Bejelentkezés

Holló Berta


Holló Berta

A 2010. évi Kristálygömb Díjat a bírálóbizottság (Kastori Rudolf akadémikus, elnök, dr. Csányi Erzsébet és dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár) egyhangúlag Holló Bertának ítélte a kémiai tudományok terén elért kimagasló kutatási eredményeiért, amelyeket a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon és publikációiban mutatott fel.

Holló Berta (1984) az Újvidéki Egyetem Természettudományi Kara Kémia Tanszéke biokémiai szakirányán végzett, 2007-ben a Kémia Tanszék Kémiai Tudományok Doktori Iskolájába iratkozott, doktori disszertációjának címe: Egyes pirazolszármazékok előállítása és jellemzése, valamint átmeneti fémionokkal való reakcióik. Az Újvidéki Egyetem Természettudományi Kara Kémiai, Biokémiai és Környezetvédelmi Tanszékének kutató munkatársaként tevékenykedik, a Koordinációs Kémiai Kutatócsoportnak is tagja.

Holló Berta 2005-től van folyamatosan jelen a vajdasági magyar tudományos diákköri mozgalomban. (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), az 5. VMTDK-án plenáris diákelőadó, a 7. és 8. VMTDK-án pedig szekcióelső volt.

VMTDK-szereplések:

2005: Szintézis ellenőrzött reakciófeltételek mellett: Salétromsavas 3,5-dimetil-1-karboxamidinpirazol és kadmium-tetraammin-klorid reakciója, Rezümékötet, VMFK, Szabadka, 2005. 83 - 85. 2006: plenáris előadó - A tetraammin-cink(II)-klorid és a 3,5-dimetil-1H-pirazol-1-karboximidamid nitrát reakciói, Rezümékötet, VMFK, Újvidék, 2006. 25 - 26. 2007: Nikkel(II) – piridoxál szemikarbazon komplexek termikus jellemzése, VI. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, Rezümékötet, VMFK, Újvidék, 2007. 59 - 60. 2008: szekcióelső - Azonos ligandumokat tartalmazó szolvátkomplexek termikus bomlása. VII. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, Rezümékötet, VMFK, Újvidék, 2008. 63 - 64. 2009: szekcióelső - Cink(II)- és higany(II)-sók reakciója 4-acetil-3-amino-5-metilpirazollal. VIII. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, Rezümékötet, VMFK, Újvidék, 2009. 54-55. 2010: Pirazolszármazékok és komplexeik szerkezete és gyakorlati alkalmazása. 9. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, Rezümékötet, VMFK, Újvidék, 2010. 96-98.