Bejelentkezés
Branczeiz Anna
"Az alapképzést a PTE BTK magyar nyelv és irodalom szakán, a mesterképzést az ELTE BTK irodalom- és kultúratudomány szakán végeztem, kutatásokat folytattam Cambridge-ben, Bécsben és Göttingenben. Több hazai és nemzetközi konferencián is szerepeltem, a XXXIII. OTDK-n második helyezést értem el "Amerikai irodalom és kultúra" tagozatban (dolgozatom címe: Határsértések a(z amerikai) vallomásos költészetben és John Berryman Álomdalaiban, témavezetőm: Dr. habil. Molnár Gábor Tamás). Kutatói érdeklődésem kiterjed a lírai szubjektumkonstrukció problémájára, líraelméleti felvetésekre, a 20-21. századi magyar és amerikai lírára, fordításelméleti kérdésekre egyaránt. Főképp az amerikai vallomásos költészet irányzatához való polemikus viszony foglalkoztat, így egyre elmélyültebben foglalkozom John Berryman költészetével.
Székesfehérvár