Bejelentkezés

Rezüméminta


A TDK-dolgozat rezüméjének formai és tartalmi követelményei

A DOLGOZAT CÍME

(a cím legyen pontos, rövid, hiteles és figyelemfelkeltő)

(ez a sor üres)

Szerző: KOVÁCS Aladár, III. évfolyam, e-mail

Témavezető: Dr. KISS Ibolya egyetemi tanár

Intézmény: Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék, Újvidék

(ez a sor üres)

Ez a szöveg kezdete. A szöveg általános alannyal kerüljön megfogalmazásra, vagyis pl: a dolgozat részletesen ismerteti...; a TDK-dolgozat témája...; a befejező rész bemutatja az...

Az összefoglalónak tartalmaznia kell  a kutatás alapvető célját, a kutatás témáját, korpuszát, módszereit, várt és elért eredményeit, a következtetéseket.

·        A rezümé önálló, plágiumtól mentes munka összefoglalója kell, hogy legyen, melyet a szerző más konferencián nem mutatott be.

Az összefoglaló terjedelme fél A4-es oldal Single sorközzel.

A szöveg Word szerkesztővel, Times New Roman típusú, 12-es nagyságú betűkkel készüljön!Készíts féloldalas, kulcsszavakkal ellátott magyar és angol REZÜMÉT a honlapon megadott REZÜMÉMINTA szerint. A rezüméket mentorod is nézze át!

A magyar és angol összefoglalót egyetlen Microsoft Word fájlban jegyezd meg, és legkésőbb október 1-ig tölstd fel a vmtdk.edu.rs webcímen lévő profilodon, a fájl neve: VEZETÉKNÉV_KERESZTNÉV_REZ, pl.: KOVACS_ALADAR_REZ

Ha valaki két dolgozattal lép fel, jelölje a rezümét 1-es és 2-es számokkal- pl.: BOGNAR_ISTVAN_REZ1.)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csakis a szabályszerűen megírt, elnevezett, a mentor által ellenőrzött és határidőn belül elküldött rezüméket fogadjuk el! Október 1-10. között a tudományos bizottság teszi meg módosítási javaslatait.

(ez a sor üres)

Kulcsszavak: (3-4 szó, amely tükrözi a munka lényegét)