Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Adalékok Lukács György Dosztojevszkij-képének értelmezéséhez Daradics Boglárka
Az autoritás kettős szerepe a filozófiában Ónya Balázs
Az emergens kultúra politikai aspektusai a Bacurau című filmben Bíró Botond
Az önfelszámoló médium - A művészi destrukció politikája Horváth Mihály
Az utópikus funkció Erdély Miklós művészetében Fenyő Dániel
Lefejezésgyakorlatok - A formátlanság alakzatai a New York-i transzgresszív mozi filmjeiben Fekete Róbert
Lélek és hatalom – A büntetések enyhülése a modern büntető rendszerben Csabay István
"The German Dream” – Karakterábrázolások Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz című regényében és Burhan Qurbani azonos című filmjében Ignácz Barbara
A boszorkány kertje – A cseléd-motívum és más poétikai megoldások Kosztolányi Dezsőnél és Csáth Gézánál, a Boszorkányos esték és A varázsló kertje című novelláskötetekben Tóth Bálint
A GASTARBEITER ALAKJA TOLNAI OTTÓ MŰVEIBEN Albert Éva
A gyermekkor csodakertje, Csáth Géza A varázsló kertje című novellájának ökokritikai megközelítése Bicók Lea
A Másik szemében - Hernyák Zsóka Vadas c. kötetének bioesztétikai elemei Szűcs Dóra
A megörökíthetőség illúziója (A fotográfia, az idő és az abszolútum Bartis Attila A vége c. regényében) Szeles Réka
A megváltatlanság ikonjai – Az ikonikus paratextusok szerepe Borbély Szilárd magánmitológiájában Csondor Soma
A mesék tanításának problematikája az általános iskola 5. és 6. osztályában Bács Ágnes
A vámpir mint nőalak Kálmán Barbara
FÉRFISZEREPEK TERÉK ANNA HALOTT NŐK CÍMŰ KÖTETÉBEN Zabos Kasziba Angéla
Harry Potter és néhány könnyű olvasmány Szabó Dorottya
Kököjszik és Bobojszák az évtizedek alatt Kaiser Zsanett
Nők a háború ellen: az ellenállás mintázatai a kortárs orosz kultúrában Taskovics Viktória
Nőnevelés és mozgalmiság (Fráter Erzsébet és Veres Pálné) Rétfalvi P. Zsófia
Polip és disznó Török Gabriella
Propaganda és képregény a délszláv háború irodalmában Fehér Miklós
Zelk Zoltán meséinek alkalmazhatósága tanulásban akadályozott diákok fejlesztésében Samu Lilla
A személyiség egységének elporladása Merkl Nóra Mária
Az új szovjet ember képei - Propaganda Szergej Loznyica dokumentumfilmjeiben Vida Tamás
Üres terek és üres idők. A lányok (2020) narratológiai megközelítései Lajó Odil
Vajdasági tiktokerek és youtuberek Dudás Norbert
A zongoratanulás pozitív és lélektani hatásai a Waldorf iskolarendszerben tanuló diákoknál Mezei Szimóna
Folyamat Rác Petra
Közép-Bánát gyöngyszemei Jenován Flórián
Zenei képességek fejlesztése IKT eszközökkel Móra Krisztina
A szabadkai Gombkötő utca néprajzi-művelődéstörténeti vizsgálata Juhász Petra
Kis kece lányom, Mai topolyai esküvők a néphagyomány tükrében Bencsik Zsófia
Az angol névelők elsajátítása: különbségek a magyar-, és a szerbajkú diákok között Keceli Mészáros Sára
Kitalált nyelvekről a quenya nyelven fényében Szoboszlai Enikő Kitty
NYELVEK MEZSGYÉJÉN: AZ ANYANYELV, AZ IDEGEN NYELV ÉS A KÖRNYEZETNYELV STÁTUSZA A MUNKAMEMÓRIÁBAN Juszkán Petra
„A proletárforradalom viharmadarai vidéken”. A Tanácsköztársaság somogyi vezetőinek kapcsolati hálózata. Zab Tamás Lóránd
Általános emberi kiszolgáltatottság és túlélési stratégiák a Gulág női táboraiban (1934–1953) Pomázi-Bárdonicsek Dominika
Az 1875. évi szegedi országgyűlési választások. Grund Félix
Császári és Királyi 6. Gyalogezred (1762-1918) Vukašinović Péter
Csubela Ferenc reformpolitikája (?) 1966-1973 között Német Klaudió
Konfliktus után béke? - Hatalmaskodási esetek a középkori Dél-Alföldön Kovács István
MOHÁCSTÓL ZSITVATOROKIG – A XVI. SZÁZADI HABSBURG-OSZMÁN VISZONYOK ÉS ÍROTT FORRÁSOK TANULMÁNYOZÁSA Morvai Rácz Richárd
Politikai karikatúrák a Rákosi-korszakban - Tito és a Nyugat ábrázolása Madarász Marianna
Szilágyi Mihály a magyar historiográfiában Vlasics Bálint
Az ókeresztény képzőművészetek Jordán és Vörös-tenger perszonifikációinak értelmezése Folyi Bence