Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

A közös kategóriája Spinoza Teológiai-politikai tanulmányában Zsupos Norbert
Mannheim Károly és a fiatal Lukács szociológia–koncepciója Daradics Boglárka
Természeti és társadalmi fajták – Egy demarkációs kísérlet Ónya Balázs
Utilitarista volt-e Beccaria? Elemzés A bűnökről és a büntetésekről Csabay István
"Tiltott, tűrt, támogatott" a szocialista érában Major Evelin
„Mint Homér fölött a hét város…” Pályakezdés és karrierút összefüggései Eötvös Károly recepciójában Radnai Dániel Szabolcs
A feminista gondolat és irodalom kibontakozásának mozzanatai Turi Orsolya
A férfiasság kódjai Tolnai Ottó Gerilladalok című versciklusában Albert Éva
A háborús narratíva módozatai Tari István Akarsz egy Jugoszláviát? című prózakötetében Hovanyec Judit
A magyarországi neoavantgárd fasizmus- és holokausztképe Fenyő Dániel
A SZABADULÓMŰVÉSZ APOLÓGIÁJA: Akciósorozat, társadalmi performansz kísérlet értelmezés Lengyel Zsanett
A vulgáris nyelvi jelenségek vizsgálata Garaczi László Arc és hátraarc című művében Torda Dorina
Az adaptáció módjai Závada Pál Harminchárom szlovák népmese című művében Dobos Gréta
Bodor Ádám költői mágiája Mák Ivett
Ki az új (mozgóképes és irodalmi) detektív? Gandis Csongor
Létesszencia az égbolt mögött - a hit, a fotográfia és az erotika korrelációi Bartis Attila A vége című regényében Szeles Réka
Mostohagyerek-e a mostohagyerek? Tóth Teodóra
Nyelvfelfogás a holokauszt után. Kertész Imre, Paul Celan, Jacques Derrida írásművészete Csepi Dóra
Stigmatizáció és az Én Ingatagsága, a Kísérleti Opera Létállapotai Horváth Mihály
Versaktualizációk a digitális korban Szabó Emilia
A Magyar Szó eredete és története Barna Emma
Napjaink érzékeny kommunikációja, Negatív hírek közlése Karagits Kíra Vivien
"[...] nem tűnök zsidónak. Vagy mégis?" John Berryman a zsidókérdésről "A képzelt zsidó" című esszénovellájában Branczeiz Anna
A rejtőzködéstől a hiányig. A holokausztreprezentáció alakulástörténete a pécsi szobrok és emlékművek tükrében Csondor Soma
Enyém az első csók -  Egy operett betiltásának esete 1928-ban  Lengyel Emese
Intermediális vizsgálatok (Csáth Géza "Egy elmebeteg nő naplója" és az "Ópium" című film összevető vizsgálata) Rózsa Viola
Varsádi német nemzetiségi népi építészet - térszemlélet és térhasználat változásai Kiss Bence István
A KORLÁTOZOTT ÉS KIDOLGOZOTT NYELVI KÓD HATÁSAI A BESZÉDÉRTÉSRE ÉS AZ ISKOLAI ÉRVÉNYESÜLÉSRE Móricz Virág Kinga
A koronavírus ábrázolása a tömegmédiában: Diskurzuselemzés magyar és angol hírlapok cikkeiben Pásztor Lívia
A sárga szín frazeológiai és szimbolikus viselkedése a magyar és a szerb nyelvben Szilágyi Donáta
A szívvel és lélekkel kapcsolatos frazeologizmusok összevető vizsgálata magyar-angol-szerb viszonylatban Bálizs Ágnes
Az angol nyelvű egyes szám harmadik személyű névmások használata magyar ajkú diákok körében Serfőző Réka
Diáknyelv Péterrévén Kiss Virág
Fogalmi metaforák elemzése Vučić Aleksandar, Orbán Viktor és Merkel Angela beszédeiben a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban Deák Iréna
Jablonca község helyneveinek vizsgálata Csobády Csilla
„Ókori romemlékeink a haza szolgálatában” – Kutatás, védelem és hasznosítás az elkövetkezendő években Pálfi Ádám
A női élet kiszolgáltatottságának tényezői a Sztálin korabeli szovjet „Szigetvilágban” – a nők elítélése, beintegrálása és megítélése Pomázi-Bárdonicsek Dominika
A nőideál ábrázolása a filmhíradókban 1945 és 1949 között Bacsa Ildikó Eszter
A törökkori Komárom és török-magyar kereskedelmi kapcsolatok a 16. században Takáts Sándor munkáiban és hagyatékában Vass Gábor
AZ 1788-91. évi török háború, és a hátországban fellépő korrupció farádi Vörös Ignác visszaemlékezései alapján Pintér Tamás
Az első keresztes háború kora Bata Dorián
Elám szerepvállalása az Újasszír Birodalom ellenes küzdelmekben Nagy Tamás
Kik azok a gibraltáriak? Varga Tímea
Szabadka és Délvidék az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ideje alatt Radakov Alen
Tiberius és Caligula politikai tevékenysége az éremverés tükrében Németh Roland
Tudósítások a „Holtak Országából”: A francia forradalom látképe a korabeli magyar sajtó tükrében Pető Balázs