Bejelentkezés

Küldetés, célok


     A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (2001) célja a vajdasági magyar tudományos utánpótlás tervszerű nevelése.
     A kollégium tartományi tudományos-oktatási intézmény. Tevékenységének szakmai színvonalát a szerveiben helyet foglaló akadémikusok, egyetemi tanárok és kutatók biztosítják.
     A kollégium működési alapja egy ösztöndíjazási rendszer és a velejáró tutoriális oktatási-képzési forma. A kollégium e koncepció alapján a vajdasági felsőfokú tanintézmények legtehetségesebb magyar egyetemi hallgatóit karolja fel, egyengeti útjukat tanulmányaik során - egy jövőképpel rendelkező, fiatal értelmiségi elit, elsősorban a leendő vajdasági magyar egyetemi tanári káderréteg kialakítása érdekében.
 

A szervezet céljai:

 • tehetségfejlesztés, tehetségtámogatás a vajdasági felsőoktatásban
 • a vajdasági magyar tudományos utánpótlás tervszerű nevelése a kollégium ösztöndíjazási és tutoriális oktatási rendszerén belül
 • közösségi képzési programok egy nyitott gondolkodású, európai értékrendhez igazodó, magyar értelmiségi elit kinevelése érdekében
 • a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia és egyéb tudományos konferenciák szervezése
 • segíteni a szülőföldi és külföldi tudományos fokozatszerzést
 • serkenteni a hallgatók tudományos kutatási projektumokba való bekapcsolódását
 • a vajdasági magyar hallgatókat külföldi részképzés és utóképzés vállalására ösztönözni
 • a magyar nyelvű szakterminológia módszeres követése
 • a kollegisták tudományos munkáinak publikálása
 • az anyaországgal, más európai országokkal való szakmai együttműködés kialakítása, Kárpát-medencei tudományos hálózatok létrehozása
 • a vajdasági magyar fiatal kutatók hazai egyetemeken való elhelyezkedésének támogatása
 • a vajdasági magyar közösségi öntudat, szellemiség – ethosz kialakítása a felnövő értelmiségi rétegben
 • a vajdasági magyar lakosság felsőoktatási képzési folyamatban való aránytalan részvételének kiküszöbölése (ez a lemaradás az államalkotó nemzethez képest mintegy 60%-os)
 • a Tudósklub működtetése, közösségi képzési programok a kb. 1500 Újvidéken tanuló magyar egyetemista számára
 • a weboldal, a VMTDK portáljának a működtetése