Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Császár Andrea Mária A politikai fenomén problémája a német filozófiai hagyományban
Zsupos Norbert Az állam problémája Spinoza és Hobbes politikai gondolkodásában
Csabay István Cesare Beccaria az asszociacionista hagyományban
Daradics Boglárka Lukács György A modern dráma fejlődésének története című könyvének filozófiai és esztétikai vizsgálata
Ónya Balázs Miért nem episztemikus vállalkozás a filozófia?
Vida Tamás Struktúrák az utcákon
Taskovics Viktória ,,Akik detektíveset akarnak játszani" - a memoár, mint antidetektívtörténet. Patti Smith - Year of the Monkey (2019)
Lukács Ramóna "Miért sajnálnók az időt?"
Valkovics Dániel A ballada intermediális terjeszkedése
Simon Angéla A boldogság pillanatai Ottlik és Musil iskolaregényeiben (Ottlik Géza: Iskola a határon, Robert Musil: Törless iskolaévei)
Csepi Dóra A haza nyelve—a nyelv hazája. Nyelvfelfogás Kertész Imre és Jean Améry esszéiben
Szeles Réka A MEGÖRÖKÍTHETŐSÉG ILLÚZIÓJA (A FOTOGRÁFIA ÉS AZ IDŐ, VALAMINT AZ ABSZOLÚTUM ÁBRÁZOLHATÓSÁGÁNAK KÉRDÉSEI BARTIS ATTILA A VÉGE C. REGÉNYÉBEN)
Szabó Emilia A mémek lehetséges szerepe az irodalomoktatásban
Mák Ivett A víz mágikus szerepe (A víz retrogràd ereje Bodor Ádám Sinistra körzet című regényében)
Pintér Alexandra Leila Átlátszatlan kertek. A szubjektum megjelenítésének fitocentrikus és poszthumanista aspektusai Medbh McGuckian The Flower Master című kötetében
Mészáros Viktória Énekek éneke: Szerelemkoncepciók, -alakzatok Babits költeményében
Albert Éva IDENTITÁSVÁLTOZATOK TOMPA ANDREA HAZA CÍMŰ REGÉNYÉBEN
Fenyő Dániel Önértelmezés és ítélet - Esterházy Péter és a Magyar Műhely kapcsolata
Csondor Soma Személyesség és szövegköziség Oravecz Imre ezredforduló utáni műveiben
Tóth Teodóra Új idők, új szokások? Másképp olvasnak-e a fanfiction-közösség tagjai?
Török Gabriella William Golding A Legyek Ura c. regénye és annak filmváltozatai
Fabiszewska Ariana Zavaros idők. A diktatúra reprezentációja a gyermek nézőpontjából a kortárs magyar irodalomban (Dragomán György A fehér király című regényének hagyományképletei)
Dudás Norbert Fiatalok és a vajdasági magyar média
Sörös Viktória Newsroom Communicator- lehetőség a jövő újságíróinak
Bíró Botond A fasizmus esztétikája Leni Riefenstahl filmjeiben
Kopácsi Júlia A személyiség érzelmi alapjai pozitív és negatív érzelmek tükrében
Orsós György A városi tájkép szemiotikai elemzése Szarajevó példáján
Lengyel Emese Adalékok a magyar-svéd kulturális kapcsolatok történetéhez: Budapesti Svéd Napok
Horváth Mihály Kultúrszabotázs - Az Internationale Situationniste (I.S.) művészetkoncepciója mint forradalmi fegyver
Rétfalvi P. Zsófia Álomértelmezések a Tudományos Gyűjteményben
Fekete Róbert Filozófia utáni (film)művészet - a strukturalista film művészetelméleti vonatkozásai
Dudás Robert Gerold László és a Kísérleti Színpad
Törteli Réka Mors Immatura
Bakos Lilla Élettörténet, identitás és mezőgazdaság: egy topolyai gazda példája
Fehér Viktor TÉR, IDŐ, EMLÉKEZET - A szabadkai Elesett harcosok és a fasizmus áldozatai emlékmű vizsgálata
Bartuc Éva Az írásos kommunikáció
Bartuc Éva Az írásos kommunikáció
Móricz Virág Kinga Kommunikáció az osztályteremben
Pásztor Lívia Nyelvtanulási motiváció az angol és a szerb nyelv iránt
Zab Tamás Lóránd A Tanácsköztársaság helyi mártírja - Latinca Sándor kultusza Kaposváron (1945-1993)
Pomázi-Bárdonicsek Dominika „Felelj meg a tetoválásodnak!” Tetoválás, mint identifikáció eszköze a Gulág női táboraiban (1934-1953)
Vukašinović Péter A Klemm család története
Radakov Alen A magyar gasztronómia a 18 és 19-ik században
Molnár Csongor Önszerveződés és képviselet
Varga Tímea Politikai kommunikáció: brit konzervatív politikusok nyilatkozatai az Európai Gazdasági Közösségről, 1951-1957
Bata Dorián VÁLSÁGBAN A DEMOKRÁCIA