Bejelentkezés

7. VMTDK (2008)


PLENÁRIS TANÁRELŐADÓ:

Dr. CSERMELY PÉTER az MTA doktora, a Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke: Mikor kreatív egy fehérje a sejt hálózatában és hogyan segít ez bennünket a sikerben?
PLENÁRIS DIÁKELŐADÓK:

Kalmár Zsuzsanna (Pécs - Zenta): Funkcinális mágneses rezonancia – képalkotás (fMRI) és szerepe az agyi lateralizáció vizsgálatában

Gazdag Olga (Budapest-Kanizsa): A médiahackről

Dorogházi Ottó (Újvidék): A nikkelterhelés hatása egyes makro- és mikroelemek transzlokációjára a kukoricamag csírázásakor

Lévai Edit – Magyar Edit (Pécs): Egy összetett érzelem empirikus vizsgálata, avagy a féltékenység, mint a mindenkit megigéző "zöldszemű szörny"

Jenei Ervin (Szabadka): A vajdasági pályakezdő diplomások munkába állási modellje
SZEKCIÓELSŐK:

ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK:

Lipinszky Zoltán: Molekuláris biológiai ügyeskedés: a malária elleni védekezés XXI. századi fegyvere

Dorogházi Ottó: A nikkelterhelés hatása egyes makro- és mikroelemek transzlokációjára a kukoricamag csírázásakor

ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK:

Sóti Gergely: A planáris szcintillációs detektor hodoszkópiai alkalmazása

Holló Berta: Azonos ligandumokat tartalmazó szolvátkomplexek termikus bomlása

Szántai Vecsera Bálint: Vasúti járművek tárcsafékeinek rezgésvizsgálata

Horvát Zoltán: A kútegyenlet numerikai megoldásából adódó tapasztalatok

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK:

Magyar Attila(régészet-történelem): Elméletek a reformáció magyarországi terjedésének okairól

Grabovac Beáta(pszichológia): Egynyelvűség, kétnyelvűség és munkamemória

Halápi Dóra (szociológia): A vajdasági fiatalok regionális kötődése és elvándorlási hajlandósága

Beretka Katinka (jogtudomány): A személyek szabad mozgása az Európai Unió és a harmadik országok viszonyában

Gubó István (pedagógia): Szlovákiai általános- és középiskolás tanulók matematikai problémamegoldó képességének vizsgálata

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN):

Sinkovics Norbert: A Magyar Szó, Politika, Blic és Dnevnik napilapokban használt képek és címek tájékoztató jellege

Novák Anikó: „A képzőművészet az én igazi terrénumom.” Állatmotívumok Tolnai Ottó képzőművészeti utalásaiban

MŰVÉSZETEK:

Asztalos Alfréd és zenekara: Az apokalipszis hangjai