Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

A GYERMEKEK JOGELLENES KÜLFÖLDRE VITELÉNEK POLGÁRI JOGI VONATKOZÁSAIRÓL SZÓLÓ HÁGAI EGYEZMÉNY GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAGÁLLAMOKBAN: SVÁJC ÉS A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ÉLETBELÉPTETŐ JOGSZABÁLYAI Mihalek Ágnes
A Szolgáltatási Irányelv- Sok kis körből nagy kör? Hegyi Noémi
A tanú vallomásmegtagadási (mentességi) jogának metszéspontjai a magyar, valamint a szerb büntetőeljárási jogban Gácsi dr. Anett Erzsébet
Az Európai Csalás Ellenes Hivatal működésének jogi alapjai Szilágyi Roland
Biogazdálkodás, ökokultúra Magyarországon Kovács Marianna
Bűnszövetség, bűnszervezet, terrorista csoport. A magyar büntetőjog globális problémákra adott válasza. Neparáczki dr. Anna Viktória
FÜGGETLENSÉGI SZABÁLYOK APPORTÉRTÉKELÉS ESETÉN – A NEMZETI JOG ÉS AZ EU-JOG KOLLÍZIÓJA Klenanc dr. Miklós
Globális kereskedelem és környezetvédelem - a "Garnélarák/Teknős" jogeset Lőrincz Mónika
Jogi oltalomban részesíthető-e egy gömb? Vizkeleti Edit Dr.
A BANKRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÖT EU-S ORSZÁG PÉLDÁJÁN Méri Tamás
A legjobb választás a saját márkás termék?! Kürthy Anikó
Jóból kiváló Szerbiában Nagy Olivér
LÁTHATATLAN VERSENYELŐNY A XXI. SZÁZADBAN Mátyus Ákos
Sűrített földgáz – megoldás egy globális problémára Fricz Patrik
Gömbölyödik a megoldás a külhoni magyarok,magyarországi jogviszonyait illetően Koós Gabriella
Körutazás Máltán Sebők Timea
Zsugorodó népesség – változó Barcika Somogyi Gábor
A beszédkészség zavarának előfordulása a kisiskolásoknál Kovács Laura
A FACEBOOK HATÁSAI A SZEMÉLYISÉGRE, ÉS AZ E-SZEMÉLYISÉG KIALAKULÁSA Kovács Cintia
A FACEBOOK HATÁSAI A SZEMÉLYISÉGRE, ÉS AZ E-SZEMÉLYISÉG KIALAKULÁSA Bognár Renáta
A Gyermekeket bevonó környezettervezés alapelvei Wagner Bese
A magyar hanghasználati karakter Kalmár Andrea
A SZABADKAI KISISKOLÁSOK ALAPKÉSZSÉGEINEK FEJLŐDÉSE A DIFER-EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN Csapó Mónika
AZ INKLÚZIÓ A TANÍTÓK ÉS A NEGYEDÉVES TANÍTÓKÉPZŐSÖK SZEMSZÖGÉBŐL Major Lenke
Az inklúzió a tanítók és a negyedéves tanítóképzősök szemszögéből Horák Rita
Az inklúzió a tanítók és a negyedéves tanítóképzősök szemszögéből Lenke Major
Digitális bilincs Tóth Lívia
DIGITÁLIS BILINCS Szalma Izabella
KőZöld - A gyermekeket bevonó környezettervezés alapelvei Bursán Miklós Sándor
Színház az iskolában Györe Ágnes
A hegyi-karabahi konfliktus és XXI. századi vetületei Herczeg Adrienn
A politikai átmenet évei Egyiptomban Sever József
Az Európai Unió jelenléte Szerbiában Rózsa Rita
Békeépítés a 21. sz.-ban: Afganisztán a nemzetté válás útján? Wahab Rita
Görögország válaszúton Tatár Szilvia
Hallgatói érdekvédelem a Facebookon Varga Tamás Ottó
Hol tart az Unió közös kül- és biztonságpolitikájának alakulása? Polgár Tekla
Magyar uniformis a "Paradicsomban" Tajti Miklós Dávid
Muszlim integráció Nyugat-Európában, különös tekintettel Franciaországra Kövecses Kata
Nagyhatalmi érdekek Szíriában Krajčír Lukács
A transzcendencia elmélyülésének nyomon követése alkoholbetegek önsegítő csoportjában Németh Viola Luca
A transzcendencia elmélyülésének nyomon követése alkoholbetegek önsegítő csoportjában Kovács Ildikó
Az egészségvédő magatartással összefüggésbe hozható személyiségtényezők vizsgálata különböző életkori csoportokban Szegedi Margit
Az intuíció kísérleti pszichológiai vizsgálata Polner Bertalan
Döntéshozatali folyamatok egyéni és társas helyzetben Korom Márta
Döntéshozatali folyamatok egyéni és társas helyzetben László Szandra
Életkor percepció Szabó Hangya Lilla
Humorstílus és párérték hasonlósága párok tagjai között Mohácsi Magdolna
Humorstílus és párérték hasonlósága párok tagjai között
Új lehetőség a neuropszichológiai profil vizsgálatára: WAIS IV. teszt alkalmazása alkoholbetegségben Gál Bernadett Ildikó
A szülői attitűd hatása az alsó osztályos tanulók szabadidős szokásainak kialakulására Csuvik János
A szülői attitűd hatása az alsó osztályos tanulók szabadidős szokásainak kialakulására
A Facebook térhódítása az oktatásban Pálfi Szuzanna
A pécsi Menedék Ifjúsági Klub társadalmi integrációs stratégiája Oberlander Eszter
Mit mond a jós gömbje a szociális biztonsági rendszer fenntarthatóságáról? Verebes Sára
Vajdaság taszításában, Magyarország vonzásában a tanulási célú migráció, avagy a képzettek mobilitása Ágyas Réka