Bejelentkezés

2. VMTDK (2003)


PLENÁRIS TANÁRELŐADÓ:

Dr. Kasstori Rudolf akadémikus: A nitrogén a környezetben
PLENÁRIS DIÁKELŐADÓK:

Bokros Ágnes ( Belgrád): A prenatálisan diagnosztizált gastroshizissel született gyermekek műtéti kezelésének eredményei

Ökrész Szilvia (Újvidék), Hegedűs Márta (Szeged), Kulhavy David (Pardubice): Policiklikus aromás szénhidrogének gázkromatográfiás identifikálása és meghatározása a földben tömegspektrométeres detektorral

Telek Tamás - Olujić Maja (Újvidék): Életminőség a szkizoaffektív elváltozások esetében

Karlovits Igor (Újvidék): A látszólagos kitöltési arány szabályozása és ellenõrzése a computer to plate digitális lemezmásolási folyamatokban

Lukity Anikó (Újvidék): A diszkontált jelenérték meghatározása elsőrendű differenciaegyenletek segítségével

Gagyi Ágnes (Kolozsvár): Többrendszerű tudás