Bejelentkezés

Pályázati rendszer


Pályázati felhívásainkat a vajdasági sajtóban tesszük közzé minden év szeptemberében.

Feltételek:

a pályázó

- legalább másodéves

- hátra van még három tanulmányi éve az abszolvensi, ill. mesterképzési évvel együtt

- az összesített tanulmányi eredménye legalább 8,5 (mellékelni kell a hivatalos bizonylatot)

- állami költségen  tanul

- nem ismételt évet.

 

A kollégium nem bentlakásos.

A pályázat nyertesei – az anyaországi folyósítástól függő – három évig tartó anyagi támogatásban részesülnek és a kollégium által kinevezett tanárvezetőjük (tutoruk) segítségével bekapcsolódnak a tudományos kutatómunkába, a diákköri tevékenységbe, szerepelnek a VMTDK-kon.

A kollégiumi ún. tutoriális képzés a rendes tanulmányokkal párhuzamosan folyik három éven át.

A VMFK az egyéni képzés mellett a tanév folyamán közösségi programokatkínál Újvidéken, a Tudósklubban.