Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

Lepes Viktor A magyar nyelv használatának jelene és jövője a vajdasági magyar egyetemisták megitélése szerint
Hallgató Boglárka A munkaviszonnyal kapcsolatos kártérítési igények a szerb jogban
Nagy Márta A vajdasági magyarok jogi helyzete Szerbiában
Francia Edina Felvételi vizsga a nemzeti kisebbségek nyelvén Vajdaságban- jog és ami mögötte van
Kornja Katarina Testi sértés, mint büntetőjogi kategória
Fülöp Viktor Tisza István szerepe a dualizmus parlamenti válságában
Gábor Szintia A privatizáció jobb és bal keze
Fiser Annamária A Vajdaság mezőgazdaságának támogatása magyarországi forrásból
Kiss Andrea Kriptovaluták (és hatásuk a központi bankok politikájára)
Farkas Athéne Vállalkozni akarok – milyenek a fiatalok kilátásai Vajdaságban?
Kedves Tamás Róbert Az erdélyi fiatalság SZÍVének letelepedési preferenciáiról és elvándorlási aspirációiról
Halasi Vivien Az erdélyi fiatalság SZÍVének letelepedési preferenciáiról és elvándorlási aspirációiról
Lendák-Kabók Karolina FIATAL KUTATÓK AKADÉMIAI KARRIERJE EURÓPÁBAN
Bozsik Árpád Folyamat feltérképezés, annak kialakítása és előnye az ipari vállalatoknál
Nagy Ilona Well-being tényezők vizsgálata az EU-ban és empíriája Szeged példáján
Szabó Beatrix A lakóhely nyújtotta lehetőségek kihasználása az oktató-nevelő munkában
Boros Orsolya A programozás oktatása az általános iskola alsó tagozatában micro:bit segítségével
Dudás Viktor A SZABADKAI MÚZEUM SZEREPE A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ÉRTÉKEK NÉPSZERŰSÍTÉSÉBEN, AZ ALSÓS KOROSZTÁLY KÖRÉBEN
Kapás Mónika A Szerbiában élő roma/cigány közösség nyelvi csoportjai
Huszka Noémi A TANÍTÓ-TANULÓ PEDAGÓGIAI KAPCSOLATÁNAK MÉRÉSE: A TANÍTÓK KÖRÉBEN VÉGZETT PILOT VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI
Váli Boglárka Biblioterápia – Kiss Ottó művein keresztül
Jádi Alexandra Élő társasjáték
Horvát Krisztina Mobilmatematika - A mobileszközök alkalmazásának lehetőségei az alsó osztályos matematikaoktatásban
Vass Dorottea Situational interest or individual interest? Avagy az érdeklődés mint lélektani változó az olvasás iránti motiváció kialakulásában
Kósa Maja Történelemről alkotott episztemológiai nézetek kérdőíves vizsgálata középiskolások és egyetemisták körében
Szegedi Péter A viccpártok története
Hirth Zsófia Magyarország és Szerbia demokrácia-indexe a posztkommunista térségben
Lechner Zoltán Törökország szerepvállalása a Nyugat-Balkánon
Csapó Gyöngyvér "Nem hall, nem lát, nem beszél" - és nem is tesz semmit ellene. Előadás a bullyingról és a közösség szerepéről.
Papp Edina A szülők nevelési módszereinek jelentősége a felsőbb osztályos diákok iskolai teljesítményénél
Kopunović Dávid Az empátia és a rendszerezés vajdasági fiatalok körében
Bali Cintia Az iskolai zaklatás és szociális szorongás összefüggéseinek vizsgálata középiskolai tanulók körében
Pataki Rebeka Mennyire vagyunk elégedettek felnőttkori kapcsolatainkkal: a gyermekkori kötődési stílus és a korosztály jelentőségének feltárása
Kalmár Éva Változik-e a szülői bánásmód és a személyiség a születési sorrend függvényében?
Pénzes Lilla A VAJDASÁGI MAGYAR EGYETEMISTÁK FIZIKAI AKTIVITÁSA
Sisa Eleonóra Szabadtüdős merülés
Hegedüs Márk A bizalmi változó, avagy változó bizalom?
Farkas Réka A homoszexualitás elfogadása a Japán mangákon és animéken keresztül
Kömüves Dániel A társadalom szubjektív reprezentációi pécsi vállalkozások tükrében
Kávai Zsuzsanna A tehetséggondozás és az élethosszig tartó tanulásra nevelés megjelenése a szakkollégiumban elsőéves hallgatók körében
Székely Kinga Átmenet a romániai felsőoktatásból az IT szektorba
Pekar Erik Mobiltelefon használatának gyakorisága főiskolai közegben
Luhovics Krisztián Online kommunikációs modalitások a Főiskolai hallgatók körében
Borsits Alex Sorozatnézési szokások, avagy a sorozat-függők 2018-ban