Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Dombrovszki Áron Fiktív karakterek mint létezésükben függő absztrakt artefaktumok
Lábadi Lénárd "Négyzetet rajzolok a papírra"
Albert Noémi “… Soothing Fabulation; We Call It History.” Fikció és történelem A világ történetében
Vörös Eszter A "Zabhegyező" (vagy "Rozsban a fogó?") magyar fordításairól
Romoda Renáta A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLAIRODALOM ÉS A KÖZÖSSÉG
Kulcsár Sarolta A PEREM(LÉT) ZENÉJE: UTCAZENÉSZEK AZ IRODALOMBAN
Szatmári Áron A Psalteriumok szövegfogalmai
Rétfalvi P. Zsófia A rémálom eredete
Csáki Edina A várakozás (elmaradt) fénye
Rizsányi Attila A versek megszólaltatásáról
Branczeiz Anna Az én, a tárgyak. Az alanyiság és a tárgyiasság sajátos egyensúlya Lator László költészetében
Palásthy Krisztina Az LI. zsoltár világi és vallásos szöveghordozókban való megjelenése
Szalma Judit Belső határok mentén
Kecskés Ildikó Csatorna-narratívák a vajdasági magyar irodalomban
Magyar Klementina Elbeszélésalakzatok Závada Pál Természetes fény című regényében
Roginer Oszkár Fénymásolt irodalomtörténetek és stop-motion művészeti világok
Pásztor Kicsi Gergely Kill Claudius. Erőszak és bosszú Shakespeare és Tarantino műveiben
Slezák Lázár Létalapkeresések a metamorfózisok költészetében
Létalapkeresések a metamorfózisok költészetében
Ternovácz Dániel Neoavantgárd kontextusok fénye, tűzszimbolikája és forradalmisága
Szögi Henrietta Test-tabu
Woolfi én-terelés: Szubjektum a térkonstrukcióban Virginia Woolfnál
Csiby Édua Boglárka Woolfi én-terelés: Szubjektum a térkonstrukcióban Virginia Woolfnál
Zelena dr. András A fájlmegosztó oldalak „nyugodj békében” videóinak lélektanáról
Lábadi Dávid A játékos és a játék
Antalovics Péter Az űrhajóstól az ősemberig. Kulturális terrénumok Zsoldos Péter prózájában
Kocsis Lenke TEST–KÉP–ÍRÁS - Vizuális kultúra és Új Symposion
Medve Anikó A bácsi vár a reneszánsz korban
Gruber Enikő A Pionírújság magyarságképe
Oláh Tamás A rózsa testamentuma - Urbán András két Tolnai Ottó-rendezése mint a létmegértés univerzumai
Iván Irén Beregszász modern városképének kialakulása
Dudás Viktor Falukutatás a Kalangyában (1932) és a Hídban (1934) (az 1930-as évek falukutató mozgalmáról)
Margit Rita Képi sztereotípiák a Mézeskalácsban
Nagy Szabina Liszt Ferenc és a Commedia
Nagy Szabina Liszt Ferenc és a Commedia - A Dante-szimfónia eredete és zenei forradalma
Paul Dávid A karácsonyi ünnepkör a bácskai polgári szokáskultúrában a 20. század elején
Urbán Dorottya A népmese kultusza a Piroska és a farkas nyomán
Gál Lídia A népmese kultusza a Piroska és a farkas nyomán
Fehér Viktor A Rákóczi-vonat kultusza Bács-Bodrog és Torontál vármegyében
Győrfi Marianna Egy plébános közösségépítő tevékenysége
Pápista Zsolt A FÉNY konceptualizációja a magyar és a német frazémákban
Pavlov Mónika A japán nyelv mint a japán identitás magva
Szécsényi Krisztina Mén, mögy, megy (Vajdasági és anyaországi középiskolások nyelvjárási attitűdje)
Jánk István Mivel kísérleteznek a magyarországi kísérleti tankönyvek?
Személynevek és a határozott névelő
Sági Lívia Személynevek és a határozott névelő
Bencze Dávid A Hidegháború újraértelmezése
Bozó Tamás A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája az új gazdasági mechanizmus idején
A Levente és Cserkész mozgalom rivalizálása
Várdai Levente A Levente és Cserkész mozgalom rivalizálása
Farkas Zsuzsanna A vajdasági cserkészet története 1918 és 1945 között
Tóth Tibor Angol önkéntesek Buda 1686-os ostrománál: okok és mozgatórugók
Orbán Melinda Az első bécsi döntés a korabeli kárpátaljai sajtó tükrében
Iván András Beregszász birtokviszonya és annak környezeti adottsága 1850-1920 között
Hamerli Petra Magyarország helye a Badolgio-tervben
Bajcsi Ildikó NEMZETI IDENTITÁS ÉS ÁLLAMPOLGÁRI LOJALITÁS DILEMMÁI AZ ELSŐ GENERÁCIÓS CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR ÉRTELMISÉG KÖRÉBEN
Nemzeti identitás és állampolgári lojalitás dilemmái az első generációs csehszlovákiai magyar értelmiség körében
Kovács István Túronyi Kelemen pályafutása