Bejelentkezés

A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciák szekcióelsői és plenáris előadói:


9. VMTDK (2010)

PLENÁRIS TANÁRELŐADÓ:

Dr. Csányi Vilmos akadémikus: Az emberi viselkedés evolúciós modellje: A KUTYA

SZEKCIÓELSŐK:

ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK:

Pásztor Mónika (Újvidék): A lopótök (Lagenaria siceraria (Molina) Standl.) kabaktermése morfológiai tulajdonságainak variabilitása

Kohajda Zsófia (Szeged): A repolarizációért felelős káliumáramok vizsgálata a kutya pitvari szívizomsejtjein

Csorba Roland (Újvidék): A vadon termő nőszirmok elterjedése Vajdaságban

Barth Zoltán (Pécs): Intraamygdaloid ghrelin mikroinjekció hatásai különböző tanulási paradigmákban

ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK:

Gogolák László (Újvidék): Regularizált rekonstrukciós módszer a bináris tomográfiában

Botos Zsófia (Újvidék): Differenciaegyenletek aszimptotikus viselkedésének vizsgálata Mathematica segítségével

Kalmár Gergely (Zenta-Budapest): Hadronizációs folyamatok vizsgálata Tsallis-Pareto-alakú fragmentációs függvényekkel

MŰSZAKI TUDOMÁNYOK

Seregély Emese (Szabadka): Hulladéküvegből készült duzzasztott kavics alkalmazása az építőiparban

Sági Mihály (Újvidék): MDM rendszer fejlesztésére és teljesítményellenőrzésére létrehozott szimulátor egy lehetséges megoldása

Petkovics Ármin - Burcs Tamás (Szabadka-Budapest): Energiahatékony 3G/4G cellás mobil hálózatok tervezése

Beretka Sándor (Újvidék): A futás biomechanikája: a lépéstől a versenycipőig

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK I.:

Nacsa Mónika (Szeged): A gazdasági ellehetetlenülés szabályozása és rendszertani helye Magyarország Magánjogi Törvénykönyvének Javaslatában

Dr. Klenanc Miklós (Újvidék - Szeged): Takeover-szabályozás Európában: egy tagállam, egy tagjelölt és egy leendő tagjelölt szemszögéből

Mátyus Ákos (Szeged - Nemesmilitics): Csillagok alatt idehaza és odahaza

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK II.:

Jánvári Miria - Salamon János (Szeged): Versengés és csalás a felsőoktatásban

Török Róbert (Újvidék): Az egyetemi hallgatók homoszexuálisokkal szembeni előítéleteinek viszonya az autoritarizmussal, vallásossággal és politikai irányultsággal

Tóth Karolina (Szabadka): Tanulási nehézséggel küzdő gyermek fejlesztése

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN) I.:

Bilibók Renáta (Kolozsvár): A lélek halhatatlansága(i) – Aranka György elmélkedésének és lehetséges inspirációs forrásainak vizsgálata

Görcsi Péter (Pécs): "A világ, amiből kiveszett a remény"

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN) II.:

András Csaba (Pécs): Három labirintus

Tülkös Terézia (Szeged): Emmanuel Lévinas és Maurice Blanchot nyelvkoncepciója

MŰVÉSZETEK:

Franciskovity Róbert - Török Erna - Kocsis Lenke - ifj. Rácz József (Újvidék): J-elfolyás

8. VMTDK (2009)

PLENÁRIS TANÁRELŐADÓ:

Dr. BERÉNYI JÁNOS tudományos tanácsos: A lopótök [Lagenaria siceraria (Molina) Sandl.] etnobotanikája és szerepe a művészetekben
PLENÁRIS DIÁKELŐADÓK:

Divéki Zsolt (CEA Saclay/Franciaország-Zenta): Szemtől szembe az atomokkal

Fodor Hedviga (Kolozsvár): Kolozsvár képei. A város ábrázolása az 1870-es évek tárcáiban

Csorba Roland (Újvidék): A szennyes bükköny új változata

Nagygyörgy Katalin - Fodor Ádám – Mihalik Árpád (Szeged): Addikció a virtuális világokban

Bunyik Karina (Budapest-Újvidék): Gauss-elimináció implementálása és könyvtárak bővítése Feldsparben
SZEKCIÓELSŐK:

ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK:

Dorogházi Ottó: Termesztett növényeink alkalmassága fitoremediációra

Bojtos Lilla: A Holotranszkobalamin jelentősége a B12-vitamin státusz vizsgálatában

ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK:

Muhi András:: Egy megoldás képhomályosság meghatározására valós időben Intel és Cell BE alapú számítógépeken

Beretka Sándor: Helyzetmeghatározás két jeladó segítségével

Vatai Emil: Nagy hatékonyságú számítások: faktorizálás

Holló Berta:: Cink(II)- és higany(II)-sók reakciója 4-acetil-3-amino-5-metilpirazollal

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK:

Tóth Karolina: Tanulási nehézséggel küzdő gyermek az iskolában

Sábity Norbert: A vállalkozó egyetem

Lévai Edit: A külvilág megismerésének kulcsa a mentális kép

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN) I.:

Csönge Tamás: Narratológiai problémák bemutatása az Adaptáció című film példáján keresztül

Berényi Emőke: Arcon-élés

Csorba Gábriel: A szubjektivizációs tendencia számítógépes vizsgálata a fordításban

Papp Emese: A bűn alakja Weöres Sándor XX. századi freskó című versében

Mándity Krisztina: Őskép és képmás problémája: az ortodox művészetben és Vajda Lajos ikonos korszakában

MŰVÉSZETEK:

a szekció legkiválóbbja:
Grufti Groove: Lidérchangok

7. VMTDK (2008)

PLENÁRIS TANÁRELŐADÓ:

Dr. CSERMELY PÉTER az MTA doktora, a Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke: Mikor kreatív egy fehérje a sejt hálózatában és hogyan segít ez bennünket a sikerben?
PLENÁRIS DIÁKELŐADÓK:

Kalmár Zsuzsanna (Pécs - Zenta): Funkcinális mágneses rezonancia – képalkotás (fMRI) és szerepe az agyi lateralizáció vizsgálatában

Gazdag Olga (Budapest-Kanizsa): A médiahackről

Dorogházi Ottó (Újvidék): A nikkelterhelés hatása egyes makro- és mikroelemek transzlokációjára a kukoricamag csírázásakor

Lévai Edit – Magyar Edit (Pécs): Egy összetett érzelem empirikus vizsgálata, avagy a féltékenység, mint a mindenkit megigéző "zöldszemű szörny"

Jenei Ervin (Szabadka): A vajdasági pályakezdő diplomások munkába állási modellje
SZEKCIÓELSŐK:

ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK:

Lipinszky Zoltán: Molekuláris biológiai ügyeskedés: a malária elleni védekezés XXI. századi fegyvere

Dorogházi Ottó: A nikkelterhelés hatása egyes makro- és mikroelemek transzlokációjára a kukoricamag csírázásakor

ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK:

Sóti Gergely: A planáris szcintillációs detektor hodoszkópiai alkalmazása

Holló Berta: Azonos ligandumokat tartalmazó szolvátkomplexek termikus bomlása

Szántai Vecsera Bálint: Vasúti járművek tárcsafékeinek rezgésvizsgálata

Horvát Zoltán: A kútegyenlet numerikai megoldásából adódó tapasztalatok

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK:

Magyar Attila(régészet-történelem): Elméletek a reformáció magyarországi terjedésének okairól

Grabovac Beáta(pszichológia): Egynyelvűség, kétnyelvűség és munkamemória

Halápi Dóra (szociológia): A vajdasági fiatalok regionális kötődése és elvándorlási hajlandósága

Beretka Katinka (jogtudomány): A személyek szabad mozgása az Európai Unió és a harmadik országok viszonyában

Gubó István (pedagógia): Szlovákiai általános- és középiskolás tanulók matematikai problémamegoldó képességének vizsgálata

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN):

Sinkovics Norbert: A Magyar Szó, Politika, Blic és Dnevnik napilapokban használt képek és címek tájékoztató jellege

Novák Anikó: „A képzőművészet az én igazi terrénumom.” Állatmotívumok Tolnai Ottó képzőművészeti utalásaiban

MŰVÉSZETEK:

Asztalos Alfréd és zenekara: Az apokalipszis hangjai

6. VMTDK (2007)

PLENÁRIS TANÁRELŐADÓ:

Dr. Nusser Zoltán az MTA levelező tagja: Neurotranszmitter receptorok és feszültségfüggő ion csatornák sejtfelszíni eloszlásának alapelvei
PLENÁRIS DIÁKELŐADÓK:

Simon Vilmos (Budapest): Biológiai ihletésű algoritmusok alkalmazása mobil hálózatokban

Törteli Ágnes (Szabadka): Hivatás vagy hitvallás? Az oktatás és a nevelés mint foglalkozás

Lipinszki Zoltán (Szeged): Hulladékfeldolgozás a sejtben, avagy a denaturálódott fehérjék lebontásának lehetséges biokémiai modellje

Sörös Imola (Újvidék): Az államutódlás intézményének nemzetközi jogi rendezése

Szügyi Judit (Újvidék): Gombosi táncok (Gyűjtés és a táncok tanításának módszertana)

5. VMTDK (2006)

PLENÁRIS TANÁRELŐADÓ:

Dr. Pléh Csaba akadémikus: Megismerés, kultúra, evolúció
PLENÁRIS DIÁKELŐADÓK:

Holló Berta (Újvidék): A tetraammin-cink(II)-klorid és a 3,4-dimetil-1H-pirazol-1-karboximidamid nitrát reakciói

Krizsán Krisztina (Szeged): Másodlagos metabolit-termelő bipolaris törzsek összehasonlító vizsgálata

Beretka Katinka (Újvidék): A nemzeti kisebbségek normatív védelme

Kazinci Szilveszter (Zenta-Gödöllő): Eltérő élőhelyek okozta változások vizsgálata a vörös róka (Vulpes vulpes) táplálékpreferenciájában és állomány-sűrűségében

Nagy Árpád – Tokodi Krisztina (Újvidék): Beethoven B-dúr duó hegedűre és csellóra

4. VMTDK (2005)

PLENÁRIS TANÁRELŐADÓ:

Dr. Szeli István akadémikus: Táj és kor irodalmunkban
PLENÁRIS DIÁKELŐADÓK:

Burkus Ervin (Szabadka): Hexapod robot

Kormányos András, Czepán Mátyás, Kóspál Tamás, Jánossy Katalin (Szeged): A tüdő mikrokeringésének változása tüdőműtétek során

Šabić Norbert (Jönköping - Szabadka): A fiatalok értékorientáltsága

Csúzi Szabina (Újvidék): Pacsér gazdasági fejlődésének megtorpanása és lakosai számának csökkenése közötti kapcsolat a XXI. század elején

Beke Ottó (Újvidék): Az idézet poétikája, avagy a DNS kulturális folyóirat koncepciója

3. VMTDK (2004)

PLENÁRIS TANÁRELŐADÓ:

Dr. Göncz Lajos a VTMA levelező tagja: Miben segíthet a pszichológia a XXI. száazad emberének?
PLENÁRIS DIÁKELŐADÓK:

Bokros Ágnes (Belgrád): Az újszülöttek születési csonttörései: gyógykezelés és végkimenetel

Borsos Éva (Szeged): Egy ABC transzporter mutáns Arabidopsis jellemzése

Simon Vilmos (Budapest): Optimalizációs algoritmusok a következő generációs mobil hálózatokban

Gubó István (Nyitra): Az n/Pn sorozat néhány tulajdonsága

Samu János (Újvidék): A gyorsuló reprezentáció bukása

2. VMTDK (2003)

PLENÁRIS TANÁRELŐADÓ:

Dr. Kasstori Rudolf akadémikus: A nitrogén a környezetben
PLENÁRIS DIÁKELŐADÓK:

Bokros Ágnes ( Belgrád): A prenatálisan diagnosztizált gastroshizissel született gyermekek műtéti kezelésének eredményei

Ökrész Szilvia (Újvidék), Hegedűs Márta (Szeged), Kulhavy David (Pardubice): Policiklikus aromás szénhidrogének gázkromatográfiás identifikálása és meghatározása a földben tömegspektrométeres detektorral

Telek Tamás - Olujić Maja (Újvidék): Életminőség a szkizoaffektív elváltozások esetében

Karlovits Igor (Újvidék): A látszólagos kitöltési arány szabályozása és ellenõrzése a computer to plate digitális lemezmásolási folyamatokban

Lukity Anikó (Újvidék): A diszkontált jelenérték meghatározása elsőrendű differenciaegyenletek segítségével

Gagyi Ágnes (Kolozsvár): Többrendszerű tudás

1. VMTDK (2002)

PLENÁRIS TANÁRELŐADÓ:

Dr. Ribár Béla akadémikus: A kristályszerkezet-kutatás lehetőségei