Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Szakács Péter Valláskritika David Hume műveiben
Brestyánszki Dína ZENEI IKERVÍZIÓ
Brestyánszki Bernadett ZENEI IKERVÍZIÓ
Boldizsár Anna A KÉSŐ BAROKK REGÉNY TÖRTÉNETE ÉS A POSZTMODERN IDŐKEZELÉS MÁRTON LÁSZLÓ PRÓZÁJÁBAN (A Testvériség-trilógia)
Szerda Zsófia A Tolnai-műfaj "messzi-messzi missziói"
Romoda Renáta AZ ARANY A DISZCIPLÍNÁK SZÖVEVÉNYÉBEN
Tórizs Eszter „A KÖLTÉSZET SZENTSÉGE, MELY FÖLÖTTÜNK RAGYOG, 32 ÉVESEN SZÁRSZÓN ITT IS HAGYOTT.” Balatonszárszó és József Attila, avagy egy regionális kultusz természetrajza
Bilibók Renáta „A’ HASAKROL JUT ESZEMBE...” - Gyulai Lajos Kis fekete könyve
Walla Nóra „Az ő tekintetéhez mérni a látást.” (A kortárs költészet nemzedéki kérdései)
Csönge Tamás „Egy furcsa hurok vagyok” avagy a tudat irodalmi alakzatai
Köllő Zsófia „Költői bádogos”, „csodaroma” – Rafi Lajos költészetének recepciója
Márjánovics Diána „Spórolni a szavakkal” - Kafka, Örkény és Garaczi rövidtörténetei
Takács Tímea A kortárs magyar novellisztika és a rövidprózai formák Tóth Krisztina és pályatársai műveiben
Horváth Gábor A patriotizmus retorikája Fáy András A Bélteky-ház című regényében
Neichl Nóra AZ IRODALMI READY-MADE PARTI NAGY LAJOS ÉLETMŰVÉBEN
Pálfy Eszter Az ovidiusi szöveghagyomány szerepe Gyöngyösi István költészetében
Ferenczy Zsófia De miért van ilyen hideg?
Munjin Andrea Egdar Allan Poe és a horror
Görcsi Péter Elbizonytalanító effektusok Martin McDonagh A Párnaember című művében
Deák Zsuzsánna Emlékezés és felejtés a késő középkori jó halálban
Balogh-Auer Zita Keletek és Nyugatok atlasza
Kovács Hédi Kerék-PÁR blog
Novák Anikó Kikristályosodó hulladék
Koncsos Kinga Köztes identitás és láthatóság Nemes Nagy Ágnes költészetében
Wölfinger Kitti Lovat, serleget, függőt
Kiss Veronika Miért nincs múzsája a műfordításnak?
Bús Natália Szövegbe zárt hangok
Berényi Emőke Tanulságok nélküli szabálytalanságok
Szabó Réka TRADÍCIÓ A KORTÁRS IRODALOMTUDOMÁNYBAN
Kovács Benedek SZERETLEK MARI - PÉCSI HAJLÉKTALANOK TETOVÁLÁSAI
Szarvák Gabriella Termékmegjelenítés a magyar filmekben
Vanger Laslo - László Új értékesítési platformok
Beke Ottó A digitális írás perspektívája
Bursán Miklós Sándor A szöveg mint táj
András Csaba Valóság helyett valóságok
Vass Júlia A privátfotóktól a kortárs fotóművészetig
Égő Áron Vállalkozó halászok - A magyarországi halászat kutatásának új lehetőségei
Danileszk Rita A mozgókép és az anyanyelvi nevelés
Kosányi Tamás Az angol nyelv helyzetének vizsgálata az alsó osztályos magyar tanulók körében
Berta Irma FORDÍTÓI MŰVELETEK BORDÁS GYŐZŐ ÉG A KÚT! CÍMŰ REGÉNYRÉSZLETÉNEK SZERB FORDÍTÁSÁBAN
Bilász Boglárka Idegen nyelvi hatások a szlovákiai magyar diáknyelvben
Szügyi Edit Számbeli egyezés a magyar DP-ben
Hajdú András "Ördög Mátyás veszödelme": Törvényszerű vereség?
Bese László 1919. május 1-je Komáromban. A szigeti csata elfelejtett története
Pfeiffer Attila A török hódítás megtorpan?
Hajdú Anikó A Hont megyei népoktatás a dualizmus korában
Valent Ákos Egy amerikai elnök kigúnyolása fél évszázaddal ezelőtt
Valent Veronika Egy amerikai elnök kigúnyolása fél évszázaddal ezelőtt
Negyela László HON-VÁGY. A szabadkai Jakab és Komor téri zsinagóga funkciókeresése