Bejelentkezés

VMTDK összefoglaló


Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK)

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2002 óta minden év novemberében megszervezi a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát azÚjvidéki Egyetem valamelyik karán.
A VMTDK Kárpát-medencei hatókörű, magyar nyelvű tudományos diákköri mozgalom, amelyben évente immár mintegy 150 hallgató és 150 mentor vesz részt újkutatási eredményekkel. (2002, I. VMTDK, Szabadka, 56 kutató; 2003, II. VMTDK, Újvidék, 76 kutató; 2004,  III. VMTDK, Zenta, 82 kutató; 2005, IV. VMTDK,Szabadka, 98 kutató; 2006, V. VMTDK, Újvidék, 97 kutató; 2007, VI. VMTDK, Újvidék, 82 kutató; 2008, 7. VMTDK, Újvidék, 104 résztvevő; 2009, 8. VMTDK,Szabadka, 110 résztvevő; 2010, 9. VMTDK, Újvidék, 150 résztvevő, 2011, 10. VMTDK, Újvidék, 153 résztvevő, 11. VMTDK, Szabadka, 188 résztvevő, 12. VMTDK, Újvidék, 146 résztvevő, 13. VMTDK, Újvidék, 135 résztvevő, 14. VMTDK, Szabadka, 164 résztvevő, 15. VMTDK, Újvidék, 152 résztvevő, 16. VMTDK, Újvidék, 134 résztvevő).
Kik jelentkezhetnek?
A VMTDK-ra minden itthon vagy Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgató és kutató jelentkezhet olyan diáktudományos/művészeti tevékenységetdokumentáló magyar nyelvű pályamunkával (dolgozat, előadás, alkotás stb.), amely önálló, saját tudományos kutatásokra, ill. művészeti koncepcióra épül.
Munkáikkal részt vehetnek a 26-35 év közötti fiatal vajdasági kutatók is!
Korlátozott számban tudunk fogadni jelentkezőket (max. 50-et) a Kárpát-medence más régióiból (Magyarország, Románia, Szlovákia, Kárpátalja) is.
 
A VMTDK célja:
 
-         folyamatos tudományos és művészeti fórumot teremteni
-         tervszerűbbé tenni a vajdasági elitképzést
-         serkenteni a felsőoktatási diáktudományos és művészeti kutatómunkát
-         ösztönözni a kiváló egyetemi hallgatók tudományos igényű, innovatív tevékenységét
-         bővíteni a szakmai képzési és önképzési lehetőségeket
-         hozzájárulni a fiatalok társadalmi érvényesüléséhez
-         fellendíteni a vajdasági magyar tudományos és művészeti közéletet.
 
A konferencia szekciói
A VMTDK szekciói felölelik a tudományok és a művészetek minden területét.
1.      élő természettudományok
2.      élettelen természettudományok
3.      műszaki tudományok
4.      társadalomtudományok
5.      humán tudományok
6.      művészetek
 
A tanácskozás nyelve magyar. A rendezvény a magyar szaknyelv igényes használatára, közéleti gyakorlására ösztönöz.
A konferenciára megjelenik a háromnyelvű rezümékötet.
A tanácskozás nemzetközi jellegét a 35-40 tagú tudományos bizottság biztosítja.
A VMTDK nem versenyjellegű. 
Minden előadott dolgozat szerzője és témavezetője oklevelet kap, a nemzetközi tudományos bizottság pedig kihirdeti a szekcióelsőket két kategóriában: 1.egyetemi hallgatói, 2. mesterképzős, doktoranduszi és fiatal kutatói kategória (35 éves korig). Az egyetemi hallgatói szekcióelsők közül a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járók az OTDK-án való szereplésre jogosulnak.
A kuratórium a korábbi VMTDK-kon felmutatott kimagasló tudományos ill. művészeti eredmények alapján odaítéli a Kristálygömb Díjat, amelynek eddigi nyertesei: Samu János Vilmos, Dr. Simon Vilmos, Mgr. Lázár Tibor, dr. Telek Tamás, dr. Holló Berta, Beke Ottó, dr. Novák Anikó, dr. Kiss Ferenc, Beretka Sándor, dr. Harmathy Norbert, Pápista Zsolt, Lendák-Kabók Karolina.