Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Császár Andrea Mária Pária vs Parvenü - Gondolatok Hannah Arendt (ön)életrajzírásaihoz
Juhász Péter Stirner kontra Marx - A materialista ideológiakritika problémája az ifjú hegeliánus filozófia kontextusában
Kulcsár Sarolta „Megszakított történetek” – Imagológiai aspektusok Dragan Velikić Islednik című regényében
Slezák Lázár (Meg)vakító világosság - Az elhárító mechanizmusok vizsgálata Szepes Mária A Vörös Oroszlán című regényében
Radnai Dániel Szabolcs A "Magyar Tenger" helye a nemzeti tájban
Fenyő Dániel A magyar neoavantgárd irodalomtörténeti kontextusa
Szabó Dárió A prózaköltemény mint olvasási alakzat
Fehér Miklós A tenger motívuma Sirbik Attila St. Euphemia című regényében
Szabó Tímea Az ég lecsúszott, mint a gatya
Matijevics Anikó Az Óperenciás-tengeren (innen)?
Horváth Kálmán Péter Az öreg Kemény és a Tenger
Szatmári Áron BOGÁTI PSALTERIUMÁNAK DALLAMHÁLÓJA
Szögi Henrietta Egy darabka tenger. A szegénység képei Tóth Krisztina Akvárium c. regényében
László Enikő Mediális söprűlovaglás
Lomboš Kornélia Móricz Zsigmond Árvácskájának horrorisztikus olvasata
Patyerek Réka TESTKÉPEK. A NEMISÉG RETORIKÁJA HERNYÁK ZSÓKA MORZE CÍMŰ KÖTETÉBEN
Gaál Gabriella Tóth Krisztina (szöveg)test-töredékeinek Pixel csapdájában.
Tóth Krisztina szöveg(test)-töredékeinek Pixel csapdájában.
Csáki Edina Várakozás és halogatás mozgásirányai
Branczeiz Anna Versek a tengerentúlról – John Berryman költészetéről és arról, amit "amerikai vallomásos költészetnek" hívnak
Szabó Dorottya A vlogsorozatok műfaji előzménei
Takács Mercédesz Átalakult médiafogyasztási szokások
Biró Kinga Tanulás és tájékozódás a képek tengerén – augmentált valóság az oktatásban
Pásztor Kicsi Gergely Álhírek és határok
Álhírek és határok
Csondor Soma Mi van a gardróbban?
Rétfalvi P. Zsófia Szfinx vagy Nő?
Simor Kamilla Tér és idegenség párhuzama A behatolóban
Kálmán Beáta ,,Az ég lecsúszott, mint a gatya"
Király Tímea Az ég lecsúszott, mint a gatya
Nagy Lilla Drámapedagógiával az előítélet ellen
Dudás Viktor Nemi szerepek a mai viszonylatban
Medve Anikó Nemi szerepek a társadalomban a 19. század végén és a 20. század elején - történeti perspektíva
Fehér Viktor Egy Rákóczi-szobor kultuszképző szerepe 1912-ben és napjainkban
Szalai Lilla Székeli lakodalom
Major Annemarie A játékok alkalmazása a német nyelv oktatásában a kéttanmyelvű osztályoknàl Szabadkán
A játékok alkalmazása a német nyelv oktatásában a kéttanmyelvű osztályoknàl Szabadkán
A játékok alkalmazása a német nyelv oktatásában a kéttannyelvű osztályoknàl Szabadkán
Csiby Édua Boglárka A komplex értékelés hatásai egy írásfejlesztő kurzuson
Karácsonyi Krisztina A magyar főnevek szintaktikai szerkezete fáziselméleti megközelítésben
A magyar főnevek szintaktikai szerkezete fáziselméleti megközelítésben
Čekić Teodóra A szerb nyelv hatása azokra a temerini magyar anyanyelvű beszélőkre, akik az általános- vagy középiskolát szerb nyelven végezték
Kocsis Lenke Arany János Bolond Istók című verses regényének frazeológiai vizsgálata
Pápista Zsolt Ellentétek szerkezete: А képi sémák szerepe az élettel és a hallállal kapcsolatos frazémák metaforikus jelentésalkotásában
Józó Andrea Nyelvi eszközök a mémek tengerében
Tóth Tímea Nyelvi manipulációk elemzése Aleksandar Vučić és Orbán Viktor 2014-es választási kampányában
Nyelvi manipulációk elemzése Aleksandar Vučić és Orbán Viktor 2014-es választási kampányában
Fekecs Emese Vajdasági magyar kétnyelvű és kettősnyelvű egyetemi hallgatók kódváltástípusai az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán
Várdai Levente A Leventeintézmény létrejötte és célkitűzései
Orsós György A náci diktatúra ábrázolása a rendszerváltás utáni (1989-2006) történelem tankönyvekben és az e mögötti történelemtudományi megközelítések
Kovács István Aradi prépostok az Árpád-korban 1135-1290
Mogyorósi Renátó Manuel GEOPOLITIKAI SZEMBENÁLLÁS UKRAJNÁBAN – A KELET-UKRAJNAI KONFLIKTUS HÁROM SZINTJÉNEK ELEMZÉSE
Pfeiffer Attila Keresztény- Oszmán harcok a Bácska délnyugati részén a 16. században és a 17- század elején
Pálfi Ádám Pannonia inferior ékessége: Aquincum elpusztíthatatlan amphitheatrumai