Bejelentkezés

Beke Ottó


Beke Ottó

A 2011. évi Kristálygömb Díjat a bírálóbizottság (Kastori Rudolf akadémikus, elnök, dr. Csányi Erzsébet egyetemi tanár és dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár) 2011. szept. 6-án megtartott ülésén egyhangúlag Beke Ottónak ítélte az irodalomtudományok terén elért kimagasló kutatási eredményeiért, amelyeket a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon, hazai és külföldi tudományos konferenciákon és publikációiban mutatott fel.

Beke Ottó 1981-ben született Zomborban. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett oklevelet 2008-ban. Jelenleg az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának asszisztense, valamint a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, ahol témavezetője dr. Orbán Jolán. Doktori disszertációjának témája: Másodlagos szóbeliség és irodalom.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium által 2004 óta kiadott DNS kulturális folyó-irat egyik alapító szerkesztője, számtalan irodalmi est szereplője.

Fejlődése szorosan kötődik a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium szervezésében minden év novemberében megrendezett Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákhoz, a 4.,5.,6. és 7. VMTDK-án tartott előadást. 2006 óta tagja a Bölcsészettudományi Kar és a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium Kontextus Kutatóműhelyének, tanulmányai folyamatosan megjelentek a Kontextus Könyvek sorozatban, aktív résztvevője volt az eddigi öt Kontextus Konferenciának. Tagja a Pécsi Akadémiai Bizottság I. Nyelv- és Irodalomtudományok Szakbizottság Irodalomelméleti Munkabizottságának, a CIEH – Paris 3 - Centre-Periphery Program elnevezésű nemzetközi projektumnak, valamint a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban, a modern európai régiómodellben c. projektumának, melyet a szerbiai Tudományügyi és Technológiafejlesztési Minisztérium támogat.

Szépprózát és értekező prózát ír. A háromlövetűség dicsérete (2005), valamint a DNS PÍ (2007) című kötetek egyik szerzője. 

Eddigi munkásságát Kilátó-díjjal jutalmazták.VMTDK-szereplések:

2005: Az idézet poétikája, avagy a DNS folyóirat koncepciója. (The poetics of quoting – on a special pop issue of DNS periodical; Poetika citata ili koncepcija kulturnog ;asopisa “DNS”) (rezümékötet). In: Csányi Erzsébet szerk.: Rezümékötet 2005. IV. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2005. 28–29.

2006: Kultúra és felejtés a DNS folyóirat tükrében. (Culture and forgetting as reflected in DNS magazine. Kultura i zaborav u očima časopisa DNS-a) (rezümékötet). In: Csányi Erzsébet szerk.: Rezümékötet 2006. V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2006. 140–141.

2007: A DNS tárgy funkcionalitása. (Functionality of the DNS-object) (rezümékötet). In: Csányi Erzsébet szerk.: Rezümékötet 2007. VI. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2007. 126.

2008: Mesék, amelyek rosszul végződnek. In: Csányi Erzsébet szerk.: Rezümékötet 2008. VII. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2008. 154.