Bejelentkezés

Kristálygömb Díjasok


A díjat a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián 2006-tól kezdődően ítélik oda a VMTDK-kon felmutatott kimagasló tudományos-művészeti eredményekért egy vajdasági fiatal tehetségnek.

A Kristálygömb olyan tudományos-művészeti eredményekért járó díj, amely a tudomány és a művészetek minden ágát, szakterületét egyenrangúan figyelembe veszi és értékeli. Szem előtt tartja a VMTDK-án fellépő fiatal kutató és művész folyamatos, több évi tevékenységét, e tevékenység innovatív jellegét, a tehetség felcsillanását.

A díj - amely egy személynek szól, nem osztható meg -, oklevélből, egy feliratozott kristálygömbből és pénzjutalomból áll. A díj minden év novemberében a VMTDK oklevélkiosztó ünnepségén kerül átadásra.

A VMTDK Kristálygömb Díjának kuratóriuma (Szeli István akadémikus, Kasstori Rudolf akadémikus, dr. Gaál Ferenc, a VTMA levelező tagja) 2006-ban Samu János Vilmosnak ítélte a Kristálygömb Díjat a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon felmutatott kimagasló tudományos-művészeti eredményekért.

Samu János Vilmos főszerkesztője a 2004-ben alapított DNS posztalfabetikus folyóiratnak, amelynek azóta megjelenő számai a verbális kód átalakulását kutatják a XXI. századi esztétizmus kihívásai szellemében.

VMTDK-szereplések
VMTDK-profiloldal (dolgozatok)
Simon Vilmos

Dr. Simon Vilmos egyetemi adjunktus (2007)

A VMTDK Kristálygömb Díjának kuratóriuma (Szeli István akadémikus, Kasstori Rudolf akadémikus, dr. Gaál Ferenc, a VTMA lev. tagja) 2007-ben Simon Vilmosnak ítéli a Kristálygömb Díjat a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon felmutatott kimagasló tudományos-művészeti eredményekért.

Simon Vilmos 2004 óta van jelen a VMTDK-án. Kutatási területe a korunkban rendkívül időszerű, mindent behálózó mobil kommunikáció. Hatékony információterjesztési algoritmusok kifejlesztésével és szimulációjával foglalkozik egy rendhagyó és forradalmian új rendszerű, infrastruktúra nélküli mobil hálózatban.

Simon Vilmosnak nemcsak az evolúciós információterjesztési algoritmusokról van víziója, hanem kutatásait lenyűgöző módon elő is tudja adni.

VMTDK-szereplések
VMTDK-profiloldal (dolgozatok)
Lázár Tibor

Lázár Tibor (2008)

A 2008. évi Kristálygömb Díjat a bírálóbizottság (dr. Kasstori Rudolf akadémikus, elnök, dr. Csányi Erzsébet, dr. Gábrity Molnár Irén) egyhangúlag Lázár Tibor festőművésznek ítélte a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon felmutatott kimagasló művészeti eredményekért.

Lázár Tibor 2004 óta van jelen a VMTDK-án. Művészi alkotótevékenységét elmélyült kritikai hozzáállás jellemzi. Az új-figuráció alapelveiből indul ki. Megjelenik művein a rajztudás, a klasszikus anyagok és eljárások újbóli felfedezése, a fénykép vázlatként való alkalmazása, mely tünetek a modernizmus újraértelmezéséből fakadnak, s a posztmodern szemlélethez vezetnek.

VMTDK-szereplések
VMTDK-profiloldal (dolgozatok)

Lázár Tibor honlapja
A 2009. évi Kristálygömb Díjat a bírálóbizottság (Kasstori Rudolf akadémikus, elnök, dr. Csányi Erzsébet, dr. Gábrity Molnár Irén) egyhangúlag Dr. Telek Tamásnak ítélte az orvostudományok terén elért kimagasló kutatási eredményeiért, amelyeket a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon, publikációkban és doktori értekezésében mutatott fel.

Dr. Telek Tamás az I. VMTDK-ától kezdődően jelen volt a vajdasági magyar tudományos diákköri mozgalomban, négy ízben lépett fel dolgozattal (2002, 2003, 2004, 2005), majd TDK-workshopokon adta át tapasztalatait a fiatalabb kutatónemzedékeknek a Tudósklubban. A díjazott 2004-ben az Orvostudományi Karon diplomált Újvidéken, majd 2009. 09. 25-én Budapesten, a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolájában doktorált A premenstruális tünetek összefüggései a személyiségdimenziókkal és a hangulati ingadozással című disszertációjával. Fejlődése, tudományos pályán való kibontakozása szorosan kapcsolódik a VMTDK-án szerzett sikerekhez és a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium elitképző tevékenységéhez.

VMTDK-szereplések
VMTDK-profiloldal (dolgozatok)
Holló Berta

Holló Berta (2010)

A 2010. évi Kristálygömb Díjat a bírálóbizottság (Kastori Rudolf akadémikus, elnök, dr. Csányi Erzsébet és dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár) egyhangúlag Holló Bertának ítélte a kémiai tudományok terén elért kimagasló kutatási eredményeiért, amelyeket a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon és publikációiban mutatott fel.

Holló Berta (1984) az Újvidéki Egyetem Természettudományi Kara Kémia Tanszéke biokémiai szakirányán végzett, 2007-ben a Kémia Tanszék Kémiai Tudományok Doktori Iskolájába iratkozott, doktori disszertációjának címe: Egyes pirazolszármazékok előállítása és jellemzése, valamint átmeneti fémionokkal való reakcióik. Az Újvidéki Egyetem Természettudományi Kara Kémiai, Biokémiai és Környezetvédelmi Tanszékének kutató munkatársaként tevékenykedik, a Koordinációs Kémiai Kutatócsoportnak is tagja.
Holló Berta 2005-től van folyamatosan jelen a vajdasági magyar tudományos diákköri mozgalomban.

VMTDK-szereplések
VMTDK-profiloldal (dolgozatok)
Beke Ottó

Beke Ottó (2011)

A 2011. évi Kristálygömb Díjat a bírálóbizottság (Kastori Rudolf akadémikus, elnök, dr. Csányi Erzsébet egyetemi tanár és dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár) 2011. szept. 6-án megtartott ülésén egyhangúlag Beke Ottónak ítélte az irodalomtudományok terén elért kimagasló kutatási eredményeiért, amelyeket a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon, hazai és külföldi tudományos konferenciákon és publikációiban mutatott fel.

Beke Ottó 1981-ben született Zomborban. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett oklevelet 2008-ban. Jelenleg az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának asszisztense, valamint a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, ahol témavezetője dr. Orbán Jolán. Doktori disszertációjának témája: Másodlagos szóbeliség és irodalom.

VMTDK-szereplések
VMTDK-profiloldal (dolgozatok)