Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

Pétervári Máté A "magyar tenger" vármegyéinek járási szervezete a neoabszolutizmus és az első törvényhatósági törvény időszakában
Hallgató Boglárka A magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog Szerbiában
Szivós Kristóf Bizonyítási teher az 1911. évi polgári perrendtartásban
Nagy Márta Fiatalkori bűnözés
Krusóczki Bence Tisztességtelen verseny a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara gyakorlatában
Mátyus Ákos A tudománymarketing szerepének bemutatása a szigetvári Szulejmán kutatás példáján
Farkas Athéne Vállalkozási lehetőségek a nők számára Észak-Bácskában
Vállalkozási lehetőségek nők számára Észak-Bácskában
Lendák-Kabók Karolina A CSALÁD, AZ AKADÉMIAI KARRIER, A NŐ ÉS A FÉRFI
Botka Andrea A női személyiség fejlődése az emberi beszéd tengerében
Kedves Tamás Róbert A női személyiség fejlődése az emberi beszéd tengerében
Zelena dr. András Addiktív TV-nézési mutatók Magyarországon
Máltesics Péter Aktív turizmus a Mátrában - A turisztikai megújulás esélyeinek és lehetőségeinek vizsgálata
Sik Dávid Csepp a tengerben – hogyan tanuljunk elektronikus tanulási környezetben
Mészáros Ferencz Elvándorlás és megmaradás fiatalokra és idősekre nézve, felmérés egy erdélyi kisfaluban Pósalakán, a Partiumi régió identitásainak Tengerében
Kedves Tamás Róbert Elvándorlás és megmaradás fiatalokra és idősekre nézve, felmérés egy erdélyi kisfaluban Pósalakán, a Partiumi régió identitásainak Tengerében
Izing Máté Antal Kárpátalja magyar fiatalságának jelene és jövőképe egy felmérés tükrében
Huth Anita Nők elleni bántalmazás - görbe tükörben
Kovács Cintia ONLINE TANANYAGOK TENGERÉBEN
Nagy Ilona Településfejlesztési elképzelések társadalmi megítélése
Huszka Noémi A PEDAGÓGUS ÉS TANULÓI KÖZÖTTI KAPCSOLAT MÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
Huszka Lilla A szabadkai egyetemisták ökológiai lábnyoma
Kósa Maja ÉVSZÁMOK TENGERÉBEN? A TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE MINT A TÖRTÉNELEMTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
Vass Dorottea Feltámad a tenger? Mese- és mesehős-típusok a kisiskolások világában
Szabó Beatrix Lakóhelyem nyújtotta lehetőségek az oktatásban
Virág Ádám Magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló roma/cigány származású hallgatók
Horvát Krisztina Mobilmatematika
Urbán Dorottya Online kurzusok - az elmélettől a gyakorlatig
Csibi János Reform-és alternatív pedagógiák Magyarországon
Szarapka Dóra Sajátos nevelési igényű tanulók mozgásfejlesztésének jelentősége
Hirth Zsófia A népi-urbánus vita a rendszerváltás éveiben
Bali Cintia Az észlelt megbízhatóságra vonatkozó ítéletek reprezentációja az arctérben
Csapó Gyöngyvér Fejlesztés a machiavellizmus mérésében, avagy érdemes-e új tesztet létrehozni?
Gór Dóra Fiatalkorú bűnelkövetés rizikótényezőinek feltárása
Flach Richárd Gondolatok az önsértésről
Szitás Teodóra Gyermekrajzok elemzése vajdasági óvodáskorúak körében
Szél Ágnes Hátrányos helyzetű roma tanulók reakciói különböző érzelemkiváltó képekre
Kalmár Éva Személyiség és szülői bánásmód a születési sorrend függvényében
Dukai Edit A Pécsi Tudományegyetemen tanuló külhoni egyetemisták egyetemválasztását befolyásoló tényezők
Kapás Mónika Az észak-bácskai roma/cigány közösség oktatási problémája
Kávai Zsuzsanna Közösségi identitás szegedi szakkollégiumi környezetben
Szász Antal Bulcsú Romániai magyar kisebbség helyzete a kritikai diskurzus elemzés tükrében