Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

A magyar nyelv használatának jelene és jövője a vajdasági magyar egyetemisták megitélése szerint Lepes Viktor
A munkaviszonnyal kapcsolatos kártérítési igények a szerb jogban Hallgató Boglárka
A vajdasági magyarok jogi helyzete Szerbiában Nagy Márta
Felvételi vizsga a nemzeti kisebbségek nyelvén Vajdaságban- jog és ami mögötte van Francia Edina
Testi sértés, mint büntetőjogi kategória Kornja Katarina
Tisza István szerepe a dualizmus parlamenti válságában Fülöp Viktor
A privatizáció jobb és bal keze Gábor Szintia
A Vajdaság mezőgazdaságának támogatása magyarországi forrásból Fiser Annamária
Kriptovaluták (és hatásuk a központi bankok politikájára) Kiss Andrea
Vállalkozni akarok – milyenek a fiatalok kilátásai Vajdaságban? Farkas Athéne
Az erdélyi fiatalság SZÍVének letelepedési preferenciáiról és elvándorlási aspirációiról Halasi Vivien
Az erdélyi fiatalság SZÍVének letelepedési preferenciáiról és elvándorlási aspirációiról Kedves Tamás Róbert
FIATAL KUTATÓK AKADÉMIAI KARRIERJE EURÓPÁBAN Lendák-Kabók Karolina
Folyamat feltérképezés, annak kialakítása és előnye az ipari vállalatoknál Bozsik Árpád
Well-being tényezők vizsgálata az EU-ban és empíriája Szeged példáján Nagy Ilona
A lakóhely nyújtotta lehetőségek kihasználása az oktató-nevelő munkában Szabó Beatrix
A programozás oktatása az általános iskola alsó tagozatában micro:bit segítségével Boros Orsolya
A SZABADKAI MÚZEUM SZEREPE A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ÉRTÉKEK NÉPSZERŰSÍTÉSÉBEN, AZ ALSÓS KOROSZTÁLY KÖRÉBEN Dudás Viktor
A Szerbiában élő roma/cigány közösség nyelvi csoportjai Kapás Mónika
A TANÍTÓ-TANULÓ PEDAGÓGIAI KAPCSOLATÁNAK MÉRÉSE: A TANÍTÓK KÖRÉBEN VÉGZETT PILOT VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI Huszka Noémi
Biblioterápia – Kiss Ottó művein keresztül Váli Boglárka
Élő társasjáték Jádi Alexandra
Mobilmatematika - A mobileszközök alkalmazásának lehetőségei az alsó osztályos matematikaoktatásban Horvát Krisztina
Situational interest or individual interest? Avagy az érdeklődés mint lélektani változó az olvasás iránti motiváció kialakulásában Vass Dorottea
Történelemről alkotott episztemológiai nézetek kérdőíves vizsgálata középiskolások és egyetemisták körében Kósa Maja
A viccpártok története Szegedi Péter
Magyarország és Szerbia demokrácia-indexe a posztkommunista térségben Hirth Zsófia
Törökország szerepvállalása a Nyugat-Balkánon Lechner Zoltán
"Nem hall, nem lát, nem beszél" - és nem is tesz semmit ellene. Előadás a bullyingról és a közösség szerepéről. Csapó Gyöngyvér
A szülők nevelési módszereinek jelentősége a felsőbb osztályos diákok iskolai teljesítményénél Papp Edina
Az empátia és a rendszerezés vajdasági fiatalok körében Kopunović Dávid
Az iskolai zaklatás és szociális szorongás összefüggéseinek vizsgálata középiskolai tanulók körében Bali Cintia
Mennyire vagyunk elégedettek felnőttkori kapcsolatainkkal: a gyermekkori kötődési stílus és a korosztály jelentőségének feltárása Pataki Rebeka
Változik-e a szülői bánásmód és a személyiség a születési sorrend függvényében? Kalmár Éva
A VAJDASÁGI MAGYAR EGYETEMISTÁK FIZIKAI AKTIVITÁSA Pénzes Lilla
Szabadtüdős merülés Sisa Eleonóra
A bizalmi változó, avagy változó bizalom? Hegedüs Márk
A homoszexualitás elfogadása a Japán mangákon és animéken keresztül Farkas Réka
A társadalom szubjektív reprezentációi pécsi vállalkozások tükrében Kömüves Dániel
A tehetséggondozás és az élethosszig tartó tanulásra nevelés megjelenése a szakkollégiumban elsőéves hallgatók körében Kávai Zsuzsanna
Átmenet a romániai felsőoktatásból az IT szektorba Székely Kinga
Mobiltelefon használatának gyakorisága főiskolai közegben Pekar Erik
Online kommunikációs modalitások a Főiskolai hallgatók körében Luhovics Krisztián
Sorozatnézési szokások, avagy a sorozat-függők 2018-ban Borsits Alex