Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

A "magyar tenger" vármegyéinek járási szervezete a neoabszolutizmus és az első törvényhatósági törvény időszakában Pétervári Máté
A magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog Szerbiában Hallgató Boglárka
Bizonyítási teher az 1911. évi polgári perrendtartásban Szivós Kristóf
Fiatalkori bűnözés Nagy Márta
Tisztességtelen verseny a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara gyakorlatában Krusóczki Bence
A tudománymarketing szerepének bemutatása a szigetvári Szulejmán kutatás példáján Mátyus Ákos
Vállalkozási lehetőségek a nők számára Észak-Bácskában Farkas Athéne
Vállalkozási lehetőségek nők számára Észak-Bácskában
A CSALÁD, AZ AKADÉMIAI KARRIER, A NŐ ÉS A FÉRFI Lendák-Kabók Karolina
A női személyiség fejlődése az emberi beszéd tengerében Botka Andrea
A női személyiség fejlődése az emberi beszéd tengerében Kedves Tamás Róbert
Addiktív TV-nézési mutatók Magyarországon Zelena dr. András
Aktív turizmus a Mátrában - A turisztikai megújulás esélyeinek és lehetőségeinek vizsgálata Máltesics Péter
Csepp a tengerben – hogyan tanuljunk elektronikus tanulási környezetben Sik Dávid
Elvándorlás és megmaradás fiatalokra és idősekre nézve, felmérés egy erdélyi kisfaluban Pósalakán, a Partiumi régió identitásainak Tengerében Mészáros Ferencz
Elvándorlás és megmaradás fiatalokra és idősekre nézve, felmérés egy erdélyi kisfaluban Pósalakán, a Partiumi régió identitásainak Tengerében Kedves Tamás Róbert
Kárpátalja magyar fiatalságának jelene és jövőképe egy felmérés tükrében Izing Máté Antal
Nők elleni bántalmazás - görbe tükörben Huth Anita
ONLINE TANANYAGOK TENGERÉBEN Kovács Cintia
Településfejlesztési elképzelések társadalmi megítélése Nagy Ilona
A PEDAGÓGUS ÉS TANULÓI KÖZÖTTI KAPCSOLAT MÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Huszka Noémi
A szabadkai egyetemisták ökológiai lábnyoma Huszka Lilla
ÉVSZÁMOK TENGERÉBEN? A TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE MINT A TÖRTÉNELEMTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE Kósa Maja
Feltámad a tenger? Mese- és mesehős-típusok a kisiskolások világában Vass Dorottea
Lakóhelyem nyújtotta lehetőségek az oktatásban Szabó Beatrix
Magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló roma/cigány származású hallgatók Virág Ádám
Mobilmatematika Horvát Krisztina
Online kurzusok - az elmélettől a gyakorlatig Urbán Dorottya
Reform-és alternatív pedagógiák Magyarországon Csibi János
Sajátos nevelési igényű tanulók mozgásfejlesztésének jelentősége Szarapka Dóra
A népi-urbánus vita a rendszerváltás éveiben Hirth Zsófia
Az észlelt megbízhatóságra vonatkozó ítéletek reprezentációja az arctérben Bali Cintia
Fejlesztés a machiavellizmus mérésében, avagy érdemes-e új tesztet létrehozni? Csapó Gyöngyvér
Fiatalkorú bűnelkövetés rizikótényezőinek feltárása Gór Dóra
Gondolatok az önsértésről Flach Richárd
Gyermekrajzok elemzése vajdasági óvodáskorúak körében Szitás Teodóra
Hátrányos helyzetű roma tanulók reakciói különböző érzelemkiváltó képekre Szél Ágnes
Személyiség és szülői bánásmód a születési sorrend függvényében Kalmár Éva
A Pécsi Tudományegyetemen tanuló külhoni egyetemisták egyetemválasztását befolyásoló tényezők Dukai Edit
Az észak-bácskai roma/cigány közösség oktatási problémája Kapás Mónika
Közösségi identitás szegedi szakkollégiumi környezetben Kávai Zsuzsanna
Romániai magyar kisebbség helyzete a kritikai diskurzus elemzés tükrében Szász Antal Bulcsú