Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

HAZUGSÁGVIZSGÁLAT -A POLIGRÁF TÖRTÉNETE, MŰKÖDÉSE/HASZNÁLATA, JOGI SZABÁLYOZÁSA ÉS JELENTŐSÉGE- Tóth Karolina
A hagyatéki tartozásokért való felelősség társasági jogi kitekintéssel Dúl János dr.
A letelepedési szabadság, különös tekintettel a közjegyzői hivatásra Nagy Barna Dr. Krisztina
Vállalkozás beindítása a vendéglátóipar területén Bata Tímea
A fogyasztói döntések gazdasági és térbeli sajátosságai az egészségügyi szolgáltatások terén Nagy Ilona
Agrárökonómiai beruházás bemutatása intenzív almaültetvény vonatkozásában a Vajdaságban Balog Árpád
Emberi erőforrás menedzsment Túrú Gyöngyi
Emberi erőforrás menedzsment Bata Tímea
Gazdálkodó és gazdagodó magyarok Vajdaságban Mátyus Ákos
Maradj itthon! - Milyen lehetősége van egy pályakezdő fiatalnak Szerbiában? Bobány Dániel
Megterhelő kommunikációs helyzetek és vezetési tipusok Tót Csilla
Megterhelő kommunikációs helyzetek és vezetési tipusok Papp Dorottya
A VERSMONDÁS LÉLEKTANA A SZABADKAI VERSMONDÓ MŰHELY TAGJAINAK TAPASZTALATAI ALAPJÁN Basity Gréta
Menekültügyi helyzetkép az Európai Unióban különös tekintettel annak földrajzi vonatkozásaira Kriska Olivér
Nyelv a rivaldafényben Lendák-Kabók Karolina
A blogrendszerek használata az oktatásban Szalma Izabella
A CHEAKS KÉRDŐÍV HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK KÖRNYEZETI ATTITŰDJÉNEK MÉRÉSÉNÉL Mujagic Dániel
A CHEAKS KÉRDŐÍV HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK KÖRNYEZETI ATTITŰDJÉNEK MÉRÉSÉNÉL Major Lenke
A CHEAKS KÉRDŐÍV HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK KÖRNYEZETI ATTITŰDJÉNEK MÉRÉSÉNÉL Juhász Dávid
A CSALÁD HATÁSA A VAJDASÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRNYEZETTUDATOS VISELKEDÉSÉRE Juhász Szabolcs
A CSALÁD HATÁSA A VAJDASÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRNYEZETTUDATOS VISELKEDÉSÉRE Szarapka Dóra
A CSALÁD HATÁSA A VAJDASÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRNYEZETTUDATOS VISELKEDÉSÉRE Bojtos Brigitta
A család hatása a vajdasági általános iskolások környezettudatosságára Szarapka Dóra
A HORGOSI ÉS SZABADKAI ÓVODÁSOK SZOCIO-ÖKONÓMIA STÁTUSZ VIZSGÁLATA Alexa Katalin
A környezetvédelem jelenlegi helyzete a vajdasági magyar oktatásban Huszka Lilla
A köznevelési és a felsőoktatási tehetséggondozás közös pontja Szabó János
A motiváltság jelenléte a közoktatásban dolgozó pedagógusok körében Kovács Laura
A motiváltság jelenléte a közoktatásban dolgozó pedagógusok körében Vatai Éva
A motorikus képességek fejlesztésének módszertana óvodáskorban Huszka Tímea
A szociális megfelelés iránti igény alsó tagozatos tanulóknál Domonkos Emese
A SZOCIÁLIS MEGFELELÉS IRÁNTI IGÉNY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓKNÁL Nagy Lilla
A tanárok hozzáállása a multikulturalitáshoz Vajdaságban Pozsár Hajnalka
A testnevelés szerepe a tanulási felzárkóztatásban halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál Zámborszki Kitti
Az iskola mint adaptív közösség Gazdag Emma
Az oktatáspolitika eszményeinek megjelenése az 1920 és 1931 közötti állampolgári nevelésben Gomboczné Erdei Mónika
Barlangból a fény felé. Két ábécés olvasókönyv olvasástanítási módszerének vizsgálata Vass Dorottea
FELCSILLANÓ FÉNYEK – A MATEMATIKAI TEHETSÉGEK KIBONTAKOZTATÁSA KISISKOLÁS KORBAN Kovács Cintia
Határainkon túl ‒ a magyar mint idegen nyelv tanítása Pécsett és a német mint idegen nyelv tanítása Regensburgban Szanyi-Nagy Judit
Hiperaktív digitális bennszülöttek, avagy a neurológiai alapú teljesítményzavarok a 21.században Ábrahám Izabella
Környezettudatosságra nevelés az általános iskola alsó osztályaiban Árokszállási Tímea
NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGSZINTJÉNEK VIZSGÁLATA – FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AJÁNLÁSA Bálint Brigitta
NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGSZINTJÉNEK VIZSGÁLATA – FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AJÁNLÁSA
Prezentációs lehetőségek az oktatásban Szokola Péter
Varázslatos mesevilág, avagy a mesék szerepe a nevelési folyamatban Szabó Batancs Melinda
Z GENERÁCIÓS OKTATÁSI KIHÍVÁSOK, AVAGY A TANÍTÁSI/ TANULÁSI PROBLÉMÁK A FELGYORSULT VILÁGUNKBAN Huszka Noémi
Menekültügy Szerbiában és Magyarországon Ördögh Dr. Tibor
Árulkodó ízek Csíkos Tímea
Hogyan hat a kétnyelvűség a végrehajtó funkciókra? Bevezető vizsgálat Jávor Rebeka
A tanulók lakhelye, mint meghatározó tényező a motoros tudásuk fejlődésében Molnár Tünde
A fényes jövő záloga- Motiváltság vizsgálat a Tisza menti középiskolások körében Palusek Erik
A közoktatás intézményi átszervezésének migrációs hatásai Nagy Ilona
Magyarország vagy Szerbia? Milyen tényezőktől függ a vajdasági fiatalok egyetem választása Dukai Edit
Nők elleni erőszak. Ne csak nézz, hanem láss is! Huth Anita
Sport és szociális munka Bíró Dóra