Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Vida Tamás "Ki hát az utcákra, futuristák!" - Művészetelmélet és kultúrpolitika a Szovjetunió első évtizedeiben
Ónya Balázs A kritikai társadalmi ontológia lehetőségei
Fekete Róbert Gép/Ember-variációk - A technohumanizmus változatai
Csabay István Halálbüntetés vagy kényszermunka? – Büntetések a felvilágosult abszolutizmusban
Branczeiz Anna „Mégsem [...] a halál egyénekű költője” – Szempontok Radnóti Miklós költészetének újraértelmezéséhez
Császár Andrea Mária "Hova tűnt a mi időnk!" - A berlini "zsidó szalonok" irodalom- és kultúrtörténeti jelentőségének értékelése 1780 és 1806 között
Locker Barnabás „Ne hidd. Hogy tükröt tart eléd. A tó.”
Sági Andrea A fanfikció, mint egy legitim műfaj
Bicók Lea A káosz kultuszregénye, Julio Cortázar Sántaiskolája a káoszelmélet fényében
Balog Helga A népszínmű és a népdráma műfajának kérdései (Jókai Mór A gazdag szegények című drámájának műfaji kérdései)
Barth Rozália A törvény paradoxona - Franz Kafka művein keresztül
Joó Rebeka Zoé Albert Camus: A pestis című regényének aktualitása, a Covid19 tapasztalatai után
Rác Petra Átlényegülő ember-növény kapcsolatok a 21. században
Fenyő Dániel Az Életünk vitája: a Magyar Műhely kanonizálásának megrekedése 1987-ben
Tóth Bálint Cselédmotívum az éveken át – A Kosztolányi-cselédhagyomány alakulása
Markó Dalma Egy fényképalbum mint a káosz hordozója - Márton László: Árnyas főutca
Elekes István Egy regény, melyet a káosz narrál - Bodor Ádám: Az érsek látogatása
Szebenyi Naomi Fikció és autofikció Szabó Magda regényeiben
Szűcs Dóra Humán-nonhumán viszonyok megjelenései Tolnai Ottó Világpor c. kötetében
Balog Krisztián Irodalomtörténet a modernizmus szubjektivitásában Virginia Woolf Orlando című művében
Török Gabriella Két Simon Péter - Nádas Péter Egy családregény vége és Szöllősi Mátyás Simon Péter c. művének kapcsolódásai
Szabó Beatrix Kísérlet Szögi Csaba Szakura angyalai c. prózaművének posztantropocentrikus olvasatára
Kaiser Zsanett Szerkezet és elbeszélésmód három 20. századi meseregényben (Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika, Békés Pál: A bölcs hiánypótló, Nemes Nagy Ágnes: Az aranyecset)
Ignácz Barbara Szörny-koncepciók (német) irodalmi és filmes vonatkozásban
Erős Henrietta TESTISÉG, VÁGY ÉS SZEXUALITÁS IRODALMI SZEMMEL, NŐK TOLLÁBÓL
Zabos Kasziba Angéla Tolnai Ottó misztifikálódó tárgyai
Hizsnyik Zsófia A gorpcore jelenség értelmezése és kulturális beágyazódása
Rottler Lili A női tekintet lehetőségeiről
Balázs Zita Magyar közszereplők megjelenése a podcastekben
Sinkovics Eleonóra Reklámozás céljából készült tartalmak – Instagram és TikTok
Szabó Réka Dorottya "A színház nem szó" - Esterházy Péter Én vagyok a Te című drámájának színházesztétikai elemzése
Horváth Mihály A détournement esztétiko-politikai működése
Pamlényi Laura A MAGYAR VIDÉK SZÍNPADI REPREZENTÁCIÓJA A KÜLÖNBÖZŐ TÉRBELI METAFORÁK TÜKRÉBEN
Lajó Odil A mítosz elutasítása – Felnövés és narratív kettősség az El agua (2022) című filmben
Borbély Polla Valéria Claire Vasarely kárpitművészete
Folyi Bence Élő vásznak, Kimérák - Pierre Huyghe képzőművészetének poszthumanista olvasatai
Hegedüs Ferenc Hamlet farkasbőrben - A pszichoanalitikus elméletek rendszere Az északi (2022) c. filmben
Juhász Péter Káosz és kozmosz - A kerttervezés esztétikai forradalma és a tájépítészet politikai esztétikájának kezdetei
Pásztor Kicsi Tamás Örkény István- Életben maradni (jelenkori abszurdum)
Gulyás Viktória A Szentmihályi lakodalom
Csapó Zsófia Néphagyományok és a népviseleti etnoszemiotika az oktatásban
Juszkán Petra ÁTTEKINTÉS A VAJDASÁGI MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLÁK HELYZETÉRŐL 1918-TÓL NAPJAINKIG
Vadnai Erika AZ INTONÁCIÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK TUDATOSSÁGA 15–30 ÉVES VAJDASÁGI MAGYAR FIATALOKNÁL
Kaiser Kamilla Kuzebaj Gerd nyelvújító tevékenysége és hatása a mai udmurt nyelvre
Vojter Kitti Mozgásigék a nganaszanban
Németh Roland „Kincsek a földből”, avagy díszkerámiák a kora császárkorból
Morvai Rácz Richárd A mai Bácska településeinek gazdaság- és társadalompolitikai változásai Mária Terézia betelepítési politikájának kezdetétől II.József haláláig (1751-1790)
Bata Dorián A modern nemzet koncepciója Tisza Kálmán idejében a magyar, szerb és horvát nemzet viszonylatában
Pap Luca Zsófia A pécsi Uránváros. Az uránbányászok életforma-változásai 1956 és 1967 között
Madarász Marianna A szarajevói merénylet és következményei - eltérő vélemények a nemzeti sajtókban
Zab Tamás Lóránd A tanácsköztársaságbéli szerepvállalás Somogyi Pál 1945 utáni (ön)reprezentációjában
Kovács István Káosz a köbön? A mohácsi kataklizma 500. évfordulójának előkészületei és feladatai
Weisz Anna Rozália Szent István királyságának kialakulása és a korszak egy sajátos forrása: az Intelmek
Farkas Viktor Udvariasság és nemi egyenlőség – A Vidám illemtan (1965) és a Tudni illik, hogy mi illik (1966) c. illemtankönyvek összehasonlítása
Pálfi Ádám Vajon eredeti vagy hamisítvány? - Az árverésen vásárolt Petőfi kéziratok megoldatlan rejtélye