Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Fiktív karakterek mint létezésükben függő absztrakt artefaktumok Dombrovszki Áron
"Négyzetet rajzolok a papírra" Lábadi Lénárd
“… Soothing Fabulation; We Call It History.” Fikció és történelem A világ történetében Albert Noémi
A "Zabhegyező" (vagy "Rozsban a fogó?") magyar fordításairól Vörös Eszter
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLAIRODALOM ÉS A KÖZÖSSÉG Romoda Renáta
A PEREM(LÉT) ZENÉJE: UTCAZENÉSZEK AZ IRODALOMBAN Kulcsár Sarolta
A Psalteriumok szövegfogalmai Szatmári Áron
A rémálom eredete Rétfalvi P. Zsófia
A várakozás (elmaradt) fénye Csáki Edina
A versek megszólaltatásáról Rizsányi Attila
Az én, a tárgyak. Az alanyiság és a tárgyiasság sajátos egyensúlya Lator László költészetében Branczeiz Anna
Az LI. zsoltár világi és vallásos szöveghordozókban való megjelenése Palásthy Krisztina
Belső határok mentén Szalma Judit
Csatorna-narratívák a vajdasági magyar irodalomban Kecskés Ildikó
Elbeszélésalakzatok Závada Pál Természetes fény című regényében Magyar Klementina
Fénymásolt irodalomtörténetek és stop-motion művészeti világok Roginer Oszkár
Kill Claudius. Erőszak és bosszú Shakespeare és Tarantino műveiben Pásztor Kicsi Gergely
Létalapkeresések a metamorfózisok költészetében
Létalapkeresések a metamorfózisok költészetében Slezák Lázár
Neoavantgárd kontextusok fénye, tűzszimbolikája és forradalmisága Ternovácz Dániel
Test-tabu Szögi Henrietta
Woolfi én-terelés: Szubjektum a térkonstrukcióban Virginia Woolfnál
Woolfi én-terelés: Szubjektum a térkonstrukcióban Virginia Woolfnál Csiby Édua Boglárka
A fájlmegosztó oldalak „nyugodj békében” videóinak lélektanáról Zelena dr. András
A játékos és a játék Lábadi Dávid
Az űrhajóstól az ősemberig. Kulturális terrénumok Zsoldos Péter prózájában Antalovics Péter
TEST–KÉP–ÍRÁS - Vizuális kultúra és Új Symposion Kocsis Lenke
A bácsi vár a reneszánsz korban Medve Anikó
A Pionírújság magyarságképe Gruber Enikő
A rózsa testamentuma - Urbán András két Tolnai Ottó-rendezése mint a létmegértés univerzumai Oláh Tamás
Beregszász modern városképének kialakulása Iván Irén
Falukutatás a Kalangyában (1932) és a Hídban (1934) (az 1930-as évek falukutató mozgalmáról) Dudás Viktor
Képi sztereotípiák a Mézeskalácsban Margit Rita
Liszt Ferenc és a Commedia Nagy Szabina
Liszt Ferenc és a Commedia - A Dante-szimfónia eredete és zenei forradalma Nagy Szabina
A karácsonyi ünnepkör a bácskai polgári szokáskultúrában a 20. század elején Paul Dávid
A népmese kultusza a Piroska és a farkas nyomán Urbán Dorottya
A népmese kultusza a Piroska és a farkas nyomán Gál Lídia
A Rákóczi-vonat kultusza Bács-Bodrog és Torontál vármegyében Fehér Viktor
Egy plébános közösségépítő tevékenysége Győrfi Marianna
A FÉNY konceptualizációja a magyar és a német frazémákban Pápista Zsolt
A japán nyelv mint a japán identitás magva Pavlov Mónika
Mén, mögy, megy (Vajdasági és anyaországi középiskolások nyelvjárási attitűdje) Szécsényi Krisztina
Mivel kísérleteznek a magyarországi kísérleti tankönyvek? Jánk István
Személynevek és a határozott névelő
Személynevek és a határozott névelő Sági Lívia
A Hidegháború újraértelmezése Bencze Dávid
A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája az új gazdasági mechanizmus idején Bozó Tamás
A Levente és Cserkész mozgalom rivalizálása Várdai Levente
A Levente és Cserkész mozgalom rivalizálása
A vajdasági cserkészet története 1918 és 1945 között Farkas Zsuzsanna
Angol önkéntesek Buda 1686-os ostrománál: okok és mozgatórugók Tóth Tibor
Az első bécsi döntés a korabeli kárpátaljai sajtó tükrében Orbán Melinda
Beregszász birtokviszonya és annak környezeti adottsága 1850-1920 között Iván András
Magyarország helye a Badolgio-tervben Hamerli Petra
NEMZETI IDENTITÁS ÉS ÁLLAMPOLGÁRI LOJALITÁS DILEMMÁI AZ ELSŐ GENERÁCIÓS CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR ÉRTELMISÉG KÖRÉBEN Bajcsi Ildikó
Nemzeti identitás és állampolgári lojalitás dilemmái az első generációs csehszlovákiai magyar értelmiség körében
Túronyi Kelemen pályafutása Kovács István