Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

A „szabad levegőre való jog”, avagy az alapjogok korlátozása a rendkívüli állapot idején Francia Edina
A digitális szolgáltatások adóztatása Varga Dóra
A magyar magánjog főbb intézményeinek elemzése az 1928-as Mjt. vonatkozásában Horváth Kornél
A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az adatvédelemre és annak uniós szabályozására Horváth Regina
A nemzeti kisebbségek nyelvi jogai Firsing Karolina
A véleménynyilvánítás büntetőjogi korlátjának alkotmánykonform értelmezése Botos Mihály
Aktuális fogyasztóvédelmi kérdések a digitalizáció tükrében Galina Ildikó
Orvosi kárfelelősség Lévai Ildikó
Pályakezdő jogászok vs. a munkaerőpiaci elvárások Kardos Vivien
Védjegy és a védjegy oltalmának megsértése Lócz Eszter
1. A Tisza Automotive Kft. Zenta szervezettségi szintjének elemzése; 2. A vállalati életciklusmodellek elemzése és alkalmazása Korhecz Réka
A marketingmix és elemei Lackó Inesz
Elektronikus bankolás Szerbiában és Magyarországon Rozsi Aleksz
Hova tűnt a változás? Árindexek a koronavírus idején Olexó Tünde
Hova tűnt a változás? Árindexek a koronavírus idején Olexó Tünde
Külföldi és belföldi forrású gazdasági fejlesztések hatása a turizmusra Palicson Farkas Athéne
Ágyások között, szabad ég alatt Nagy Ilona
Daeva vallás Zoroaszter korában: történeti szociológiai perspektívák az ókori Közel-Keletről Vida Tamás
Mobilfizetési szolgáltatások biztonságtudatos használatának vizsgálata JUHÁSZ-NAGY ATTILA
Oda megyünk lakni, ahol olcsó lakást kapni Nagy Ilona
A polimorf tehetségtípus bevezetése Bese Bernadett
A szociálisprobléma-megoldás fejlesztési leetőségei drámapedagógiai módszerekkel serdülőkorban Balogh-Pécsi Anett
Játékosítás a Fejér megyei általános iskolákban Jádi Alexandra
Nyelvtanulási motiváció és lehetőségek az eltérő szocioökonómiai háttér tükrében Horváth Gergely
Óvodások szociálisprobléma-megoldásának vizsgálati lehetőségei Szitás Teodóra
Probléma-alapú tanulás a biológiaoktatásban Reéb Zsófia
A borderline személyiségzavar látens struktúrájának feltárása József Attila munkásságának felhasználásával Tóth Johanna
Az érem másik oldala - avagy a mobbing percepciójának és szervezeten belüli elfogadásának vizsgálata Csapó Gyöngyvér
Magyarországon előforduló legális és illegális szerek reprezentációi, használóinak társadalmi megítélései Rayman Judit
Vajdasági kétnyelvűek az affektív szféra tükrében Šelemba Aleksandra
A szertorna Szerbiában Gubi Norbert