Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Tülkös Terézia Emmanuel Lévinas és Maurice Blanchot nyelvkoncepciója
Kinyik Anita Mulandóságörvénylés
Köllő Zsófia KULTUSZ ÉS IRODALOM EGY KÉZIRATOS SZENT KORONA-TÖRTÉNETBEN
Görcsi Péter „A VILÁG, AMIBŐL KIVESZETT A REMÉNY”
Kiss Veronika „Vértor hittelen éjjel” – Vörösmarty Mihály: A két szomszédvár
Bilibók Renáta A LÉLEK HALHATATLANSÁGA(I) – ARANKA GYÖRGY ELMÉLKEDÉSÉNEK ÉS LEHETSÉGES INSPIRÁCIÓS FORRÁSAINAK VIZSGÁLATA
Kovács Hédi AZ ELFOLYT EMLÉKEZET
D. Horváth Gábor DANUBIUS ÉS HUNGARIA - POLITIKÁTÓL MENTES ÉS TÚLTERHELT ALLEGÓRIÁK A 19. SZÁZAD VÉGÉN
Markó István EGY „RÉGI KÖNYV” AZ ŐSVIGASZTALÁSBAN (Tamási Áron és az indiai halottkultusz)
Kosányi Tamás ÉP TESTBEN ÉP LELKEK, AVAGY 2 AZ 1-BEN ÁLDOZATOK TALÁLKOZÁSA
Bózsó Tímea FÉLŐLÉNYEK A MESÉBEN
Bús Natália KOSZTOLÁNYI SZÁMADÁSAI
Tóth Viktória Krétakörök- Schilling Árpád „másszínházi” törekvései
Neichl Nóra MŰFERDÍTÉS: JEVGENYIJ SVARC, ELBERT JÁNOS, PARTI NAGY LAJOS A SÁRKÁNY
Tóth Ágnes PSYCHÉ ÉS CSOKONAI LILI A SZENVEDÉSBEN
Berényi Emőke Szótár-ÉN
Turi Tímea Tóth Manci és a többiek
Zelena András ’REJTETT DIMENZIÓK’ JÓZSEF ATTILA ÖSSZES FÉNYKÉPEIBEN
Fekete Richárd „1000 és 1 májusában / Mirákulum városában”
Nagy Ferenc „és szerezzünk magunknak nevet” (Baka István: Csak a szavak)
Vörös Dóra \"Közel vagyunk Uram\" - Paul Celan költészetéről a szavak árnyékában
Bacsa Gábor A \"meztelen bohóc\" és a krízis
Novák Anikó A DUNA MISZTIKUMA
Flaman Szilvia A MESEHŐSÖK LEHETSÉGES TIPOLÓGIÁI
Vörös Judit A székek képessége
Sinka Annamária Az intertextuális olvasat létjogosultsága Szabó Magda A pillanat című regényében
Mikes Géza BAUDRILLARD SZIMULÁKRUM-ELMÉLETE ÉS A SCIENCE FICTION
András Csaba Három labirintus
Koncsos Kinga Nemes Nagy Ágnes lélekzés-poétikája
Ferenczy Zsófia Újrahasznosított életek
Kovács Krisztina VÁROS ÉS VIDÉK TALÁLKOZÁSA HUNYADY SÁNDOR PRÓZÁJÁBAN ÉS PUBLICISZTIKÁIBAN
Szarvák Gabriella A MAGYAR NEMZETI TANÁCS MEGVÁLASZTÁSÁNAK A SAJTÓVISSZHANGJA A CSALÁDI KÖRBEN ÉS A HÉT NAPBAN
Csönge Tamás A hús, ami minket (t)akar
Sinkovics Norbert Nemzeti tanácsi választások az Újvidéki Rádió hírműsorában
Komjàthy Zsuzsanna A Kegyetlensèg karcolatai
Mándity Krisztina Nyugati ikonográfiai elemek a magyarországi ortodox falképeken
Bobok Anna „…HE KNOWS WHAT I KNOW” VAGY MIT TUDHAT A FORDÍTÁS – Bruce Berlind Nemes Nagy Ágnes-fordításairól
Szügyi Edit AZ ANGOL ANIMÁCIÓSFILM-CÍMEK MAGYARRA FORDÍTÁSÁNAK ESZKÖZTÁRA
Vajdasági magyar nyelvhasználat
Ambrus Kinga Az „álmos mezőváros” országgyűlési képviselőt választ
Litauszki Zoltán Árpád- és késő középkori pecsétgyűrűk a Dél-Alföldön
Görög kereskedők nyomában
Negyela László „Ahol atyáim sírjai vannak” - Temetkezési szokások, sírfeliratok és szimbólumok a szabadkai zsidó temetőben.