Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

A veszélyes üzemi felelősség jogtörténeti aspektusai Mihály Botos
Az 1848 utáni magánjogi szabályozás átalakulásának vizsgálata 1861-ig Horváth Kornél
Az elektronikus fogyasztói szerződések jogi szabályozása Lócz Eszter
Földünk fenntartható fejlődésének jogi feltételrendszere Szerbiában az uniós csatlakozás tükrében Francia Edina
A biogazdálkodás jellemzői, fejlődése és versenyképessége a Vajdaságban Korhecz Réka
A kistermelők szövetkezeteinek létrehozása- pro et contra Lackó Ármin
Az Európai Unióhoz való csatlakozás lehetőségei és folyamata - középpontban a vajdasági magyarság Fiser Annamária
Határon átnyúló gazdaságfejlesztési lehetőségek Észak-Bácskában Farkas Athéne
Transznacionális olajipari cégek és a megújuló energia Kenéz Endre
Az önkormányzati feladatok lakossági megítélése Nagy Ilona
A mesepedagógia alkalmazási lehetőségei gyermekek körében Váli Boglárka
21. századi kompetenciák fejlesztése robotok játékos programozásával Boros Orsolya
ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÍTÓK MEGLÁTÁSAI A PEDAGÓGUS-TANULÓ KAPCSOLATRÓL ÉS A KUTATÁS KITERJESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TANULÓKRA Huszka Noémi
Az alsó osztályos tanulók növényismerete Szabó Beatrix
Az online oktatási környezet sajátosságai Urbán Dorottya
Érzelemfelismerés vajdasági óvodás és iskoláskorú gyermekeknél és felnőtteknél Szitás Teodóra
Mobilmatematika a gyakorlatban Horvát Krisztina
Permutációs játékok használata a függvények tanításában Torma Bence
A filmbeli főszereplővel való azonosulás viszonya a filmélvezethez nyolcadikos diákoknál Simonyi Fekete Gabriella
A vallásosság kapcsolata a koherenciaérzéssel, illetve protektív szerepe a kiégéssel szemben Huszák Eszter
CSALÁD VAGY BARÁTOK? - a kiskamaszok kapcsolatainak, illetve érdeklődéseinek jellemzői Pataki Rebeka
KÉPI ADATBÁZISOK ÉS ÉRZELEMELŐHÍVÁS VAJDASÁGBAN Benák Andrea
Kétnyelvűség és empátia Šelemba Aleksandra
Társas kapcsolatok egy fiktív világban – Rajongásról a szociális szorongás tükrében Bali Cintia
A magyarországi és szlovákiai NETFIT mérések eredményeinek összehasonlítása az alsó tagozatos tanulók körébn Ágh Barbara
A VAJDASÁGI MAGYAR EGYETEMISTÁK FIZIKAI AKTIVITÁSA ÉS TÁPLÁLTSÁGI-INDEXE Pénzes Lilla
Az obezitás jelenlegi és prognosztizált helyzete az Észak-bácskai alsós tanulok körében Kopunović Dávid
Az obezitás jelenlegi és prognosztizált helyzete az Észak-bácskai alsós tanulok körében Tóth Izabella
A vajdasági cigány/roma tanulók tanulási motivációjának a növelésének fontossága Kapás Mónika
Felsőoktatásban tanuló NŐK és a gyermekvállalás a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán Molnár Viktória