Bejelentkezés

A 15. VMTDK szekcióelsői


15. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia
SZEKCIÓELSŐK

ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Murényi Tihamér (Újvidék): Patulinszennyeződés meghatározása különböző almalevekben
Terhes Emil, Pálfi Alexandra, Delia Giovanniello, Pigniczki Daniella (Szeged): Patkányvékonybél-hámsejt mitokondriumok funkcionális vizsgálata

ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Mátéffy Kornél (Újvidék): 1-oktil-3-etilimidazolium bromid mint új rézkorrózió-inhibítor
Martinovity Ferenc (Újvidék): Könnyű olefinek desztillálása: propán-propilén frakcionálása polipropilén-gyártás céljából
Fejes Szilveszter, Szenci Attila (Szabadka): Fejlett technológiák alkalmazása az energiagazdálkodásban
Bessenyei Szilárd (Budapest): RHex-szerű hexapod robotláb dinamikus modellezése, optimalizálása és a láb validálására szolgáló mérőműszer fejlesztése

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK I. 
Kedves Tamás Róbert (Nagyvárad): A migráció általános és mai vonatkozásai magyar emberek perspektívájában
Farkas Gellért Dániel (Pécs): A TOKAJI BORRÉGIÓ MARKETINGJE A KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALÁN

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK II.
Bojtos Brigitta (Szabadka): Az olvasási teljesítményzavar azonosítása és fejlesztése egy olvasástanítási módszer segítségével
Szabó Batancs Melinda (Szabadka): A kisiskolások táplálkozási szokásai és a fizikai aktivitásuk közötti összefüggés

HUMÁN I
Fehér Viktor (Újvidék): RÁKÓCZI BEHÁLÓZVA! II. Rákóczi Ferenc kultuszának történelmi és jelenkori megnyilvánulási formái egy Facebook-idővonal példáján 
Karácsonyi Krisztina (Pécs): A pre-D nem birtokosi pozíció

HUMÁN II
Rizsányi Attila (Újvidék): „Qui multorum mores videt et urbes, az használ”. Az idegenségtapasztalat Bethlen Miklós peregrinációjának elbeszélésében
Kulcsár Sarolta (Újvidék): A szeretet ösvényén járva… Az örökbe fogadott gyermek életútja Tóth Krisztina meséje nyomán

HUMÁN III. 
Ignácz Ágoston (Pécs): Trónok harca – A Képes Krónika két fejezetének elemzése néhány kortárs forrás tükrében
Radnai Dániel Szabolcs (Pécs): Központok és összekötők a Bágy mentén. A jó palócok hálózata

MŰVÉSZETEK 
Vass Szabolcs (Újvidék): Rokon Ilonka Copyright
Szenti Lilla (Újvidék): Háló
Klájó Adrián (Újvidék): Térintervenció

PLENÁRIS SZEKCIÓELSŐK
Szécsényi Csongor (Újvidék): Hatékonyabb „háló” a napenergia felfogására – fényelnyelő képesség növelése
kalkogenid rétegekben
Pápista Zsolt (Újvidék): Ki vagy te nekem? A német, magyar és szerb rokonsági terminológia kognitív nyelvészeti megközelítésben
Palusek Erik (Budapest): Kapcsolati hálók határo(ko)n innen és túl 
Hörigh Szilvia (Nyitra): Melyik nyelvet választhatom? – A hivatali nyelvválasztás vizsgálata Zsérén és Nagykéren
Bukva Kármen (Szeged): A terrorizmus hálójában. Avagy kitől félünk jobban? 
Wiandt Bernát (Budapest): Önszerveződés a jövő intelligens városaiban