Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Daradics Boglárka Adalékok Lukács György Dosztojevszkij-képének értelmezéséhez
Ónya Balázs Az autoritás kettős szerepe a filozófiában
Bíró Botond Az emergens kultúra politikai aspektusai a Bacurau című filmben
Horváth Mihály Az önfelszámoló médium - A művészi destrukció politikája
Fenyő Dániel Az utópikus funkció Erdély Miklós művészetében
Fekete Róbert Lefejezésgyakorlatok - A formátlanság alakzatai a New York-i transzgresszív mozi filmjeiben
Csabay István Lélek és hatalom – A büntetések enyhülése a modern büntető rendszerben
Ignácz Barbara "The German Dream” – Karakterábrázolások Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz című regényében és Burhan Qurbani azonos című filmjében
Tóth Bálint A boszorkány kertje – A cseléd-motívum és más poétikai megoldások Kosztolányi Dezsőnél és Csáth Gézánál, a Boszorkányos esték és A varázsló kertje című novelláskötetekben
Albert Éva A GASTARBEITER ALAKJA TOLNAI OTTÓ MŰVEIBEN
Bicók Lea A gyermekkor csodakertje, Csáth Géza A varázsló kertje című novellájának ökokritikai megközelítése
Szűcs Dóra A Másik szemében - Hernyák Zsóka Vadas c. kötetének bioesztétikai elemei
Szeles Réka A megörökíthetőség illúziója (A fotográfia, az idő és az abszolútum Bartis Attila A vége c. regényében)
Csondor Soma A megváltatlanság ikonjai – Az ikonikus paratextusok szerepe Borbély Szilárd magánmitológiájában
Bács Ágnes A mesék tanításának problematikája az általános iskola 5. és 6. osztályában
Kálmán Barbara A vámpir mint nőalak
Zabos Kasziba Angéla FÉRFISZEREPEK TERÉK ANNA HALOTT NŐK CÍMŰ KÖTETÉBEN
Szabó Dorottya Harry Potter és néhány könnyű olvasmány
Kaiser Zsanett Kököjszik és Bobojszák az évtizedek alatt
Taskovics Viktória Nők a háború ellen: az ellenállás mintázatai a kortárs orosz kultúrában
Rétfalvi P. Zsófia Nőnevelés és mozgalmiság (Fráter Erzsébet és Veres Pálné)
Török Gabriella Polip és disznó
Fehér Miklós Propaganda és képregény a délszláv háború irodalmában
Samu Lilla Zelk Zoltán meséinek alkalmazhatósága tanulásban akadályozott diákok fejlesztésében
Merkl Nóra Mária A személyiség egységének elporladása
Vida Tamás Az új szovjet ember képei - Propaganda Szergej Loznyica dokumentumfilmjeiben
Lajó Odil Üres terek és üres idők. A lányok (2020) narratológiai megközelítései
Dudás Norbert Vajdasági tiktokerek és youtuberek
Mezei Szimóna A zongoratanulás pozitív és lélektani hatásai a Waldorf iskolarendszerben tanuló diákoknál
Rác Petra Folyamat
Jenován Flórián Közép-Bánát gyöngyszemei
Móra Krisztina Zenei képességek fejlesztése IKT eszközökkel
Juhász Petra A szabadkai Gombkötő utca néprajzi-művelődéstörténeti vizsgálata
Bencsik Zsófia Kis kece lányom, Mai topolyai esküvők a néphagyomány tükrében
Keceli Mészáros Sára Az angol névelők elsajátítása: különbségek a magyar-, és a szerbajkú diákok között
Szoboszlai Enikő Kitty Kitalált nyelvekről a quenya nyelven fényében
Juszkán Petra NYELVEK MEZSGYÉJÉN: AZ ANYANYELV, AZ IDEGEN NYELV ÉS A KÖRNYEZETNYELV STÁTUSZA A MUNKAMEMÓRIÁBAN
Zab Tamás Lóránd „A proletárforradalom viharmadarai vidéken”. A Tanácsköztársaság somogyi vezetőinek kapcsolati hálózata.
Pomázi-Bárdonicsek Dominika Általános emberi kiszolgáltatottság és túlélési stratégiák a Gulág női táboraiban (1934–1953)
Grund Félix Az 1875. évi szegedi országgyűlési választások.
Vukašinović Péter Császári és Királyi 6. Gyalogezred (1762-1918)
Német Klaudió Csubela Ferenc reformpolitikája (?) 1966-1973 között
Kovács István Konfliktus után béke? - Hatalmaskodási esetek a középkori Dél-Alföldön
Morvai Rácz Richárd MOHÁCSTÓL ZSITVATOROKIG – A XVI. SZÁZADI HABSBURG-OSZMÁN VISZONYOK ÉS ÍROTT FORRÁSOK TANULMÁNYOZÁSA
Madarász Marianna Politikai karikatúrák a Rákosi-korszakban - Tito és a Nyugat ábrázolása
Vlasics Bálint Szilágyi Mihály a magyar historiográfiában
Folyi Bence Az ókeresztény képzőművészetek Jordán és Vörös-tenger perszonifikációinak értelmezése