Bejelentkezés

Hírek


ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT - 2018

VMTDK-házikonferencia - Szabadka

VMTDK-házikonferencia - médiavisszhang

VMTDK-házikonferencia - Újvidék

Együttműködés a VMFK és az Európa Kollégium között

16. VMTDK, VMTDK-MŰHELYEK, VMTDK-PUBLIKÁCIÓK

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium sikeres programsorozatot bonyolított le a 16. VMTDK, VMTDK-MŰHELYEK, VMTDK-PUBLIKÁCIÓK (NTP-HHTDK-M-17-0003) címmel a Nemzeti Tehetségprogram keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtámogatásával.

Több mint 270 tudományos munkatárs - Vajdasági Magyar Tudmányos Adattár

Érzelemelőhívó képi adatbázisok

Affektív ingerek vajdasági adatbázisának kidolgozása

Kristálygömb Díj 2017

A 2017-es Kristálygömb Díj nyertese Lendák-Kabók Karolina

 

            A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 2017. évi Kristálygömb Díját a kuratórium (Kastori Rudolf akadémikus, dr. Csányi Erzsébet egyetemi tanár és dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár) egyhangúlag Lendák-Kabók Karolinának ítélte oda a jogtudományok terén elért kiváló kutatási eredményeiért, a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon való kiemelkedő szerepléseiért, határozott szakmai elkötelezettségéért.

Lendák-Kabók Karolina 1986-ban született Újvidéken. A Sonja Marinković Általános Iskolát és a Svetozar Marković Gimnáziumot Újvidéken fejezte be magyar nyelven.

Az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán szerzett alapdiplomát 2010-ben, majd mesterdiplomát 2012-ben.

2012 őszén az Újvidéki Egyetem Inter- és Multidiszciplináris Kutatások Társadalmi Nemek Központjában PhD tanulmányokra iratkozott, ahol jelenleg doktorjelölti státusza van. Anyanyelve a magyar, de anyanyelvi szinten beszéli a szerb nyelvet, angolból C1-es, németből B1-es diplomája van.

2009 óta a temerini Lukijan Mušicki Szakközépiskolában, 2010-től az újvidéki Mihajlo Pupin Villamossági Szakközépiskolában tanít jog és alkotmány, valamint  állampolgári jogok nevű tantárgyakat.

2010-2013 között az Újvidéki Másodfokú és Alapfokú Bíróságon volt bírói gyakornok, majd szakmunkatárs. A jogi igazságügyi szakvizsgát 2012-ben tette le.

2013 óta magyar–szerb bírósági fordító és ugyanebben az évben szerezte meg a tanári munkaengedélyt is.

Kutatási témája a nemzeti kisebbségekből származó nők helyzete Szerbia felsőoktatási rendszerében – különös tekintettel a magyar nők helyzetére. Disszertációját angol nyelven írja. Hazai, magyarországi és nemzetközi folyóiratokban/monográfiákban megjelentetett tanulmányainak száma meghaladja a tizenötöt. Rendszeresen fellép nemzetközi, magyarországi és hazai konferenciákon is.

Doktoranduszként eddig négyszer vett részt a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián (VMTDK), kétszer szekcióelső díjat nyert.

VMTDK-dolgozatainak címei:

Nemi egyenjogúság a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány és az önkormányzatok képviselő-testületeiben (12. VMTDK)

Miért nem iratkoznak a diáklányok műszaki tudományokra? (13. VMTDK)

Nyelv a rivaldafényben (14. VMTDK)

A társadalmi egyenlőtlenségek hálójában (15. VMTDK)

 

2014-ben vendégkutató volt a budapesti Közép-európai Egyetemen (CEU), 2016-ban a Sydney-i Egyetemen. 2018 januárjában a párizsi Est-Créteil Egyetemen lesz vendégkutató.

Elnyerte a  Soós Kálmán és a Collegium Talentum külhoni tehetségek ösztöndíját, a Várady kiválósági ösztöndíjat, a Nemzeti Kiválóság ösztöndíjat, az ELTE-EMMI doktori ösztöndíját.

Karolina tagja volt a COST genderSTE (Gender, Science, Technology and Environment) nemzetközi projektnek, 2016-ban az Újvidéki Egyetem Rektorátusán szervezett egy több mint 40 fős tréningiskolát regionális résztvevőkkel és nemzetközi előadókkal.

Meghívott előadó volt a Tartuban (Észtország), Bukarestben (Románia) és Gliwiceben (Lengyelország) szervezett tréningiskolákban. Előadásainak témája: Társadalmi nem (gender) a kutatásban. Jelenleg a COST ENRESSH aktív tagja, melynek célja az értékelés egységesítése a társadalomtudományokban és humán tudományokban.

Lendák-Kabók Karolina a vajdasági civil szférában is aktív, e programok keretében főként a nemzeti kisebbségekhez tartozó hallgatók nyelvi gátlásainak témájában tart előadásokat.

Házas, három kiskorú gyermek édesanyja.

 

            A Kristálygömb Díjat a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián 2006-tól kezdődően ítélik oda a tudományok és művészetek minden ágát egyenrangúan szem előtt tartva és értékelve. A díj oklevélből, egy feliratozott kristálygömbből és pénzjutalomból áll.

A Kristálygömb Díj eddigi nyertesei dr. Samu János Vilmos, dr. Simon Vilmos, mgr. Lázár Tibor, dr. Telek Tamás, dr. Holló Berta, Beke Ottó, dr. Novák Anikó, dr. Kiss Ferenc, Beretka Sándor, dr. Harmathy Norbert, Pápista Zsolt.

            A díjat 2017. november 25-én adják át a 16. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián, Újvidéken, a Mezőgazdasági Kar amfiteátrumában.

2017 VMFK ösztöndíj adatlap

Jelentkezési adatlap és felmérő kérdőív
Pályázati határidő: 2017. október 20.
 

Adatlap - 2017

1 2 3 4 5 6 7