Bejelentkezés

VMTDK összefoglaló


Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK)

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2002 óta minden év novemberében megszervezi a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát azÚjvidéki Egyetem valamelyik karán.
A VMTDK Kárpát-medencei hatókörű, magyar nyelvű tudományos diákköri mozgalom, amelyben évente immár mintegy 150 hallgató és 150 mentor vesz részt újkutatási eredményekkel. (2002, I. VMTDK, Szabadka, 56 kutató; 2003, II. VMTDK, Újvidék, 76 kutató; 2004,  III. VMTDK, Zenta, 82 kutató; 2005, IV. VMTDK,Szabadka, 98 kutató; 2006, V. VMTDK, Újvidék, 97 kutató; 2007, VI. VMTDK, Újvidék, 82 kutató; 2008, 7. VMTDK, Újvidék, 104 résztvevő; 2009, 8. VMTDK,Szabadka, 110 résztvevő; 2010, 9. VMTDK, Újvidék, 150 résztvevő, 2011, 10. VMTDK, Újvidék, 153 résztvevő, 11. VMTDK, Szabadka, 188 résztvevő, 12. VMTDK, Újvidék, 146 résztvevő, 13. VMTDK, Újvidék, 135 résztvevő).
Kik jelentkezhetnek?
A VMTDK-ra minden itthon vagy Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgató és kutató jelentkezhet olyan diáktudományos/művészeti tevékenységetdokumentáló magyar nyelvű pályamunkával (dolgozat, előadás, alkotás stb.), amely önálló, saját tudományos kutatásokra, ill. művészeti koncepcióra épül.
Munkáikkal részt vehetnek a 26-35 év közötti fiatal vajdasági kutatók is!
Korlátozott számban tudunk fogadni jelentkezőket (max. 50-et) a Kárpát-medence más régióiból (Magyarország, Románia, Szlovákia, Kárpátalja) is.
 
A VMTDK célja:
 
-         folyamatos tudományos és művészeti fórumot teremteni
-         tervszerűbbé tenni a vajdasági elitképzést
-         serkenteni a felsőoktatási diáktudományos és művészeti kutatómunkát
-         ösztönözni a kiváló egyetemi hallgatók tudományos igényű, innovatív tevékenységét
-         bővíteni a szakmai képzési és önképzési lehetőségeket
-         hozzájárulni a fiatalok társadalmi érvényesüléséhez
-         fellendíteni a vajdasági magyar tudományos és művészeti közéletet.
 
A konferencia szekciói
A VMTDK szekciói felölelik a tudományok és a művészetek minden területét.
1.      élő természettudományok
2.      élettelen természettudományok
3.      műszaki tudományok
4.      társadalomtudományok
5.      humán tudományok
6.      művészetek
 
A tanácskozás nyelve magyar. A rendezvény a magyar szaknyelv igényes használatára, közéleti gyakorlására ösztönöz.
A konferenciára megjelenik a háromnyelvű rezümékötet.
A tanácskozás nemzetközi jellegét a 35-40 tagú tudományos bizottság biztosítja.
A VMTDK nem versenyjellegű. 
Minden előadott dolgozat szerzője és témavezetője oklevelet kap, a nemzetközi tudományos bizottság pedig kihirdeti a szekcióelsőket két kategóriában: 1.egyetemi hallgatói, 2. mesterképzős, doktoranduszi és fiatal kutatói kategória (35 éves korig). Az egyetemi hallgatói szekcióelsők közül a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járók az OTDK-án való szereplésre jogosulnak.
A kuratórium a korábbi VMTDK-kon felmutatott kimagasló tudományos ill. művészeti eredmények alapján odaítéli a Kristálygömb Díjat, amelynek eddigi nyertesei: Samu János Vilmos, Dr. Simon Vilmos, Mgr. Lázár Tibor, dr. Telek Tamás, dr. Holló Berta, Beke Ottó, dr. Novák Anikó, dr. Kiss Ferenc, Beretka Sándor, dr. Harmathy Norbert, Pápista Zsolt.