Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

"A költészet szentsége, mely fölöttünk ragyog, 32 évesen Szárszón itt is hagyott." Balatonszárszó és József Attila, avagy egy regionális kultusz természetrajza Tórizs Eszter
A „tárgyias” költészet jelene Kiss Georgina
A gipszangyal barátai és üzletfelei – szemelvények a giccs történetéből Ferenczy Zsófia
A hó hallgatása - A kulturális emlékezet és a művészi interpretáció viszonya a Hó című regényben Zsupos Norbert
A komikum megjelenési módozatai és a szimbólumok szerepe Semptei Névtelen Az Béla királyrul való és Bankó leányárul széphistória című művében Heizinger Anita
A legnépszerűbb gömb (Megjegyzések a fociirodalomról) Novák Anikó
A mágikus realista olvasat lehetőségei Alessandro Baricco Novecento című regényében Szakál Katalin
A szemüveg kulturális szimbolikája Bikkes Orsolya
A szubjektum meg(nem)határozottsága Rejtő Jenő ponyvaparódiáiban, különös tekintettel a Piszkos Fred, a kapitányra Vigh Bence
A VIDÉK ÉS A HALÁL TALÁLKOZÁSA KÉT MŰKEDVELŐBEN Bencsik Orsolya
Alternatív mentőcsónak irodalomtanároknak Raska Szabina
Az "új komoly" poétikáról. Jegyzetek a fiatal magyar költészet egy jelentősnek tűnő irányzatához Mohácsi Balázs
AZ ÉNKÉP MEGKONSTRUÁLÁSA POLCZ ALAINE: ASSZONY A FRONTON C. MŰVÉBEN Szabó Marietta
Az összeesküvés-elméletek poétikája András Csaba
Darvasi László vándorló elbeszélői Takács Tímea
Ecsetre komponált sorok (Weöres Sándor ekphrasziszairól) Bozsoki Petra
Elbizonytalanító effektusok Martin McDonagh A Párnaember című művében Görcsi Péter
Fény/forrás. Nemes Nagy Ágnes Ekhnáton-ciklusáról Koncsos Kinga
Garaczi László prózapoétikájának változásairól – különös tekintettel az identitás kérdésére Márjánovics Diána
Geometriai formák Sziveri János hermetikus költészetében Lábadi Lénárd
HATALMI SZUBLIMÁCIÓ-ÜBERFROSCH Vass Dorottea
Homérosz nyomában Tokos Bianka
Hősnők az ókorban. Jellem és motiváció megjelenése Euripidész Élektra és Szophoklész Antigoné című drámájában Kovács Krisztina Rita
Medialitás és szövegszerűség Orbán Ottó költészetében Hegedűs Norbert
Menekülés a fogsággá vált erénytől. A devianciára való hajlam vizsgálata R. L. Stevenson Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete című művében. Főfai Rita
Meseszociológia Varga Kitti
Minden egész ólomgömb... Vizniczki Anita
Műfajok és írói fogások Stephen King regényeiben Husvéth Veronika
Műfajok paródiája Rejtő Jenő A tizennégy karátos autó c. művében Rakoncza Anikó
Nyelv – epifánia – test. Robert Musil: Törless iskolaévei Forrai Katalin
Önreprezentációk az új médiumokban Demeter Izabella
Pécsi Lukács Elmélkedései az ágostoni hagyomány tükrében Pálfy Eszter
Radnóti Miklós költészetének vallomásos jellege Branczeiz Anna
Történetek a történeti balladák történeteiből Jaksa Csaba
Változatok ismétlésalakzatokra: Bodor Ádám regénypoétikájának egy fejezete Gémes Noémi
Zeneiség és hangzás a költészetben Bús Natália
A GLOBÁLIS FALUTÓL A CYBERMETROPOLISZIG Kovács Benedek
KÖRKÉPTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS KISEBBSÉGPOLITIKAI SZEMPONTBÓL Szarvák Gabriella
Próba Zsolt Nagy
Web 2.0: teremtett vagy spontán valóság? Radócz Csaba
A pszichedelikus pszichoterápia Várkonyi Mihály
Hogyan és miért tegyük érzékennyé a diákokat a nyelvi manipulációra? Simon Attila
Márai Sándor művei a filmvásznon Számel Petra
Őfelsége... és a film Szabó Réka
AZ ÓMORAVICA REFORMÁTUS OKTATÁS TÖRTÉNETE 1920-IG
AZ ÓMORAVICAI REFORMÁTUS OKTATÁS TÖRTÉNETE 1920-IG Mohácsi Huba
AZ ÓMORAVICAI REFORMÁTUS OKTATÁS TÖRTÉNETE 1920-IG
Gömbbe zárt ego Kovács Hédi
Grafikusok mint a zentai csata “fotóriporterei” a 17. században Tóth Alisa
GÖMBÖC-VÍZIÓK (avagy A kis gömböc című népmese interpretációs lehetőségei) Kulcsár Sarolta
A japán onomatopoetikus szavak vizsgálata párhuzamos szépirodalmi korpuszon Samu Veronika
A KÖRNYEZETNYELV IDEGENSÉGÉNEK KÖRNYEZETÉBEN Berta Irma
A módbeli segédigék kontrasztív elemzése német-magyar viszonylatban Pápista Zsolt
A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok hatása a vajdasági magyarok nyelvi tudatának erősítésére Szollár Anna
A XVI. századi magyar kódexek írásképe és a női scriptorok munkássága Szabó Krisztina Alexandra
Az irányjelölő igekötők és az unifikációs kategoriális nyelvtan Farkas Lívia
Embert barátjáról, nyelvtanárt az órájáról Tóth Tímea
Eufemizmusok és politikai korrektség az angol és magyar nyelvben Bunford Brigitta
NEOLOGIZMUSOK AZ ANGOL NYELVBEN Munjin Andrea
NYELVI IDEOLÓGIÁK KÉTNYELVŰ SZLOVÁKIAI KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN Bilász Boglárka
Szerepnyelvek Németh Dániel
Szerepnyelvek Németh Dániel
Tető alá zárt gyerekek – Kalandozások a kínai írásjelek mesebeli világában Csorba Gábriel
AMIENS-I PÉTER ÉS A SZEGÉNYEK HADJÁRATA Szabó Hunor
Az Amerikai Egyesült Államok elnökének kigúnyolása fél évszázaddal ezelőtt Valent Veronika
Egy nemzetiség sorsa 1941-1948 Pfeiffer Attila
Ez Amerikai Egyesült Államok elnökének kigúnyolása fél évszázaddal ezelőtt Valent Ákos
Fegyelmi iratok egy törvénycikk végrehajtásának értékeléséhez Hajdú Anikó
Hajdúk és huszárok a határokon Hajdú András
Hatalomreprezentáció a térben. A budai királyi palota és a bécsi Magyar Udvari Kancellária palotája Mária Terézia idején Magyar Attila