Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Pária vs Parvenü - Gondolatok Hannah Arendt (ön)életrajzírásaihoz Császár Andrea Mária
Stirner kontra Marx - A materialista ideológiakritika problémája az ifjú hegeliánus filozófia kontextusában Juhász Péter
„Megszakított történetek” – Imagológiai aspektusok Dragan Velikić Islednik című regényében Kulcsár Sarolta
(Meg)vakító világosság - Az elhárító mechanizmusok vizsgálata Szepes Mária A Vörös Oroszlán című regényében Slezák Lázár
A "Magyar Tenger" helye a nemzeti tájban Radnai Dániel Szabolcs
A magyar neoavantgárd irodalomtörténeti kontextusa Fenyő Dániel
A prózaköltemény mint olvasási alakzat Szabó Dárió
A tenger motívuma Sirbik Attila St. Euphemia című regényében Fehér Miklós
Az ég lecsúszott, mint a gatya Szabó Tímea
Az Óperenciás-tengeren (innen)? Matijevics Anikó
Az öreg Kemény és a Tenger Horváth Kálmán Péter
BOGÁTI PSALTERIUMÁNAK DALLAMHÁLÓJA Szatmári Áron
Egy darabka tenger. A szegénység képei Tóth Krisztina Akvárium c. regényében Szögi Henrietta
Mediális söprűlovaglás László Enikő
Móricz Zsigmond Árvácskájának horrorisztikus olvasata Lomboš Kornélia
TESTKÉPEK. A NEMISÉG RETORIKÁJA HERNYÁK ZSÓKA MORZE CÍMŰ KÖTETÉBEN Patyerek Réka
Tóth Krisztina (szöveg)test-töredékeinek Pixel csapdájában. Gaál Gabriella
Tóth Krisztina szöveg(test)-töredékeinek Pixel csapdájában.
Várakozás és halogatás mozgásirányai Csáki Edina
Versek a tengerentúlról – John Berryman költészetéről és arról, amit "amerikai vallomásos költészetnek" hívnak Branczeiz Anna
A vlogsorozatok műfaji előzménei Szabó Dorottya
Átalakult médiafogyasztási szokások Takács Mercédesz
Tanulás és tájékozódás a képek tengerén – augmentált valóság az oktatásban Biró Kinga
Álhírek és határok Pásztor Kicsi Gergely
Álhírek és határok
Mi van a gardróbban? Csondor Soma
Szfinx vagy Nő? Rétfalvi P. Zsófia
Tér és idegenség párhuzama A behatolóban Simor Kamilla
,,Az ég lecsúszott, mint a gatya" Kálmán Beáta
Az ég lecsúszott, mint a gatya Király Tímea
Drámapedagógiával az előítélet ellen Nagy Lilla
Nemi szerepek a mai viszonylatban Dudás Viktor
Nemi szerepek a társadalomban a 19. század végén és a 20. század elején - történeti perspektíva Medve Anikó
Egy Rákóczi-szobor kultuszképző szerepe 1912-ben és napjainkban Fehér Viktor
Székeli lakodalom Szalai Lilla
A játékok alkalmazása a német nyelv oktatásában a kéttanmyelvű osztályoknàl Szabadkán Major Annemarie
A játékok alkalmazása a német nyelv oktatásában a kéttanmyelvű osztályoknàl Szabadkán
A játékok alkalmazása a német nyelv oktatásában a kéttannyelvű osztályoknàl Szabadkán
A komplex értékelés hatásai egy írásfejlesztő kurzuson Csiby Édua Boglárka
A magyar főnevek szintaktikai szerkezete fáziselméleti megközelítésben Karácsonyi Krisztina
A magyar főnevek szintaktikai szerkezete fáziselméleti megközelítésben
A szerb nyelv hatása azokra a temerini magyar anyanyelvű beszélőkre, akik az általános- vagy középiskolát szerb nyelven végezték Čekić Teodóra
Arany János Bolond Istók című verses regényének frazeológiai vizsgálata Kocsis Lenke
Ellentétek szerkezete: А képi sémák szerepe az élettel és a hallállal kapcsolatos frazémák metaforikus jelentésalkotásában Pápista Zsolt
Nyelvi eszközök a mémek tengerében Józó Andrea
Nyelvi manipulációk elemzése Aleksandar Vučić és Orbán Viktor 2014-es választási kampányában Tóth Tímea
Nyelvi manipulációk elemzése Aleksandar Vučić és Orbán Viktor 2014-es választási kampányában
Vajdasági magyar kétnyelvű és kettősnyelvű egyetemi hallgatók kódváltástípusai az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán Fekecs Emese
A Leventeintézmény létrejötte és célkitűzései Várdai Levente
A náci diktatúra ábrázolása a rendszerváltás utáni (1989-2006) történelem tankönyvekben és az e mögötti történelemtudományi megközelítések Orsós György
Aradi prépostok az Árpád-korban 1135-1290 Kovács István
GEOPOLITIKAI SZEMBENÁLLÁS UKRAJNÁBAN – A KELET-UKRAJNAI KONFLIKTUS HÁROM SZINTJÉNEK ELEMZÉSE Mogyorósi Renátó Manuel
Keresztény- Oszmán harcok a Bácska délnyugati részén a 16. században és a 17- század elején Pfeiffer Attila
Pannonia inferior ékessége: Aquincum elpusztíthatatlan amphitheatrumai Pálfi Ádám