Bejelentkezés

Rezüméminta 2020


A TDK-dolgozat rezümémintája és tudnivalók

 

CÍM

(a cím legyen pontos, rövid, hiteles és figyelemfelkeltő)

(ez a sor üres)

Szerző: KOVÁCS Aladár, III. évfolyam (e-mail)

Témavezető: Dr. KISS Ibolya egyetemi tanár

Intézmény: Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai 

Tanszék, Újvidék

(ez a sor üres)

Ez a szöveg kezdete. Ajánlatos, hogy a szöveg általános alannyal kerüljön megfogalmazásra, vagyis pl: a dolgozat részletesen ismerteti...; a TDK-dolgozat fő témája...; a befejező rész bemutatja az...

Az összefoglalónak tartalmaznia kell:

 1. a kutatás témáját,
 2. a kutatás alapvető  hipotézisét (alapfeltételezését, várt eredményét) és célját,
 3. korpuszának leírását,
 4. módszereit,
 5. a konklúziót (elért eredményeit, a következtetéseket).

A rezümé önálló, plágiumtól mentes kutatómunka összefoglalója kell, hogy legyen.

Az összefoglaló terjedelme max. fél A4-es oldal Single sorközzel.

A rezümé végén kulcsszavak vannak(3-4 szó, amely tükrözi a munka lényegét, pl.: világirodalom, 20. század, jeans-próza, Salinger).

A magyar rezümét fordítsd le angolra!

A rezüméket mentorod is nézze át!

A magyar és angol összefoglalót egyetlen Microsoft Word fájlban jegyezd meg, a fájl neve: VEZETÉKNÉV_KERESZTNÉV_REZ, pl.: KOVACS_ALADAR_REZ

A VMTDK honlapcíme: a www.vmtdk.edu.rs.

A honlapon válaszd ki a Regisztráció a … VMTDK-ra menüpontot. Regisztrálni lehet rezüméfeltöltés nélkül is, a munka címével. A rezüméket legkésőbb október 1-ig töltsd fel  a profilodra!

Ha valaki két dolgozattal lép fel, jelölje a rezümét 1-es és 2-es számokkal, pl.: BOGNAR_ISTVAN_REZ1.

DOLGOZAT

 • A TDK-dolgozatot október 31-ig kell feltölteni a honlapon (www.vmtdk.edu.rs) kialakított profilodon - Word fájlként. Azoknak a hazai alap- és mesterképzésben résztvevő pályázóknak, akik október 15-ig feltöltik dolgozatukat, két szakmai recenziót tudunk biztosítani.
 • A dolgozatban plagizálni tilos, kérjük gondosan hivatkozz, tedd ki az idézőjeleket, pontosan jelöld meg, ha mások gondolataival élsz a dolgozatban! A hallgató és mentora vállalják a munka gondos ellenőrzését és hitelességét.
 • Fájlnév: VEZETÉKNÉV_KERESZTNÉV_DOL, pl.: BOGNAR_ISTVAN_DOL

TERJEDELEM: A dolgozat minimum 6, maximum 40 oldal legyen! (Times New Roman, 12-es betűméret, másfeles sorköz.) (Fájlnév: VEZETÉKNÉV_KERESZTNÉV_DOL, pl.: BOGNAR_ISTVAN_DOL).

FELKÉSZÜLÉS A KONFERENCIÁRA

PREZENTÁCIÓ: Szóbeli prezentációd 12 perces legyen, amit majd 3 perces vita követ.

 

 

ADALÉK A REZÜMÉÍRÁSHOZ

 

 

CÍM

 

FEJLÉC ADATAI

 

 

 1. TÉMA, CÉL (Pl. ⹂Ez a dolgozat a … témakörének vizsgálatát/elemzését tűzte ki célul. … , azonban nem célja … terület lefedése.‟)

 

 1. HIPOTÉZIS (Pl. ⹂Feltételezem, hogy a magyar és a szerb nyelvben a földdel kapcsolatos frazémák képvilágának különbségei a kulturális háttér különbségeire vezethetők vissza.‟) 

 

 MÓDSZEREK, ELMÉLET (Pl. a kutatást xy körében, xy feltételek mellett, xy korlátokkal, xy elemzési módszerrel végezted, milyen elméleti háttérrel dolgozol, ill. tételeidet hogyan próbáltad kimutatni: állítás/érvelés/összehasonlítás/bemutatás/szembeállítás)

 

 1. A KUTATÁS (DOLGOZAT) FŐBB RÉSZEI

 

 1. EREDMÉNYEK, KONKLÚZIÓ (következtetés), RELEVANCIA (fontosság), KÉSŐBBI KUTATÁSOK IRÁNYA (Pl. “A kutatás eredményeképpen elmondható…. A kutatás a megvizsgált xy terület korábbi szakirodalmához xy-nal járul hozzá.)

 

 1. KULCSSZAVAK