Pálóczi Horváth Ádám művei a szabadkőművesség tükrében Kuczapski Ari
Senki sem az aki - Tükördramaturgia és paradoxonok a Szép magyar comoediában
Senki sem az, aki – mindenki azonos önmagával. Tükördramaturgia és paradoxonok a Szép magyar comoediában Száz Pál
Új nézőpontból a Cantio de militibus pulchráról Schelhammer Zsófia
Zsoltárok és egyéb állatfajták. Psalmusok és vitairatok Mátéfi János kódexében Varga Réka
Információs kultúra: kommunikáció és túlhasználat Major Lenke
INFORMÁCIÓS KULTÚRA: KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÚLHASZNÁLAT Horák Rita
A LEGNÉZETTEBB TÜKÖR – AZ OLVASÓKÖNYV (Az első osztályos olvasókönyv újíthatóságának igényei és egyik lehetősége) Vass Dorottea
Hiszem, ha látom. Fokalizáció és szubjektivitás a megbízhatatlan filmes elbeszélésben Csönge Tamás
Multimediális módszerek az irodalomtanításban Fekete Adrianna
Közösségi rítusok Oláh Tamás
A tükör megjelenése a magyarság hiedelemvilágában, szokásrendjében és népmeséiben Szollár Anna
A tükör szerepe az egyházaskéri népi kultúrában Fehér Viktor
Állatmese-szimbólumok nálunk és más nemzeteknél Lábadi Dávid
A KULTÚRA SZEREPE A NYELVOKTATÁSBAN Munjin Andrea
A magyar és japán nyelv találkozása a reáliák fordításában Samu Veronika
A SZÓKÖLCSÖNZÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A MAGYARKANIZSAI ÉS A TÖRÖKKANIZSAI DIÁKOK KÖRÉBEN Losonc Zsuzsanna
A tükör metaforikus megjelenése a nyelvi térben Bognár Renáta
Adolf Hitler és Charles de Gaulle a német ifjúsághoz szóló beszédeinek pragmalingvisztikai elemzése Pápista Zsolt
Egy statikus fogalom dinamikája? Sebők Szilárd
EGY SZERB NYELVKURZUS MÓDSZERTANI ASPEKTUSAI ÉS TANULSÁGAI Berta Irma
Elnézést, merre találom a mosdót? Tóth Tímea
Magyar ajkú diákok pragmatikai készségei angol kommunikációs helyzetekben Bunford Brigitta
NYELV – IDEOLÓGIA – ISKOLA Bilász Boglárka
Szennyes a tükör? Nagy Tamás
A kisebbségi helyzet tudatosítása és feldolgozása a csehszlovákiai magyarság körében. A Sarló és a Prohászka Körök szerepe Bajcsi Ildikó
A Magyar Szent Korona származásának kérdései Pfeiffer Attila
Művelődéstörténeti kérdések a dualizmus kori felvidéki sajtóban Hajdú Anikó
NEMZETISÉGI VÁLTOZÁSOK ÉS A HIVATALOS STATISZTIKÁK Bóna László