Bejelentkezés

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

Mihalek Ágnes A GYERMEKEK JOGELLENES KÜLFÖLDRE VITELÉNEK POLGÁRI JOGI VONATKOZÁSAIRÓL SZÓLÓ HÁGAI EGYEZMÉNY GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAGÁLLAMOKBAN: SVÁJC ÉS A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ÉLETBELÉPTETŐ JOGSZABÁLYAI
Hegyi Noémi A Szolgáltatási Irányelv- Sok kis körből nagy kör?
Gácsi dr. Anett Erzsébet A tanú vallomásmegtagadási (mentességi) jogának metszéspontjai a magyar, valamint a szerb büntetőeljárási jogban
Szilágyi Roland Az Európai Csalás Ellenes Hivatal működésének jogi alapjai
Kovács Marianna Biogazdálkodás, ökokultúra Magyarországon
Neparáczki dr. Anna Viktória Bűnszövetség, bűnszervezet, terrorista csoport. A magyar büntetőjog globális problémákra adott válasza.
Klenanc dr. Miklós FÜGGETLENSÉGI SZABÁLYOK APPORTÉRTÉKELÉS ESETÉN – A NEMZETI JOG ÉS AZ EU-JOG KOLLÍZIÓJA
Lőrincz Mónika Globális kereskedelem és környezetvédelem - a "Garnélarák/Teknős" jogeset
Vizkeleti Edit Dr. Jogi oltalomban részesíthető-e egy gömb?
Méri Tamás A BANKRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÖT EU-S ORSZÁG PÉLDÁJÁN
Kürthy Anikó A legjobb választás a saját márkás termék?!
Nagy Olivér Jóból kiváló Szerbiában
Mátyus Ákos LÁTHATATLAN VERSENYELŐNY A XXI. SZÁZADBAN
Fricz Patrik Sűrített földgáz – megoldás egy globális problémára
Koós Gabriella Gömbölyödik a megoldás a külhoni magyarok,magyarországi jogviszonyait illetően
Sebők Timea Körutazás Máltán
Somogyi Gábor Zsugorodó népesség – változó Barcika
Kovács Laura A beszédkészség zavarának előfordulása a kisiskolásoknál
Bognár Renáta A FACEBOOK HATÁSAI A SZEMÉLYISÉGRE, ÉS AZ E-SZEMÉLYISÉG KIALAKULÁSA
Kovács Cintia A FACEBOOK HATÁSAI A SZEMÉLYISÉGRE, ÉS AZ E-SZEMÉLYISÉG KIALAKULÁSA
Wagner Bese A Gyermekeket bevonó környezettervezés alapelvei
Kalmár Andrea A magyar hanghasználati karakter
Csapó Mónika A SZABADKAI KISISKOLÁSOK ALAPKÉSZSÉGEINEK FEJLŐDÉSE A DIFER-EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN
Lenke Major Az inklúzió a tanítók és a negyedéves tanítóképzősök szemszögéből
Major Lenke AZ INKLÚZIÓ A TANÍTÓK ÉS A NEGYEDÉVES TANÍTÓKÉPZŐSÖK SZEMSZÖGÉBŐL
Horák Rita Az inklúzió a tanítók és a negyedéves tanítóképzősök szemszögéből
Tóth Lívia Digitális bilincs
Szalma Izabella DIGITÁLIS BILINCS
Bursán Miklós Sándor KőZöld - A gyermekeket bevonó környezettervezés alapelvei
Györe Ágnes Színház az iskolában
Herczeg Adrienn A hegyi-karabahi konfliktus és XXI. századi vetületei
Sever József A politikai átmenet évei Egyiptomban
Rózsa Rita Az Európai Unió jelenléte Szerbiában
Wahab Rita Békeépítés a 21. sz.-ban: Afganisztán a nemzetté válás útján?
Tatár Szilvia Görögország válaszúton
Varga Tamás Ottó Hallgatói érdekvédelem a Facebookon
Polgár Tekla Hol tart az Unió közös kül- és biztonságpolitikájának alakulása?
Tajti Miklós Dávid Magyar uniformis a "Paradicsomban"
Kövecses Kata Muszlim integráció Nyugat-Európában, különös tekintettel Franciaországra
Krajčír Lukács Nagyhatalmi érdekek Szíriában
Kovács Ildikó A transzcendencia elmélyülésének nyomon követése alkoholbetegek önsegítő csoportjában
Németh Viola Luca A transzcendencia elmélyülésének nyomon követése alkoholbetegek önsegítő csoportjában
Szegedi Margit Az egészségvédő magatartással összefüggésbe hozható személyiségtényezők vizsgálata különböző életkori csoportokban
Polner Bertalan Az intuíció kísérleti pszichológiai vizsgálata
László Szandra Döntéshozatali folyamatok egyéni és társas helyzetben
Korom Márta Döntéshozatali folyamatok egyéni és társas helyzetben
Szabó Hangya Lilla Életkor percepció
Mohácsi Magdolna Humorstílus és párérték hasonlósága párok tagjai között
Humorstílus és párérték hasonlósága párok tagjai között
Gál Bernadett Ildikó Új lehetőség a neuropszichológiai profil vizsgálatára: WAIS IV. teszt alkalmazása alkoholbetegségben
A szülői attitűd hatása az alsó osztályos tanulók szabadidős szokásainak kialakulására
Csuvik János A szülői attitűd hatása az alsó osztályos tanulók szabadidős szokásainak kialakulására
Pálfi Szuzanna A Facebook térhódítása az oktatásban
Oberlander Eszter A pécsi Menedék Ifjúsági Klub társadalmi integrációs stratégiája
Verebes Sára Mit mond a jós gömbje a szociális biztonsági rendszer fenntarthatóságáról?
Ágyas Réka Vajdaság taszításában, Magyarország vonzásában a tanulási célú migráció, avagy a képzettek mobilitása