Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

Varga Tamara 3D nyomtatás a szerzői jog és az iparjogvédelem lencséjén keresztül
Varga Benedek A csődbűncselekmények dogmatikai átalakulása a két világháború közötti Magyarországon: a hitelsértés
Szabadi Kata A gyulai járás felépítése és működése a kiegyezést követően
Szabó István A Kalocsai Törvényszék előtti kereskedelmi ügyek az október diplomát követő években
Bognár Emese A kisebbségek parlamenti képviselete az Európa Tanács dokumentumainak keretein belül és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának esettanulmánya a kisebbségek parlamenti képviseletének témakörében
Kovács Dániel A magyar abortuszpolitika jogbölcseleti, alkotmányjogi és szociológiai megítélése a 29/2022 (IX.12.) BM rendelet tükrében
Győri Anett A magyar perjogi hagyományok és az osztott perszerkezet
Király Ibolya A szerzői jog kihívásai a XXI. században
Grund Félix Az 1874. évi XXXIII. törvénycikk végrehajtása belügyminisztériumi iratok alapján-„a legszebb polgári jog gyakorlatához”
Forgó Zsanett Az özvegyi jog korlátozása és megszüntetése a bírósági joggyakorlatban az I. világháború idején
Szász Tünde Dajkaanyaság az európai szabályozások tükrében
Ležaić Schweitzer Liza Gyermekvédelem a genderelmélet árnyékában
Szilágyi Alex Ki lesz kakukk vesztére...?
Kolozsvári Ádám István Mesterséges intelligencia - túl a ChatGPT-n
Majzik Vivien Szeged lesz, szebb lesz, mint volt. A szegedi kisajátítás jogintézménye (1879–1884)
Papp Csaba Törvényhatósági önkormányzat az 1886:XXI. tc. hatálybalépését követően. A törvényhatóságok feletti felügyelet gyakorlati tapasztalatai.
Pataki Valentina AZ ÉRZÉKSZERVI MÁRKAÉPÍTÉS FOGYASZTÓKRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ELEMZÉSE -ESETTANULMÁNY A GUARANA ENERGIAITALRÓL-
Vörös Szintia Digitális markting
Szabó Zsuzsanna Magyar nyelvű médiumok marketingkommunikációs lehetőségei Vajdaságban
Csőke Nóra Hanna A nigeri válság
Bella Dániel E-sport az oktatásban: innováció gazdasági és informatikus képzéseken
Sarus Tamás A kiégés és motivációs szint változása osztatlan testnevelő tanár képzésben
Kalmár Edina A nyelvemlék mint kiállítási tárgy
Butás Flórián A nyelvtörténet tanítása az általános iskola 8. osztályában
Móricz Virág Kinga A szerbiai tanulók PISA-teszten nyújtott teljesítményének szinkrón és diakrón vizsgálata
Törtei Petra A tanulók családi háttere mint a különbségek egyik forrása és hatása a tanulási teljesítményére, igények alakulására
Szedlár Ágnes A TANULÓK HOZZÁÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA A SZERVES KÉMIA TANÍTÁSÁBAN ALKALMAZOTT INTERAKTÍV, HIBRID ILLUSZTRÁCIÓKHOZ
Farkas Zsuzsanna A VAJDASÁGI MAGYAR CSERKÉSZEK TÁBOROZÁSAI 1923-1945 KÖZÖTT
Drubina Zoltán Gábor Egy szakkollégium tutori rendszerének vizsgálata életútinterjúk tükrében
Lampek Sz Bettina Egyetemi hallgatók társasjátékkultúrája
Hajdu Noémi Fenntartóváltás a 2000-es évek elején – egy általános iskola veszélyforrása
Samu Lilla FIGYELEMHIÁNYOS HIPERAKTIVITÁS-ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEK TANULÁSÁNAK MEGSEGÍTÉSE A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÓRÁKON
Hodász Kata Gyógypedagógiai nevelőintézet alapítása Baranya megyében (1955-1956)
Nagy Attila Iskolákban és egyesületekben alkalmazott negatív „fekete” pedagógia módszerek és azok hatásainak vizsgálata
Huszár Anna Nyelvtörténeti ismeretek a szerbiai általános iskolák oktatási dokumentumaiban és a nyolcadikos tankönyvben
Mecserik Vivien STEM vagy sem? - Egy elméleti áttekintés a természettudományos tantárgyak népszerűségéről fiatalok körében
Molnár Ákos Válaszd a táncot, válassz egy táncot!
Vég Dorina Mirtill A borderline szelf-szerveződés és a nyelv kapcsolata
Übelacker Benjamin A nárcisztikus sérülés rizikótényezői és protektív faktorai
Balázs Beáta Az empátia kapcsolata a pozitív és a negatív affektivitással vajdasági mintán
Szeszák Nóra Az érzelemfelismerés kognitív és szociális tényezői
Nagy Anikó Mennyire szoronganak manapság az egyetemisták? – a médiafogyasztás és a szociális szorongás kapcsolatának vizsgálata
Kasza Laura MENTÁLIS EGÉSZSÉG ÉS KAPCSOLATI ELÉGEDETTSÉG VAJDASÁGI FELNŐTT MINTÁN
Kálmán Barbara Vajdasági összefonódások a sötét és a világos vonások között
Eigner Eszter A testnevelés oktatás reformjai Magyarországon és Szerbiában
Angyal Nándor A TOPOLYAI TSC LABDARÚGÓINAK ÁLLÓKÉPESSÉGE A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉSEKEN
Majoros Ivett Cheerleader sportolónők testkép megítélésének összehasonlító vizsgálata
Kopunovic Dávid A politikai impotencia fogalmi rekonstrukciója